Centrálny register zmlúv

Doplnené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
20. December 2023
ZMLUVA O ZDRUŽENEJ DODÁVKE ELEKTRINY, DISTRIBÚCII ELEKTRINY A PREVZATIA ZODPOVEDNOSTI ZA ODCHÝLKU
37/2023-CVCSE
Doplnená
0,00 € MET Slovakia a.s. Centrum voľného času, Sadová 646/8 Senica
6. September 2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 5100000236
Z 36_2023
Doplnená
0,00 € Slovenský plynárensky priemysel, a.s. Stredná priemyselná škola techniky a dizajnu, Mnoheľova 828, Poprad
28. December 2023
Kolektívna zmluva
21/2023
Doplnená
0,00 € ZOOZ PŠaV na Slovensku Základná umelecká škola M. Sch. Trnavského, Štefánikova 2, 917 33 Trnava Základná umelecká škola M. Schneidra - Trnavského, Štefánikova 2, Trnava
13. December 2023
ZMLUVA O ZDRUŽENEJ DODÁVKE ELEKTRINY, DISTRIBÚCII ELEKTRINY A PREVZATIA ZODPOVEDNOSTI ZA ODCHÝLKU
1
Doplnená
0,00 € MET Slovakia, a.s. Poliklinika Senica n.o.
13. December 2023
Zmluva o nájme poľnohospodárskych pozemkov
6733/2023/LSR
Doplnená
0,00 € Ladislav FEDORAŠ LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Ulič
14. December 2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny
779/2023
Doplnená
0,00 € MET Slovakia, a.s. Základná škola, Sadová 620, Senica
8. August 2023
Dohoda o odbere tepla k Zmluve č. ZM-T-08/2017
39/2023
Doplnená
0,00 € Popradská energetická spoločnosť, s.r.o. Centrum sociálnych služieb v Poprade
29. December 2023
Kolektívna zmluva
KZ na r. 2024
Doplnená
0,00 € ZO SLOVES pri IAMPSVR SR Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
22. December 2023
Kolektívna zmluva 2024
Kolektívna zmluva 2024
Doplnená
0,00 € základná organizácia Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku pri Strednej priemyselnej škole elektrotechnickej, Komenského 44, 040 01 Košice Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Komenského 44, Košice
22. December 2023
Zmluva o združenej dodávke plynu
100/2023
Doplnená
70 132,50 € MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
18. December 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve č.61 23 01
Dodatok č. 1 k Zmluve č.61 23 01
Doplnená
0,00 € Brantner Gemer s.r.o Obec Vyšné Valice
13. December 2023
Zmluva o zabezpečení služieb asistenta poslanca NR SR
40/142-02/2023 K NR SR
Doplnená
45 000,00 € Jakub Slašťan Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
19. December 2023
Zmluva o dodávke elektriny, zabezpečení distribúcie elektriny a prevzatí zodpovednosti za odchýlku na obdobie 2024-2025, č. 1/5100012325/2024-2025
9099/0003/23
Doplnená
10 000 000,00 € ZSE Energia, a.s. Slovenská technická univerzita v Bratislave
23. August 2023
Zmluva _ 80 _ 2023 o združenej dodávke zemného plynu a prevzatia zodpovednosti za odchýlku na rok 2024
80/2023
Doplnená
337 608,00 € Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava Psychiatrická nemocnica, Kremnica
13. December 2023
Kolektívna zmluva na roky 2024-2025
TvU_2023_Re_191
Doplnená
0,00 € Základná organizácia Zväzu pracovníkov školstva a vedy Nezávislých kresťanských odborov Slovenska pri Trnavskej univerzite v Trnave Trnavská univerzita so sídlom v Trnave
7. December 2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny a prevzatí zodpovednosti za odchýlku, č.3331/2023
597/2023
Doplnená
0,00 € MAGNA ENERGIA a.s. Stredná odborná škola obchodu a služieb - Kereskedelmi és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Budovateľská 32, Komárno
30. November 2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny a prevzatí zodpovednosti za odchýlku
3399/2023
Doplnená
0,00 € MAGNA ENERGIA a.s. Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
8. December 2023
Rámcová dohoda pre poistenie majetku a poistenie zodpovednosti za škodu
03/2023/OPS-120
Doplnená
89 702,24 € ČSOB Poisťovňa, a.s. Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
4. December 2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny
PR_12M_50069
Doplnená
27,00 € Stredoslovenská energetika, a.s. Regionálna veterinárna a potravinová správa, Dolný Kubín
22. December 2023
Dohoda č. 23/29/054/2379 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších služieb pre RO
76/2023
Doplnená
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Lučenec Domov sociálnych služieb "SLATINKA"