Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
6. Október 2022
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
964/2022/OSMaI
0,00 € Žilinský samosprávny kraj Katarína Comorková
6. Október 2022
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
965/2022/OSMaI
0,00 € Žilinský samosprávny kraj Fibris, s. r. o.
6. Október 2022
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
973/2022/OSMaI
0,00 € Žilinský samosprávny kraj Peter Kamas
6. Október 2022
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
974/2022/OSMaI
0,00 € Žilinský samosprávny kraj Martin Škrada
6. Október 2022
Zmluva o uhradení ekonomicky oprávnených nákladov
901/2022/OSV
5 093,64 € Žilinský samosprávny kraj GAUDEAMUS-zariadenie komunitnej rehabilitácie
6. Október 2022
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov, číslo: 2022-1-SK01-KA131-HED-000056066, Výučba - 28.
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov, číslo: 2022-1-SK01-KA131-HED-000056066, Výučba - 28.
810,00 € Žilinská univerzita v Žiline fyzická osoba - účastník
6. Október 2022
Zmluva o reklame č. 11/SvF/2022/STRAHOS2022
Zmluva o reklame č. 11/SvF/2022/STRAHOS2022
208,33 € Žilinská univerzita v Žiline iwtech, s.r.o.
6. Október 2022
Zmluva o odbere a uložení výkopovej zeminy
202260
0,00 € Žilinská Aukčná a.s Košická Futbalová Aréna a. s.
7. Október 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. Z316/2022
316/2022
406,00 € ŽILBYT, s.r.o. Stredná odborná škola podnikania, Sasinkova 45, Žilina
6. Október 2022
Dodatok č. 1 k zmluve o nájme kompenzačného bytu č. NZ/109/2022/K
2022002278
0,00 € Žigová Kristína Mesto Košice
6. Október 2022
Príkazná zmluva
22/1/10376/1
465,00 € Žiaran Stanislav, prof. Ing., PhD. Slovenská národná akreditačná služba
7. Október 2022
Dodatok č. 3 ku Zmluve o platení úhrady za sociálnu službu p. Lýdia Sroková
30092022
0,00 € Želmíra Pinková Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
6. Október 2022
Zmluva o nájme bytu č. 10/2022
NAJ_251/2022
197,69 € Želiarová Jarmila Obec Beluša
6. Október 2022
ZMLUVA O POSKYTOVANÍ VLEČKOVÝCH SLUŽIEB Č. 325027
6600000206
0,00 € Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. MH Teplárenský holding, a.s.
6. Október 2022
Dohoda o cene-vývoz
0000120530
0,00 € Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. iCargo, s.r.o.
6. Október 2022
Dohoda o cene-tranz.
0000407554
0,00 € Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. iCargo, s.r.o.
6. Október 2022
ZoPVS
223021
0,00 € Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Poľana
6. Október 2022
ZoPVS
323022
0,00 € Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. SLOVWOOD Ružomberok, a.s.
6. Október 2022
Dodatok k DoC VP
0100807501
0,00 € Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. Railtrans International, a.s.
6. Október 2022
Dodatok k DoC VP
0100803704
0,00 € Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. Rail Cargo Logistics - Czech Republic s.r.o., organizačná zložka