Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
24.
Január
2022
Dodatok č. 1 k zmluve o dielo - 92021
Dodatok č. 1 k zmluve o dielo - 92021
2 912 880,00 € MAKE TECHNOLOGY, s.r.o. Spojená škola internátna, Michalovce
24.
Január
2022
Zmluva o poskytnutí prostriedkov inštitucionálner formy podpory výskumu a vývoja
C/738/2022
2 484 414,00 € Slovenská akadémia vied Chemický ústav Slovenská akadémia vied, v. v. i.
24.
Január
2022
Zmluva o poskytnutí prostriedkov inštitucionálnej formy podpory výskumu a vývoja
01/2022_CEM SAV
2 456 406,00 € Slovenská akadémia vied Centrum experimentálnej medicíny, Slovenská akadémia vied , v. v. i.
24.
Január
2022
Zmluva o postúpení pohľadávok č. 10/2021
ZM/2022/0019
1 034 794,94 € PAYWELL a.s. Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
24.
Január
2022
Zmluva o poskytnutí prostriedkov inštitucionálnej formy podpory výskumu a vývoja
UKSAV/034/H/2022
1 029 320,00 € Slovenská akadémia vied Ústredná knižnica Slovenskej akadémie vied
24.
Január
2022
Zmluva o poskytnutí prostriedkov inštitucionálnej formy podpory výskumu a vývoja
Zmluva o poskytnutí prostriedkov inštitucionálnej formy podpory výskumu a vývoja.
1 022 196,00 € Slovenská akadémia vied Ústav geotechniky Slovenská akadémia vied
24.
Január
2022
DODATOK Č. 3 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302041M876-421-19 zo dňa 15.04.2019
64/2022
680 325,80 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Obec Koprivnica
24.
Január
2022
Zmluva o dielo č. 49959/2021
19/2022
575 190,00 € ZEERTS s.r.o. Finančné riaditeľstvo SR
24.
Január
2022
Zmluva o poskytnutí prostriedkov inštitucionálnej formy podpory výskumu a vývoja
01
433 317,00 € Slovenská akadémia vied Ústav štátu a práva Slovenskej akadémie vied, v. v. i.
24.
Január
2022
ZMLUVA O ZRIADENÍ ZÁLOŽNÉHO PRÁVA NA SÚČASNÉ A BUDÚCE POHĽADÁVKY FPÚO
403/505/2021/ZZ
414 210,00 € Vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome, adresa: Hlboká 1083/81, 83, 85, Nitra v zastúpení Okresné stavebné bytové družstvo Štátny fond rozvoja bývania
23.
Január
2022
Kúpna zmluva č. 4/18/2022
264-2022-lsr
400 000,00 € Juraj Pecník - JP HOLZ LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Kriváň
23.
Január
2022
Kúpna zmluva č. 1/18/2022
263-2022-lsr
300 000,00 € MARBO spol. s.r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Kriváň
24.
Január
2022
Subcontract Agreement
1273/2022/NPPC
242 400,00 € Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum EFTAS Fernerkundung Technologietransfer GmbH
24.
Január
2022
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Číslo zmluvy: KŽP-PO4-SC431-2021-68/BPJ2
KŽP-PO4-SC431-2021-68/BPJ2
202 910,30 € Obec Kolinovce Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
24.
Január
2022
DODATOK č. I312031U75501D01 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
I312031U75501D01
156 796,66 € MOBIL SERVICE s.r.o. Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
24.
Január
2022
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu
202203
155 672,65 € MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. Mincovňa Kremnica, š. p.
24.
Január
2022
DODATOK Č. 3 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302021J335-222-13 zo dňa 02.08.2018
63/2022
154 950,63 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Obec Lendak
24.
Január
2022
Zmluva o dielo
4630519/2022
142 799,99 € Štefan Tipary EKOLSTAV TRANSPETROL, a. s.
24.
Január
2022
Zmluva o spolupráci č.28/2021/VI
1144/2022/NPPC-VUŽV
126 855,54 € ELESKO a.s. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
24.
Január
2022
DODATOK Č. 2 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302021K397-222-13 zo dňa 30.08.2019
61/2022
115 319,55 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Obec Koškovce