Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
24.
Január
2022
Návrh na uzavretie poistnej zmluvy (Individuálne cestovné poistenie uzatvorené na diaľku)
4/2022
41,40 € Union Poisťovňa, a. s. Úrad priemyselného vlastníctva SR
24.
Január
2022
DOHODA O POUŽITÍ SÚKROMNÉHO CESTNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA na žiadosť účastníka služobnej cesty
20.prlog-20-3/ 2022
16,60 € Jaroslav STRAKA Ministerstvo obrany SR
24.
Január
2022
DOHODA O POUŽITÍ SÚKROMNÉHO CESTNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA na žiadosť účastníka pracovnej cesty
12.mpr-126-4/2022
87,12 € Milan PRIKRYL Ministerstvo obrany SR
24.
Január
2022
Dodatok č.1 k Zmluve o kontokorentnom úvere č.S01382/2011
84/1-S-1093/2022
0,00 € Tatra banka, a.s. Letecké opravovne Trenčín, a.s.
24.
Január
2022
DOHODA O POUŽITÍ SÚKROMNÉHO CESTNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA
13.mpr-26-3/2022
19,96 € Richard KISS Ministerstvo obrany SR
24.
Január
2022
Zmluva č. CV-142-63/2021 o poskytovaní a úhrade stravovania na rok 2022
5100008176
0,00 € Centrum výcviku Lešť Ministerstvo obrany SR
24.
Január
2022
DOHODA O POUŽITÍ SÚKROMNÉHO CESTNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA na žiadosť účastníka pracovnej cesty
65. pspr-3-12/2022
37,80 € Juraj BESEHANIČ Ministerstvo obrany SR
24.
Január
2022
ZMLUVA O DIELO
2022-099-004
30 630,00 € LENCOS IN, s.r.o. Bytová agentúra rezortu ministerstva obrany
24.
Január
2022
DOHODA O POUŽITÍ SÚKROMNÉHO CESTNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA na žiadosť účastníka pracovnej cesty
2.bVzS-79-16/2022
9,70 € Pavel LUKÁČ Ministerstvo obrany SR
24.
Január
2022
DOHODA O POUŽITÍ SÚKROMNÉHO CESTNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA na žiadosť účastníka pracovnej cesty
103.prrchbo-22-7/2022
13,40 € Mgr. Peter JURČÍK Ministerstvo obrany SR
24.
Január
2022
DOHODA O POUŽITÍ SÚKROMNÉHO CESTNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA na žiadosť účastníka služobnej / pracovnej cesty
NFIU SVK/J18/007/2022
12,12 € JUDr. Ing. Andrej VRÁBEL Ministerstvo obrany SR
24.
Január
2022
DOHODA O POUŽITÍ SÚKROMNÉHO CESTNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA (SCMV) na žiadosť zamestnávateľa
52.vpr-50-30/2022-S4
113,86 € Ing. Peter PALAŠČÁK Ministerstvo obrany SR
24.
Január
2022
DOHODA O POUŽITÍ SÚKROMNÉHO CESTNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA na žiadosť účastníka pracovnej cesty
65. pspr-3-13/2022
8,30 € Michal DUDLA Ministerstvo obrany SR
24.
Január
2022
Dodatok č.13 k Zmluve o revolvingovom splátkovom úvere č.S02331/2016
84/1-S-1089/2022
0,00 € Tatra banka, a.s. Letecké opravovne Trenčín, a.s.
24.
Január
2022
DOHODA O POUŽITÍ SÚKROMNÉHO CESTNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA na žiadosť účastníka pracovnej cesty
65. pspr-3-14/2022
13,08 € Milan ŠEBEŠ Ministerstvo obrany SR
24.
Január
2022
DOHODA O POUŽITÍ SÚKROMNÉHO CESTNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA na žiadosť účastníka pracovnej cesty
1.mb-59-7/2022
15,16 € Adam OSTRODICKÝ Ministerstvo obrany SR
24.
Január
2022
DOHODA O POUŽITÍ SÚKROMNÉHO CESTNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA na žiadosť účastníka pracovnej cesty
2.bVzS-79-28/2022
14,20 € Milan VICIAN Ministerstvo obrany SR
24.
Január
2022
DOHODA O POUŽITÍ SÚKROMNÉHO CESTNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA (SCMV) na žiadosť zamestnávateľa
52.vpr-50-31/2022-S4
174,03 € Bc. Pavol ZÁKUCKÝ Ministerstvo obrany SR
24.
Január
2022
Zmluva o dielo č. VTSÚ-12-8/2022 - vykonanie diela podľa programu č. VTSÚ-10-9/2022
VTSÚ-12-8/2022
3 947,83 € Vojenský technický a skúšobný ústav Záhorie ZVS holding, a.s.
24.
Január
2022
DOHODA O POUŽITÍ SÚKROMNÉHO CESTNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA na žiadosť účastníka pracovnej cesty
SEĽUZ-40-15/2022
25,00 € PhDr. Dominika ČERNÁKOVÁ Ministerstvo obrany SR