Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
30.
September
2020
Mandátna zmluva
102/2020
1 440,00 € DUKUMO, s. r. o. Úrad priemyselného vlastníctva SR
30.
September
2020
Dohoda o ukončení zmluvy o zabezpečení stravovania zamestnancov ÚPV SR počas brannej pohotovosti štátu
32/2004/ukončenie
0,00 € Tradimex spol. s r. o. Úrad priemyselného vlastníctva SR
29.
September
2020
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt č. 301011AMQ1 s názvom: "Zabezpečenie financovania miezd a odmien zamestnancov PMÚ SR podieľajúcich sa na odhaľovaní porušovania zákona o ochrane hosp. súťaže III"
ZML-13/2020
208 205,00 € Úrad vlády Slovenskej republiky Protimonopolný úrad SR
9.
Október
2020
Kúpna zmluva
ZML-14/2020
15 544,50 € airo, s.r.o. Protimonopolný úrad SR
30.
September
2020
Dodatok č. 2 k zmluve č. NEA/CEF/ICT/A2017/1441446
566-16/2020-BA
0,00 € Innovation and Networks Executive Agency (INEA) Sociálna poisťovňa, ústredie
2.
Október
2020
zhotovenie stavebných prác: „Sociálna poisťovňa, pobočka Bardejov – rekonštrukcia plynovej kotolne"
61400-9/2020-BA
38 367,80 € BECO, spol. s r.o. Sociálna poisťovňa, ústredie
2.
Október
2020
zhotovenie stavebných prác: „Sociálna poisťovňa, pobočka, vysunuté pracovisko Brezno – rekonštrukcia plynovej kotolne"
61736-8/2020-BA
40 416,07 € BECO, spol. s r.o. Sociálna poisťovňa, ústredie
7.
Október
2020
Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľnosti
24240-10/2020-PP
0,00 € Domäsko s.r.o. - záložca, Podtatranská hydina, a.s. - dlžník Sociálna poisťovňa, ústredie
7.
Október
2020
Zápis č. 1 o zmene prílohy k zmluve
1346-92/2020-BA
0,00 € DATALAN, a.s. Sociálna poisťovňa, ústredie
9.
Október
2020
Dohoda o výmenných rekreačno-rehabilitačných pobytoch
BA-923271/2020
0,00 € Kúpele Dudince, a.s. Sociálna poisťovňa, ústredie
9.
Október
2020
Dohoda o splatení dlhu
370-900-0084/2018-017
1 690,86 € Jana Vetráková Sociálna poisťovňa, ústredie
15.
Október
2020
Dohoda o úrovni poskytovaných služieb a manažmente zmien
47303-17/2020-BA
0,00 € Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby Sociálna poisťovňa, ústredie
19.
Október
2020
zmluva o nájme nebytových priestorov uzatvorená podľa zákona č. 116/1990 Zb.
23828-2/2020-RS
1 391,28 € DK RECRUITMENT SERVICES s. r. o. Sociálna poisťovňa, ústredie
22.
Október
2020
dohoda o splatení dlhu v splátkach
R-120-900-0132/2018-021
195,00 € Jozej Stojka Sociálna poisťovňa, ústredie
30.
September
2020
Nájomná zmluva č. 1902/29-Pb
1902/29-Pb
1 500,00 € Ústredná Vojenská Nemocnica SNP Ružomberok - Fakultná Nemocnica GRYF reklamné štúdio, s.r.o.
30.
September
2020
Nájomná zmluva č. 1922/27-Pb
1922/27-Pb
1 500,00 € Ústredná Vojenská Nemocnica SNP Ružomberok - Fakultná Nemocnica GRYF reklamné štúdio, s.r.o.
30.
September
2020
Nájomná zmluva č. 1922/25-Pb
1922/25-Pb
2 500,00 € Ústredná Vojenská Nemocnica SNP Ružomberok - Fakultná Nemocnica AKZENT BigBoard, a.s.
30.
September
2020
Nájomná zmluva č. 1922/26-Pn
1922/26-Pb
2 500,00 € Ústredná Vojenská Nemocnica SNP Ružomberok - Fakultná Nemocnica AKZENT BigBoard, a.s.
30.
September
2020
Nájomná zmluva č. 1902/247-Pn
1902/247-Pn
159 375,60 € Ústredná Vojenská Nemocnica SNP Ružomberok - Fakultná Nemocnica MEDICENTRUM Ružomberok, s.r.o.
28.
September
2020
Zmluva o dielo č. VTSÚ-12-93/2020
CV-150/6-30/2020 Oz
4 198,48 € Vojenský technický a skúšobný ústav Záhorie Centrum výcviku Lešť