Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
6. Október 2022
ZMLUVA O DIELO na stavbu „INTENZIFIKÁCIA TRIEDENÉHO ZBERU V OBCI UDIČA“ pre časť zákazky č. 1 „Intenzifikácie triedeného zberu v obci Udiča – vybudovanie zberného dvora“
31/2022
515 351,56 € SESTAV, s.r.o Obec Udiča
6. Október 2022
Zmluva o dielo
32/2022
55 032,60 € SESTAV, s.r.o Obec Udiča
6. Október 2022
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI PRI ZABEZPEČENÍ ODDELENÉHO ZBERU ELEKTROODPADU, BATÉRIÍ A AKUMULÁTOROV PROSTREDNÍCTVOM STACIONÁRNYCH KONTAJNEROV
33/2022
0,00 € ASEKOL SK s.r.o. Obec Udiča
6. Október 2022
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
ZS_017/2022
1 320,00 € UCTOAUDIT s.r.o. Obec Slanec
6. Október 2022
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb
OBZ_045/2022
187,00 € Slovak Telekom, a.s. Obec Heľpa
6. Október 2022
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
OBZ_044/2022
19,00 € Slovak Telekom, a.s. Obec Heľpa
6. Október 2022
Zmluva o ubytovaní študentov
1118/2022/276438299
73,00 € Materiálovotechnologická fakulta STU Študentský domov Miloša Uhra Kazakou Hleb
6. Október 2022
Zmluva o ubytovaní študentov
1117/2022/276435511
73,00 € Materiálovotechnologická fakulta STU Študentský domov Miloša Uhra Benková Barbora
6. Október 2022
Zmluva o ubytovaní študentov
1115/2022/276433303
80,00 € Materiálovotechnologická fakulta STU Študentský domov Miloša Uhra Baláž Adam
6. Október 2022
Zmluva o ubytovaní študentov
1116/2022/276434975
76,00 € Materiálovotechnologická fakulta STU Študentský domov Miloša Uhra Hegedušová Ema
6. Október 2022
Zmluva o ubytovaní študentov
1119/2022/276438952
73,00 € Materiálovotechnologická fakulta STU Študentský domov Miloša Uhra Sebestyén Attila
6. Október 2022
Zmluva o ubytovaní študentov
1113/2022/276426048
73,00 € Materiálovotechnologická fakulta STU Študentský domov Miloša Uhra Medlenová Anina
6. Október 2022
Zmluva o ubytovaní študentov
1104/2022/276418856
70,00 € Materiálovotechnologická fakulta STU Študentský domov Miloša Uhra Brňáková Adriána
6. Október 2022
Zmluva o ubytovaní študentov
1108/2022/276420316
70,00 € Materiálovotechnologická fakulta STU Študentský domov Miloša Uhra Gamanová Denisa
6. Október 2022
Zmluva o ubytovaní študentov
1111/2022/276422760
73,00 € Materiálovotechnologická fakulta STU Študentský domov Miloša Uhra Lalkovičová Nina
6. Október 2022
Zmluva o ubytovaní študentov
1114/2022/276427385
70,00 € Materiálovotechnologická fakulta STU Študentský domov Miloša Uhra Pavlík MichaL
6. Október 2022
Zmluva o ubytovaní študentov
1105/2022/276419890
70,00 € Materiálovotechnologická fakulta STU Študentský domov Miloša Uhra Novosádová Soňa
6. Október 2022
Zmluva o ubytovaní študentov
1106/2022/276419963
70,00 € Materiálovotechnologická fakulta STU Študentský domov Miloša Uhra Malatká Nikola
6. Október 2022
Zmluva o ubytovaní študentov
1120/2022/276439437
70,00 € Materiálovotechnologická fakulta STU Študentský domov Miloša Uhra Gonda Matej
6. Október 2022
Zmluva o ubytovaní študentov
1112/2022/276423244
76,00 € Materiálovotechnologická fakulta STU Študentský domov Miloša Uhra Shmega Ilona