Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
30. September 2023
Zmluva o dielo č 31/2023
Zmluva o dielo č 31/2023
1 669 951,93 € Metrostav Slovakia a.s. Obec Hrabkov
30. September 2023
Rámcvá dohoda - Mobilné telekomunikačné služby a mobilné zariadenia 2023
2302/2023-PR
1 067 299,20 € Slovak Telekom, a.s. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
30. September 2023
Rámcová zmluva na dodávku mäsa a mäsových výrobkov
RZ 13/2023
133 251,26 € Matro Cash & Carry SR s.r.o. LÚČ - Domov sociálnych služieb
1. Október 2023
ZMLUVA O DIELO č. 4/2023
Z0371
114 438,61 € Janex ML s.r.o. Obec Párnica, č. 116 027 52 Párnica
30. September 2023
Čerstvé mäso a mäsové výrobky
Zmluva č. 23/2023/DDHo
54 808,86 € Jakub Ilavský, s. r. o. Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých v Holíči, Kátovská 21, 908 51 Holíč 1
1. Október 2023
Zmluva o dielo- detské dopravné ihrisko
EXT_049/2023
36 489,60 € EUROPEAN ENTERPRISE, s.r.o. Mestská časť Bratislava - Čunovo
30. September 2023
Zmluva o poskytovaní služieb
132/2023
19 206,00 € JF, spol. s r.o., Záhradná 4, 962 12 Detva Obec Ivanka pri Dunaji, Moyzesova 1450/57, Ivanka pri Dunaji
30. September 2023
Zmluva o dielo
052023
18 287,05 € SPEEDCOM s.r.o. Obec Brezina
30. September 2023
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
IROP-Z302091DBS1-91-108
18 200,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Obec Nedožery - Brezany
1. Október 2023
Zmluva č. 025/2023 o poskytnutí finančnej podpory z finančných prostriedkov Nadácie Ministerstva Slovenskej republiky
Zmluva č. 025/2023 o poskytnutí finančnej podpory z prostriedkov Nadácie Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky
15 000,00 € Vyrobené na Slovensku N.O. Nadácia Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky
30. September 2023
ZMLUVA O POSKYTOVANÍ PRACOVNEJ ZDRAVOTNEJ SLUŽBY
133/2023
11 640,00 € JF, spol. s r.o., Záhradná 4, 962 12 Detva Obec Ivanka pri Dunaji, Moyzesova 1450/57, Ivanka pri Dunaji
1. Október 2023
Zmluva č. 024/2023 o poskytnutí finančnej podpory z finančných prostriedkov Nadácie Ministerstva Slovenskej republiky
Zmluva č. 024/2023 o poskytnutí finančnej podpory z prostriedkov Nadácie Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky
10 880,00 € grant UP, s.r.o. Nadácia Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky
30. September 2023
D O H O D A §54 č 23/11/054/312
20/2023
10 266,00 € ÚPSVaR Obec Čelkova Lehota
30. September 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na grant č 12320036
ZML 00991/2023 RE
8 750,00 € International Visegrad Fund Katolícka univerzita v Ružomberku
1. Október 2023
Zmluva č. 033/2023 o poskytnutí finančnej podpory z finančných prostriedkov Nadácie Ministerstva Slovenskej republiky
Zmluva č. 033/2023 o poskytnutí finančnej podpory z prostriedkov Nadácie Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky
8 150,00 € Ženský algoritmus, o.z. Nadácia Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky
30. September 2023
Zmluva o poskytnutí NFP
53/2023
7 800,00 € Ministerstvo investícií, regionálôneho rozvoja a informatizáce SR Obec Dlhé Klčovo
30. September 2023
Zmluva o nájme bytu 347/4
20/2023
7 164,00 € L. Valent Obec Kátlovce
30. September 2023
Zmluva o poskytnutí NFP - Riešenie migračných výziev v boci Bystričany
2023-0043
5 200,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej Republiky Obec Bystričany
1. Október 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
IROP-Z302091CXF9-91-108
5 200,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Zboj
30. September 2023
Zmluva o zabezpečení umeleckého výkonu
610/2023
5 000,00 € Jakubson s.r.o. Mestská časť Bratislava - Karlova Ves