Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
6. Október 2022
Dohoda o odklade plnenia č. 57/2022
SITB_ZM_ SITB-57-2022_2022
11 119 494,31 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky; Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky Slovenská republika, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
7. Október 2022
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku "Modernizácia vybraných úsekov ciest I. triedy v ZA a TN kraji, 1. etapa"
1850/A800/2022
10 629 363,10 € Slovenská správa ciest Ministerstvo dopravy a výstavby SR
6. Október 2022
Zmluva č. SEMOD-EL74/24-408/2022 na realizáciu projektu DELOSYS
SEMOD-EL74/24-408/2022
9 361 435,82 € KONŠTRUKTA-Defence, a.s. Ministerstvo obrany SR
7. Október 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov
1014/2022
8 751 603,00 € LO2 s. r. o. Úrad vlády SR, Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky, ktorý neriadi ministerstvo
6. Október 2022
Zmluva o podpore prevádzky, údržbe a rozvoji informačného systému bezpečnostného monitorovacieho pracoviska MZVEZ SR
128436/2022
5 396 256,00 € Aliter Technologies, a.s. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
7. Október 2022
Kúpna zmluva "Kúpa a dodanie voľne loženej posypovej soli (NaCl) pre zimnú sezónu 2022/2023- výzva č.3 v rámci zriadeného dynamického nákupného systému"
BBRSC/05441/2022
4 760 232,00 € EUROMAR spol. s.r.o. Banskobystrická regionálna správa ciest a.s.
6. Október 2022
Technicko-skladový objekt s administratívnym zázemím, plnička pitnej vody
ZOD/756/2022/BVS
4 573 844,34 € Oraving, s.r.o. Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
6. Október 2022
Zmluva o dielo Projekt "Zvýšenie úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti MZVEZ"
1110000643
4 383 623,95 € Aliter Technologies, a.s. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
6. Október 2022
Zmluva o dielo
AOS-II-7/2022
3 908 468,39 € ODU - trade s.r.o. Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
7. Október 2022
Zmluva o dielo č. 9001/0074/22
9001/0074/22_ACCORD
3 391 255,03 € Metrostav Slovakia a.s. Slovenská technická univerzita v Bratislave
6. Október 2022
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 4/2021
192022
2 912 879,99 € MAKE TECHNOLOGY, s.r.o. Spojená škola internátna, Michalovce
6. Október 2022
Sanácia starého mostného objektu a realizácia výstavby nového mostného objektu cez Vážsky kanál v Ilave
84/4/2022
2 745 491,79 € MBM-GROUP, a.s. Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
6. Október 2022
Dodatok č. 2 k zmluve o dielo
RZ č. 71/2022
2 522 252,49 € HYDROEKOL, s.r.o., 027 01 Vyšný Kubín Obec Chtelnica
6. Október 2022
Zmluva o poskytnutí prostriedkov inštitucionálnej formy podpory výskumu a vývoja
Dodatok č. 4 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov inštitucionálnej formy podpory výskumu a vývoja
1 582 761,08 € Slovenská akadémia vied Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV, v.v.i.
6. Október 2022
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
ZM_SEP-IMRK2-2022-005130
1 534 420,57 € Obec Dobšiná Ministerstvo vnútra SR (Sekcia európskych programov MV SR)
7. Október 2022
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
122/2022/OPII/VA
1 442 954,81 € Technická univerzita vo Zvolene Výskumná agentúra
7. Október 2022
Zmluva o poskytovaní stravovacích služieb
Z/2022/2434/III/RUK/RUK
1 435 327,50 € ROXY CATERING s.r.o. Univerzita Komenského v Bratislave - Rektorát
7. Október 2022
Dodatok č. 1 (OK/1000/2022) k ZMLUVE O DIELO č. OK/0340/2022
OK/1000/2022
1 351 878,74 € Metrostav DS a.s. Mesto-Mestský úrad Nové Zámky
7. Október 2022
Zmluva o dielo č. 1782/22
Z202210001
1 192 571,68 € Tomáš Pohori Psychiatrická nemocnica Hronovce
6. Október 2022
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
202200838/2022
1 143 239,50 € Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky Mesto Prešov