Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
30. Január 2023
Zmluva na poskytovanie autorizovaného pozáručného servisu a služieb podpory hardvérovej a softvérovej infraštruktúry finančnej správy č. 94776/2022
27/2023
14 518 333,37 € Slovak Telekom, a.s. Finančné riaditeľstvo SR
30. Január 2023
Vykonávacia zmluva č.317928 o poskytovaní ubytovacích a pohostinských služieb v osobných vozňoch špeciálnej stavby počas GVD 2022/2023
57/2023
4 074 822,00 € WAGON SLOVAKIA KOŠICE, a.s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
30. Január 2023
DODATOK Č. 2 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302011R367-121-32 zo dňa 03.06.2019
213/2023
3 318 086,40 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť
30. Január 2023
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo
16/2023
2 300 487,60 € SKANSKA SK, a.s., Krajná 29, 821 01 Bratislava Obec Ivanka pri Dunaji, Moyzesova 1450/57, Ivanka pri Dunaji
30. Január 2023
Zmluva o dielo
Z/2023/176/I/RUK/OCOZ
2 221 847,75 € I.K.M. REALITY-STAVING Banská Bystrica, a.s. Univerzita Komenského v Bratislave - Rektorát
30. Január 2023
Dodatok č.2 ku zmluve o dielo to dňa 24.01.2022
11/2023
1 763 856,22 € EUROPROJEKTDS-Plus s.r.o. Obec Kalinkovo
30. Január 2023
Dodatok č. 4 k Rámcovej dohode č. 290/2020 o poskytnutí služieb
ZOPS_005/2023
1 604 898,53 € Brantner Nova, s.r.o. Mesto Spišská Nová Ves
30. Január 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Číslo zmluvy: KŽP-PO4-SC411-2019-61/CFM2
KŽP-PO4-SC411-2019-61/CFM2
1 519 984,06 € Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s. (v skratke PTH, a.s.) Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
30. Január 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb č. OST/574/2022/BVS zo dňa 27.07.2022
OST/574/2022/BVS
1 199 880,00 € DUG s.r.o. Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
30. Január 2023
Dodatok č. 4 k zmluve kontokorentnom úvere č. 80/2019/UZ
202300016/2023
900 000,00 € Všeobecná úverová banka, a.s. Mesto Holíč
30. Január 2023
zmluva o úvere
103/601/2022
715 800,00 € Vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome, adresa: Bratislava - Nové Mesto, Sibírska 1617/46,48, v zastúpení SPOKOJNÉ BÝVANIE, s.r.o. Štátny fond rozvoja bývania
30. Január 2023
Zmluva o termínovam úvere č. 20/2023/UZ
202300017/2023
695 708,20 € Všeobecná úverová banka, a.s. Mesto Holíč
30. Január 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Číslo zmluvy: KZP-PO4-SC431-2021-68/CFY4
KZP-PO4-SC431-2021-68/CFY4
684 148,94 € Obec Neporadza Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
30. Január 2023
ZMLUVA O VYPLŇOVACOM PRÁVE K BLANKOZMENKE
1928/2022
661 712,82 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky ARBOL
30. Január 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z finančných prostriedkov Audiovizuálneho fondu
AVF 558/2021-8/5.2
609 974,00 € Beetle s.r.o. Audiovizuálny fond
30. Január 2023
Zmluva na zabezpečenie služieb systémovej a aplikačnej podpory a na rozvoj a úprava informačného systému
74/2023
594 984,00 € SlovShore, s.r.o. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
30. Január 2023
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302021J634-223-14
IROP-D2-302021J634-223-14
480 451,66 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Stredná odborná škola drevárska, Filinského 7, Spišská Nová Ves
30. Január 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z finančných prostriedkov Audiovizuálneho fondu
AVF 188/2022-2/1.1.2
450 000,00 € KFS production s.r.o. Audiovizuálny fond
30. Január 2023
ZMLUVA O ZRIADENÍ ZÁLOŽNÉHO PRÁVA NA SÚČASNÉ A BUDÚCE POHĽADÁVKY FONDU PREVÁDZKY, ÚDRŽBY A OPRÁV Č. 511/492/2019
ZMLUVA O ZRIADENÍ ZÁLOŽNÉHO PRÁVA NA SÚČASNÉ A BUDÚCE POHĽADÁVKY FONDU PREVÁDZKY, ÚDRŽBY A OPRÁV Č. 511/492/2019
441 050,00 € Vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome, adresa: Tulská 1683/7,8,9,10,11,12,13,14, Žilina v zastúpení: Obvodné stavebné bytové družstvo Žilina /skrátene OSBD Žilina/ Štátny fond rozvoja bývania
30. Január 2023
Kúpna zmluva č. 245/2023/CSČ SAV
245/2023/CSČ SAV
438 040,00 € SVS FEM s.r.o. Centrum spoločných činností Slovenskej akadémie vied, v.v.i.