Centrálny register zmlúv

Doplnené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
9. Január 2024
Hromadná licenčná zmluva
10/2024
Doplnená
960,00 € SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Kultúrne a spoločenské stredisko v Prievidzi
9. Január 2024
Zmluva o združenej dodávke elektriny
091300D01889/23
Doplnená
0,00 € Železnice Slovenskej republiky Marcel Klamár
8. Január 2024
o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu
SAZP SE/ZVF/2023/54
Doplnená
0,00 € Slovenská agentúra životného prostredia Základná škola, Angyalova ulica 401/26, Kremnica
8. Január 2024
Zmluva o poskytovaní služieb Z202313187
Zmluva o poskytovaní služieb Z202313187
Doplnená
0,00 € Motýľ, s. r. o. Gymnázium bilingválne Žilina
8. Január 2024
Zmluva o nájme
3/2024
Doplnená
144,00 € Kultúrne a spoločenské stredisko v Prievidzi (prenajímateľ) Sombatyová Irena (nájomca)
8. Január 2024
Poistná zmluva
1009900943
Doplnená
0,00 € Kooperativa poisťovňa, a. s. Vienna Insurance Group Základná škola s materskou školou, Sedlice 3
8. Január 2024
Zmluva o nájme
5/2024
Doplnená
30,00 € Kultúrne a spoločenské stredisko v Prievidzi (prenajímateľ) Ing. Kotríková Renáta (nájomca)
8. Január 2024
Dohoda o grante pre program ERASMUS+ Projekt č. 2023-1-SK01-KA171-HED-000148295
9013/0295/23
Doplnená
483 909,00 € Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu, Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu Slovenská technická univerzita v Bratislave
8. Január 2024
Zmluva č. 230707 08U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
01/2024
Doplnená
326 684,00 € Environmentálny fond Obec Prestavlky
8. Január 2024
Dodatok č. 1/2023 k Zmluve o výpožičke č. M 01/2020
1/2023
Doplnená
0,00 € Novohradské múzeum a galéria Hradné múzeum vo Fiľakove
8. Január 2024
Zmluva č. SAZP SE/ZVP/2023/82
NPPO-063/2023
Doplnená
8 420,00 € Slovenská agentúra životného prostredia Správa Národného parku Poloniny so sídlom v Stakčíne
8. Január 2024
Rámcová zmluva o poskytovaní služieb v oblasti informačných a komunikačných technológií č. R_55/2023
R_55_2023_IVES
Doplnená
0,00 € IVES, organizáciu pre informatiku verejnej správy Obec Dúbrava
4. Január 2024
DOHODA O POUŽITÍ SÚKROMNÉHO CESTNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA na žiadosť účastníka služobnej cesty
81.k-10/2024
Doplnená
180,16 € Miroslava CÚTTOVÁ Ministerstvo obrany SR
5. Január 2024
Zmluva o prenájme telocvične 2/2024
2/2024
Doplnená
0,00 € Róbert Vaszily Gymnázium - Gimnázium, Horešská 18, Kráľovský Chlmec
5. Január 2024
Zmluva o združenej dodávke plynu (kategória Maloodber)
2/2024
Doplnená
0,00 € ZSE Energia, a.s. Základná škola s materskou školou, Hronské Kľačany 322
5. Január 2024
Zmluva o prenájme telocvične 5/2024
5/2024
Doplnená
0,00 € Róbert Vaszily Gymnázium - Gimnázium, Horešská 18, Kráľovský Chlmec
5. Január 2024
Zmluva o združenej dodávke plynu (kategória Maloodber)
1/2021
Doplnená
0,00 € ZSE Energia, a.s. Základná škola s materskou školou, Hronské Kľačany 322
4. Január 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov
1/2024/SOŠOaSDK/2
Doplnená
0,00 € Stredná odborná škola obchodu a služieb Kruh pre prirodzenú pomoc v živote
4. Január 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 20122023
20122023
Doplnená
1 798,49 € Obec Jelka Mária Prokšová - KADERNÍCTVO
4. Január 2024
Zmluva o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve
1/2024
Doplnená
1 470 840,00 € JOKO-EKO, s.r.o. Mesto Čadca