Centrálny register zmlúv

Doplnené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
14. Február 2024
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zabezpečení odborného výkonu prevádzky verejného vodovodu
O-10/2024
Doplnená
0,00 € Obec Turčianske Jaseno Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
14. Február 2024
Zmluva č. 30/2024/FPP/ZSS - OSV o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby
2024-92-SOC
Doplnená
65 898,72 € PRIMA n.o. Bratislavský samosprávny kraj
14. Február 2024
Zmluva č. 14/2024/FPP/ZSS - OSV o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby
2024-58-SOC
Doplnená
24 712,02 € DSS Andreas n. o. Bratislavský samosprávny kraj
14. Február 2024
Zmluva č. 13/2024/FPP/ZSS - OSV o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby
2024-37-SOC
Doplnená
282 846,60 € DOMUS BENE - DOM DOBRA, o.z. Bratislavský samosprávny kraj
12. Február 2024
Zmluva o výpožičke predmetov kultúrnej hodnoty dok.9/2024
19/24
Doplnená
0,00 € Ponitrianske múzeum v Nitre Archeologický ústav Slovenská akadémia vied
14. Február 2024
Dohoda o používaní platobnej karty vydanej Všeobecnou úverovou bankou, a.s.
111/Č/2024
Doplnená
0,00 € Štátna pokladnica Slovenské národné divadlo
14. Február 2024
Zmluva o dielo č. 2024/0011
2024/0011
Doplnená
13 151,13 € DOMOV Slovakia Obec Miloslavov
14. Február 2024
Zmluva č. 18/2024/FPP/ZSS - OSV o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby
2024-59-SOC
Doplnená
223 445,76 € HESTIA n.o. Bratislavský samosprávny kraj
14. Február 2024
Zmluva č. 34/2024/FPP/ZSS - OSV o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby
2024-93-SOC
Doplnená
276 561,12 € Senior klub STUDIENKA Bratislavský samosprávny kraj
14. Február 2024
Zmluva č. 15/2024/FPP/ZSS - OSV o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby
2024-38-SOC
Doplnená
385 842,60 € Dúbravská oáza pokoja a oddychu n.o. Bratislavský samosprávny kraj
14. Február 2024
Zmluva č. 31/2024/FPP/ZSS - OSV o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby
2024-60-SOC
Doplnená
153 618,96 € PRIMULA - Stredisko sociálnych služieb, n. o. Bratislavský samosprávny kraj
14. Február 2024
Zmluva o výpožičke
POZ 99/2024
Doplnená
432 000,00 € RADIOMETER s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica
13. Február 2024
Zmluva č. 20/2024/FPP/ZSS - OSV o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby
2024-16-SOC
Doplnená
206 025,24 € Komunita RAFAEL n.o. Bratislavský samosprávny kraj
13. Február 2024
Zmluva o dielo č. VTSÚ-12-33/2024 - vykonanie diela podľa programu č. VTSÚ-10-20/2024
VTSÚ-12-33/2024
Doplnená
22 192,22 € Vojenský technický a skúšobný ústav Záhorie ZVS holding, a.s.
13. Február 2024
Zmluva č. 21/2024/FPP/ZSS - OSV o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby
2024-17-SOC
Doplnená
5 228,28 € Krajina - Nekrajina n.o. Bratislavský samosprávny kraj
13. Február 2024
Nájomná zmluva
Nájomná zmluva 032024
Doplnená
148,00 € Rodičovské združenie Spojenej školy Reformovanej kresťanskej cirkvi Gemersko-malohontské osvetové stredisko
13. Február 2024
Framework Partnership Agreement No 2023-FPA19/GP/DVQ/ReferNet_FPA/001/23
SIOV-04063/2024
Doplnená
0,00 € Cedefop – European Centre for the Development of Vocational Training Štátny inštitút odborného vzdelávania
13. Február 2024
Zmluva č. 27/2024/FPP/ZSS - OSV o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby
2024-18-SOC
Doplnená
153 618,96 € Nezisková organizácia VYSNÍVANÝ DOMOV Bratislavský samosprávny kraj
13. Február 2024
Zmluva o poskytovaní sociálnej služby č. SZÚ/1559/2023
7/2024
Doplnená
0,00 € Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Obec Mokrá Lúka
13. Február 2024
Zmluva č. 2/2024/FPP - OSV o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby
2024-19-SOC
Doplnená
163 976,40 € Domov pre každého - občianske združenie na podporu a hmotné zaopatrenie ľudí bez domova v SR Bratislavský samosprávny kraj