Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
18. Jún 2024
Dodatok č. 6 k Zmluve o dielo č. 1179/2019
930/2024
13 313 444,40 € JUMP soft a.s. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
19. Jún 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
848/2024
11 955 817,27 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
18. Jún 2024
Rámcová dohoda s jedným účastníkom bez opätovného otvorenia súťaže
83/2024
7 672 797,05 € Novartis Slovakia s.r.o. Detská fakultná nemocnica Košice
18. Jún 2024
Dodatok k zmluvám o bežnom účte o osobitnom úročení
ZM00001732
3 539 900,00 € Rozhlas a televízia Slovenska Tatra banka, a.s.
19. Jún 2024
Zmluva o dielo
2024/171
3 345 289,02 € H B H , a.s., Robotnícka 286, 017 01 Považská Bystrica Mesto Liptovský Hrádok
19. Jún 2024
Kúpna zmluva č. 017/1/2023/309 - „Nový liek na ONKO"
1/017/150/2024
3 156 915,30 € MED-ART, spol. s r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
18. Jún 2024
DODATOK Č. 1 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302071BLW3-74-73 zo dňa 26.05.2022
936/2024
2 885 442,37 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Mestská časť Bratislava - Ružinov
19. Jún 2024
Zmluva o dielo "Sociálno-zdravotné nízkokapacitné zariadenie s kapacitou do 30 miest s celoročnou pobytovou formou"
zo dňa 19.06.2024
2 545 882,55 € BAUMANN Nitra, s.r.o. Obec Pribeta
19. Jún 2024
Zmluva o dielo
19/06/2024
1 723 854,83 € Metrostav Slovakia a.s. Obec Slovenská Kajňa
19. Jún 2024
Zmluva o dielo - Športová hala Nové Mesto nad Váhom
11/2024
1 639 360,00 € P.S. INVEST s.r.o. Mesto Nové Mesto nad Váhom
19. Jún 2024
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
/0158/2024
1 542 737,27 € Obec Voderady Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR
19. Jún 2024
Veľkoplošné opravy ciest I. triedy v správe SSC, časť III - I/18 Hozelec - Hôrka
1087/5120/2024
1 321 412,12 € Združenie Východ EUROVIA - DOPRASTAV EUROVIA SK a.s. Slovenská správa ciest, Bratislava
19. Jún 2024
Veľkoplošné opravy ciest I. triedy v správe SSC, časť III - I/18 Petrovce n/L - Topoľany
1089/5120/2024
1 217 844,14 € Združenie Východ EUROVIA - DOPRASTAV EUROVIA SK a.s. Slovenská správa ciest, Bratislava
19. Jún 2024
Dodatok č. 2 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
199/2024
1 127 346,00 € Ministerstvo životného prostredia SR - sekcia geológie Mesto Bánovce nad Bebravou
18. Jún 2024
Rámcová zmluva
6600001781
1 050 546,96 € SoftwareONE Slovakia s. r. o. MH Teplárenský holding, a.s.
18. Jún 2024
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
/0154/2024
1 048 928,08 € obec Kolačkov Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR
19. Jún 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU 043TN600004
043TN600004
1 048 132,29 € Obec Horné Srnie Pôdohospodárska platobná agentúra
19. Jún 2024
Zmluva o postúpení pohľadávok č. 2/2024
ZM/2024/0295
1 003 697,25 € PAYWELL a.s. Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
19. Jún 2024
Nájomná zmluva
61
1 003 300,00 € Mesto Trenčín Mesto Trenčín
19. Jún 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie
100/EU/2024
1 000 000,00 € Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky Závodisko, š. p.