Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
22.
Január
2021
Zmluva o poskytnutí preddavku dotácie na rok 2021
0001/2021
121 676 195,00 € Univerzita Komenského v Bratislave Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
22.
Január
2021
Zmluva o poskytnutí preddavku dotácie na rok 2021
0009/2021
68 183 253,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
22.
Január
2021
Zmluva o poskytnutí preddavku dotácie na rok 2021
0010/2021
49 864 864,00 € Technická univerzita v Košiciach Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
22.
Január
2021
Zmluva o poskytnutí preddavku dotácie na rok 2021
0002/2021
40 052 234,00 € Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
22.
Január
2021
Zmluva o poskytnutí preddavku dotácie na rok 2021
0011/2021
37 277 898,00 € Žilinská univerzita v Žiline Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
22.
Január
2021
Zmluva o poskytnutí preddavku dotácie na rok 2021
0003/2021
26 228 068,00 € Prešovská univerzita v Prešove Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
22.
Január
2021
Zmluva o poskytnutí preddavku dotácie na rok 2021
0014/2021
23 555 560,00 € Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
22.
Január
2021
Zmluva o poskytnutí preddavku dotácie na rok 2021
0006/2021
23 073 091,00 € Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
22.
Január
2021
Dodatok č. 3 k Programovej dohode č. 1165/2018
33/2021
23 071 765,00 € Výbor pre finančný mechanizmus založený Islandom, Lichtenštajnskom a Nórskom Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
22.
Január
2021
Zmluva o poskytnutí preddavku dotácie na rok 2021
0007/2021
21 605 694,00 € Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
22.
Január
2021
Zmluva o poskytnutí preddavku dotácie na rok 2021
0013/2021
20 816 148,00 € Ekonomická univerzita v Bratislave Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
22.
Január
2021
Zmluva o úvere č. 000762/CORP/2020
PRAV/8/2021
15 000 000,00 € UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, štátny podnik
22.
Január
2021
Zmluva o poskytnutí preddavku dotácie na rok 2021
0005/2021
14 671 952,00 € Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
22.
Január
2021
Zmluva o poskytnutí preddavku dotácie na rok 2021
0008/2021
13 735 356,00 € Trnavská univerzita v Trnave Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
22.
Január
2021
Zmluva o poskytnutí preddavku dotácie na rok 2021
0015/2021
13 312 593,00 € Technická univerzita vo Zvolene Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
22.
Január
2021
Zmluva o poskytnutí preddavku dotácie na rok 2021
0004/2021
12 641 905,00 € Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
22.
Január
2021
Zmluva o poskytnutí preddavku dotácie na rok 2021
0019/2021
10 330 038,00 € Katolícka univerzita v Ružomberku Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
22.
Január
2021
Zmluva o poskytnutí preddavku dotácie na rok 2021
0016/2021
9 895 284,00 € Vysoká škola múzických umení v Bratislave Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
22.
Január
2021
Zmluva o poskytnutí preddavku dotácie na rok 2021
0012/2021
8 833 754,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
22.
Január
2021
Zmluva o poskytnutí preddavku dotácie na rok 2021
0017/2021
5 408 972,00 € Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR