Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
15.
Október
2019
Zmluva o ubytovaní
ZML 989/2019 RE
600,00 € Katolícka univerzita v Ružomberku Budzáková Katarína
15.
Október
2019
Dodatok č.1 k nájomnej zmluve
30201/NZ-10078/2015/Hubová/0920/IFI_dodatok č.1
23,52 € Juraj Okál Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
15.
Október
2019
Dohoda o náhrade za zriadené vecné bremeno
30201/DoVB-008/2019/VSD/608-00,609-00/Rozhanovce/029/Geoplán
0,12 € Štefan Cakó Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
15.
Október
2019
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb obci
Dohoda č. 19/28/052/183
319,26 € Obec Nemecká Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Brezno
15.
Október
2019
Zmluva o nájme nebytových priestorov
SNM-MBKH-NZ-2019/3133
3,32 € Slovenské národné múzeum Baffiová Anna ABAFKA
15.
Október
2019
Dohoda o náhrade za zriadené vecné bremeno
30201/DoVB-031/2019/VSD/603-00/Rozhanovce/029/Geoplán
337,64 € František Sedlák Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
15.
Október
2019
Dodatok č.1 k nájomnej zmluve
30201/NZ-10077/2015/Hubová/0920/IFI_dodatok č.1
260,77 € Jozef Piroh Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
15.
Október
2019
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb obci
Dohoda č. 19/28/052/182
1 915,56 € Obec Podbrezová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Brezno
15.
Október
2019
Zmluva o ubytovaní
ZML 988/2019 RE
540,00 € Katolícka univerzita v Ružomberku Bučková Alexandra
15.
Október
2019
Dohoda o náhrade za zriadené vecné bremeno
30201/DoVB-005/2019/VSD/604-00,605-00/Rozhanovce/029/Geoplán
1 112,64 € Viktor Gazdačko Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
15.
Október
2019
Zmluva o nájme nebytových priestorov
SNM-MBKH-NZ-2019/3132
19,92 € Slovenské národné múzeum Babková Katarína
15.
Október
2019
Príloha č. 1_2019_W k Zmluve č. PO_2019_707709_HD_W na dodanie aplikačného programového vybavenia WINREG
390_2019 Príloha č. 1_2019_W k Zmluve č. PO_2019_707709_HD_W na dodanie aplikačného programového vybavenia WINREG
0,00 € Plemenárske služby Slovenskej republiky, š. p. Agrofarma - K, s.r.o.
15.
Október
2019
Dohoda o náhrade za zriadené vecné bremeno
30201/DoVB-002/2019/VSD/608-00,609-00/Rozhanovce/029/Geoplán
0,16 € Iveta Andorová Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
15.
Október
2019
TV PROGRAMME LICENSE AGREEMENT
ZM2021499
5 500,00 € KWANZA Rozhlas a televízia Slovenska
15.
Október
2019
Zmluva o podaní výkonu fyzickou osobou
ZH2077782
160,00 € Šoltés Peter Rozhlas a televízia Slovenska
15.
Október
2019
Zmluva o poskytovaní služieb MTF č. 154/2019
0600/0122/19
60,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Trnavská univerzita v Trnave
15.
Október
2019
Zmluva č. PO_2019_707709_HD_W na dodanie aplikačného programového vybavenia WINREG
389_2019 Zmluva č. PO_2019_707709_HD_W na dodanie aplikačného programového vybavenia WINREG
0,00 € Plemenárske služby Slovenskej republiky, š. p. Agrofarma - K, s.r.o.
15.
Október
2019
Dohoda o náhrade za zriadené vecné bremeno
30201/DoNZVB-037/2019/Vyšný Olčvár/SO701-00/029/Geoplán
91,50 € Mária Rybárová Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
15.
Október
2019
D o h o d a o skončení dohody č. 19/41/059/31 o poskytnutí príspevku na činnosť pracovného asistenta podľa § 59 zákona č. 5/2004 Z. z.
D o h o d a o skončení dohody č. 19/41/059/31
0,00 € Ingrid Pastyrčáková - CA Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
15.
Október
2019
DODATOK č. 1 Ku zmluve č.801712109-2-2016 zo dňa 5.04.2016
Dodatok č. 1 ku zmluve č. 801712109-2-2016
310,00 € Železnice Slovenskej republiky Akzent BigBoard,a.s.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >>