Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
15.
Apríl
2021
Rámcová dohoda " Vykonávanie stavebných úprav na objektoch UNIZA" = OVO
Rámcová dohoda " Vykonávanie stavebných úprav na objektoch UNIZA"
5 300 000,00 € MIPE Invest s.r.o., HSG s.r.o., HASTRA s.r.o., Metrostav a.s., Žilinská univerzita v Žiline
15.
Apríl
2021
Zmluva č. PHZ-OPK1-2021/001526-003 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na rok 2021
PHZ-OPK1-2021/001526-003
4 744 200,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky
15.
Apríl
2021
Zmluva č. 41018/2021/710 o poskytnutí dotácie na kontrolu úžitkovosti, testovanie a odhad plemennej hodnoty hospodárskych zvierat
41018/2021/710
1 565 588,85 € Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik Pôdohospodárska platobná agentúra
15.
Apríl
2021
Zmluva o poskytnutní prostriedkov na spolufinancovanie projektu zo štátneho rozpočtu v rámci programu pre životné prostredie a ochranu klímy LIFE pre programové obdobie 2014-2020
71/2021/7.7
1 514 429,00 € Slovenská agentúra životného prostredia Ministerstvo životného prostredia SR
15.
Apríl
2021
ZMLUVA O ZRIADENÍ ZÁLOŽNÉHO PRÁVA NA SÚČASNÉ A BUDÚCE POHĽADÁVKY FPUO
105/764/2020/ZZ
987 000,00 € Vlastníci bytov v bytovom dome, adresa: Topoľčianska 3200/8,10, Bratislava v zastúpení Bytové družstvo Petržalka Štátny fond rozvoja bývania
15.
Apríl
2021
Dodatok č. 10 K Zmluve na úpravu informačných systémov a zabezpečenie služieb prevádzky zo dňa 27.04.2017
150-2021/2977-3233
845 172,00 € 1) GlobalTel, a.s., 2) SWAN, a.s. Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
15.
Apríl
2021
Zmluva o poskytnutí dotácie z finančných prostriedkov Audiovizuálneho fondu
AVF 921/2019-9/5.2
832 229,00 € Spectral s.r.o. Audiovizuálny fond
15.
Apríl
2021
Záložná zmluva č. 400/192/2019
400/192/2019/ZZ
785 707,00 € IC Holding, s.r.o. a spol. Štátny fond rozvoja bývania
15.
Apríl
2021
Zmluva o poskytovaní servisných služieb
30/2021/M SNP
767 990,40 € EDICO SK, a.s. Múzeum SNP
15.
Apríl
2021
ZMLUVA O ZRIADENÍ ZÁLOŽNÉHO PRÁVA NA SÚČASNÉ A BUDÚCE POHĽADÁVKY FPÚO
612/736/2020/ZZ
598 870,00 € Vlastníci bytov v bytovom dome, adresa: Nábrežná 1149/5,6,7,8,9, Nová Baňa v zastúpení Stavebné bytové družstvo Štátny fond rozvoja bývania
15.
Apríl
2021
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302021ANL4-211-17 CDR Bernolákovo
363/2021
569 542,39 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
15.
Apríl
2021
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. Z SKCZ304021X177
365/2021
544 887,37 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Obec Kostice
15.
Apríl
2021
Rámcová zmluva o poskytnutí služby
8302/2020/5400/065
492 000,00 € ASANARATES s.r.o. Železnice Slovenskej republiky
15.
Apríl
2021
Zmluva o spolupráci pri výrobe audiovizuálneho diela
ZM2026284
429 057,60 € MEDIA CENTRAL, s.r.o. Rozhlas a televízia Slovenska
15.
Apríl
2021
Zmluva o poskytovaní servisných služieb
26/2021/M SNP
394 320,00 € microform s.r.o. Múzeum SNP
15.
Apríl
2021
ZMLUVA O ZRIADENÍ ZÁLOŽNÉHO PRÁVA NA SÚČASNÉ A BUDÚCE POHĽADÁVKY FPUO
105/751/2020/ZZ
385 970,00 € Vlastníci bytov v bytovom dome, adresa: Vígľašská 3011/11,13, Bratislava v zastúpení Bytové družstvo Petržalka Štátny fond rozvoja bývania
15.
Apríl
2021
DODATOK Č. 3 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302021G813-221-10 zo dňa 26.11.2018
362/2021
374 190,43 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Obec Trenčianske Stankovce
15.
Apríl
2021
ZMLUVA O ZRIADENÍ ZÁLOŽNÉHO PRÁVA NA SÚČASNÉ A BUDÚCE POHĽADÁVKY FPÚO
203/721/2020/ZZ
358 860,00 € Vlastníci bytov v bytovom dome, adresa: Michalská 2410/12,13, Hlohovec v zastúpení Bytové hospodárstvo Hlohovec s.r.o. Štátny fond rozvoja bývania
15.
Apríl
2021
Dohoda 21/34/53g/9 o poskytnutí vyrovnávacích príspevkov integračnému podniku podľa § 53g
21/34/53g/9
326 434,80 € JAS Bardejov, s. r. o. Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Bardejov
15.
Apríl
2021
Zmluva o poskytnutní prostriedkov na spolufinancovanie projektu zo štátneho rozpočtu v rámci programu pre životné prostredie a ochranu klímy LIFE pre programové obdobie 2014-2020
72/2021/7.7
313 123,66 € Slovenský hydrometeorologický ústav Ministerstvo životného prostredia SR