Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
26.
Jún
2022
Zmluva o dielo č. 4905.2062061RSE
4905.2062061RSE
220 540,02 € EUROVIA SK, a.s. Obec Žbince
25.
Jún
2022
havária
Pc/06/2022
214 374,34 € VS stavby s.r.o. Základná škola Pankúchova
25.
Jún
2022
havária
Pc/06/2022 druhá čas
214 374,34 € VS stavby s.r.o. Základná škola Pankúchova
25.
Jún
2022
"Rekonštrukcia parkovísk a chodníkov Ulica M. Rázusa, Lučenec"
147/2022
204 428,90 € Svoma s.r.o Mesto Lučenec
25.
Jún
2022
Rekonštrukcia ciest a chodníkov v mestskej časti
162/2022
172 000,00 € STRABAG s.r.o. Mestská časť Bratislava-Podunajské Biskupice
25.
Jún
2022
Zmluva o dielo
858/2022
93 718,94 € MARO,s.r.o. Mesto Trenčín
25.
Jún
2022
Rekonštrukcia ciest a chodníkov v mestskej časti
160/2022
48 300,00 € MARKO GAS s.r.o. Mestská časť Bratislava-Podunajské Biskupice
25.
Jún
2022
zmeny dojednaných podmienok - Zmluva o dielo Asfaltovanie
466/2022
31 982,71 € Skanska SK a.s. Mesto Žiar nad Hronom
25.
Jún
2022
Zmluva o dielo - Rekonštrukcia miestnych komunikácii v obci Veľká Lehota 2022 - C-KN č. 822/1, 822/2
45/2022
31 897,54 € RENOVIA s.r.o. Obec Veľká Lehota
25.
Jún
2022
Zmluva o dielo - Rekonštrukcia chodníka ul.Podtatranská
82/2022
31 413,26 € MILEO, s.r.o. Obec Ľubica
25.
Jún
2022
Kúpna zmluva
7/2022
16 995,00 € Karol Krško,Peter Kalus, Veronika Kalusová, Božena Kuchtová, Tibor Hajský, Erika Hajská, Katarína Túčková, Tomáš Fojtek, Mestečko 16 Obec Mestečko, č. 118, 020 52 Mestečko
25.
Jún
2022
Darovacia zmluva
DZ_009/2022
16 597,00 € Mesto Havličkův Brod Mesto Spišská Nová Ves
25.
Jún
2022
Zmluva o dielo č. 2/2022
Zmluva o dielo č. 2/2022
15 408,00 € FUN&PLAY s.r.o. Obec Milhosť
25.
Jún
2022
Zmluva o poskytnutí dotácie
1140/2022
14 142,00 € Športový klub karate Kachi Nitra o.z. Mesto Nitra
25.
Jún
2022
Mandátna zmluva
849/2022
11 370,00 € STUDNICA, n.o. Mesto Trenčín
25.
Jún
2022
Zmluva o poskytnutí dotácie v kompetencii MsZ - šport - ESPINTA
241/2022
10 000,00 € Mesto Hlohovec Neuvedené
25.
Jún
2022
Zmluva o poskytnutí dotácie č. 1056/2022/ODDDO
1639/2022
9 600,00 € Mesto Banská Bystrica Banskobystrický samosprávny kraj
25.
Jún
2022
Kúpna zmluva na odkúpenie novovytvorenej parc. reg. "C" KN č. 251/4 - trvalý trávnatý porast o výmere 159 m2 v k. ú. Kynek,
1226/2022
9 540,00 € Dan Karabín Mesto Nitra
25.
Jún
2022
Dohoda č.22/11/054/99
INE_099/2022
5 230,62 € Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Považská Bystrica Obec Lysá pod Makytou
25.
Jún
2022
Zmluva o poskytnutí grantu č. SEeo22_23
856/2022
5 000,00 € Nadácia Pontis Mesto Trenčín