Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
5. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí NFP
OPKZP-PO1-SC131-2017-22/15
1 922 812,75 € Správa Národného parku Nízke Tatry so sídlom v Banskej Bystrici Slovenská agentúra životného prostredia
5. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí NFP
OPKZP-PO1-SC131-2017-22/13
532 497,94 € Správa Národného parku Malá Fatra so sídlom vo Varíne Slovenská agentúra životného prostredia
5. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
OPKZP-PO1-SC111-2021-72/85
480 830,57 € Obec Župkov Ministerstvo životného prostredia SR
5. Jún 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 11.04.2023
1342
412 496,88 € FESTA, s.r.o. HOREZZA, a.s.
5. Jún 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
OPKZP-PO1-SC111-2021-72/88
341 671,62 € Obec Vavrečka Slovenská agentúra životného prostredia
5. Jún 2023
Rámcová dohoda č.4600007164/PN/2023 na opravy dvojkolesí 011, 012, 013, 912, 913
255/2023
200 000,00 € Rudos Ružomberok s.r.o. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
5. Jún 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. SEMaI-832/2022
6400003227
188 627,41 € Slovenská revízna a servisná spoločnosť, s.r.o. Ministerstvo obrany SR
5. Jún 2023
KÚPNA ZMLUVA
11-2832-2023-faza3
97 397,14 € Agáta Šantová Valaliky Industrial Park, s. r. o.
5. Jún 2023
Kúpna zmluva č. 32/2023/ORP
Kúpna zmluva č. 32/2023/ORP
76 457,00 € Marián Šupa Trnavský samosprávny kraj
5. Jún 2023
Dodatok č.1 k zmluve č.6/2023
1062/2023
76 378,44 € Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím Nitriansky samosprávny kraj
5. Jún 2023
Dodatok č. 2 ku Zmluve o dielo
7/2023
75 936,66 € ADVIS, s.r.o. Ratkovské Bystré
5. Jún 2023
rámcová zmluva o dodávke služieb
23500252
70 000,00 € NOVU - MED center, s.r.o. K 13 - Košické kultúrne centrá
5. Jún 2023
Kúpna zmluva
NI/1-263/2023/SPU
53 868,00 € AGROTEC Slovensko s.r.o. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
5. Jún 2023
Zmluva o dielo
SEMaI-469/2023
49 690,54 € MUREX, s.r.o. Ministerstvo obrany SR
5. Jún 2023
KÚPNA ZMLUVA
11-2940-2023-faza3
46 657,26 € Mária Kopperová Valaliky Industrial Park, s. r. o.
5. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí grantu Erasmus+
2022-1-SK01-KA122-VET-000071278
42 742,00 € Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu Konzervatórium Jána Levoslava Bellu
5. Jún 2023
KÚPNA ZMLUVA
11-2987-2023-faza3
39 417,11 € Štefan Horváth Valaliky Industrial Park, s. r. o.
5. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí grantu Erasmus+
2019-1-SK01-KA102-060479
37 262,00 € Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu Konzervatórium Jána Levoslava Bellu
5. Jún 2023
KÚPNA ZMLUVA
11-2989-2023-faza3
29 388,06 € Terézia Hudyová Valaliky Industrial Park, s. r. o.
5. Jún 2023
KÚPNA ZMLUVA
11-2965-2023-faza3
28 507,28 € Miroslav Toth Valaliky Industrial Park, s. r. o.