Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
25.
Jún
2022
Kúpna zmluva
Z0323
0,00 € Zdenko Hulín Obec Párnica, č. 116 027 52 Párnica
25.
Jún
2022
Zmluva na organizačné a mat. – tech. zabezpečenie vyhodnotenia olympiád a postupových súťaží za šk. rok 2021/2022 pre žiakov ZŠ a osemročných gymnázií v okrese Dun. Streda v územnej pôsobnosti Regionálneho úradu školskej správy v Trnave pre rok 2022
5/2022
772,00 € Základná škola Jilemnického ulica 204/11 Dunajská Streda Regionálny úrad školskej správy v Trnave
25.
Jún
2022
kolektívna zmluva
20/22
0,00 € Základná organizácia Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku pri Gymnáziu Grösslingová 18 Gymnázium, Grösslingová 18,Bratislava
25.
Jún
2022
Licenčná zmluva č. 1/2022 (VŠVU Bratislava)
Zmluva č. 33/2022/VlMGa
0,00 € Vysoká škola výtvarných umení Bratislava Vlastivedné múzeum v Galante, Hlavná 976/8, 924 00 Galanta
25.
Jún
2022
Dodatok č. 2 k zmluve o výkone správy majetku obce č. 4/1/2008/závod PO
2022/79
0,00 € Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Mesto Lipany
25.
Jún
2022
havária
Pc/06/2022
214 374,34 € VS stavby s.r.o. Základná škola Pankúchova
25.
Jún
2022
havária
Pc/06/2022 druhá čas
214 374,34 € VS stavby s.r.o. Základná škola Pankúchova
25.
Jún
2022
Dohoda č.22/11/054/99
INE_099/2022
5 230,62 € Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Považská Bystrica Obec Lysá pod Makytou
25.
Jún
2022
Nájomná zmluva č. 2205 na prenájom hrobového miesta
CIN_093/2022
15,00 € Uhrínová Helena Mesto Hriňová
25.
Jún
2022
Zmluva o výpožičke
045/2022
0,00 € Tekovské múzeum v Leviciach Piešťany MsKS
25.
Jún
2022
Zmluva o úvere ŠFRB - Obstaranie bytového domu Pod Šípkom
324/2022
0,00 € Štátny fond rozvoja bývania Mesto Partizánske
25.
Jún
2022
Zmluva o úvere ŠFRB - Obstaranie technickej vybavenosti k bytovému domu Pod Šípkom
325/2022
0,00 € Štátny fond rozvoja bývania Mesto Partizánske
25.
Jún
2022
Zmluva o poskytnutí dotácie
1140/2022
14 142,00 € Športový klub karate Kachi Nitra o.z. Mesto Nitra
25.
Jún
2022
Zmluva o nájme bytu
ZML_141/2022
158,60 € Šamko Marián Mesto Svidník
25.
Jún
2022
"Rekonštrukcia parkovísk a chodníkov Ulica M. Rázusa, Lučenec"
147/2022
204 428,90 € Svoma s.r.o Mesto Lučenec
25.
Jún
2022
Zmluva o výpožičke
046/2022
0,00 € Stueller Marek Piešťany MsKS
25.
Jún
2022
Mandátna zmluva
849/2022
11 370,00 € STUDNICA, n.o. Mesto Trenčín
25.
Jún
2022
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania
4/2022
25,00 € Stredná odborná škola pedagogická Modra Základná škola s materskou školou Vlčkovce
25.
Jún
2022
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania
3/2022
25,00 € Stredná odborná škola pedagogická Modra ZŠ s MŠ Vlčkovce
25.
Jún
2022
Rekonštrukcia ciest a chodníkov v mestskej časti
162/2022
172 000,00 € STRABAG s.r.o. Mestská časť Bratislava-Podunajské Biskupice