Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
30. September 2023
Zmluva o ubytovaní študentov
77462-2
106,10 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Lucia Bobálová
30. September 2023
Zmluva o ubytovaní študentov
74844-3
218,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Adrián Rolenčík
30. September 2023
Zmluva o ubytovaní študentov
77491-2
224,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Kateryna Mazur
30. September 2023
Zmluva o ubytovaní študentov
77403-2
224,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Kyrylo Basanko
30. September 2023
Zmluva o ubytovaní študentov
77404-3
224,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Lukáš Halabuk
30. September 2023
Zmluva o ubytovaní študentov
73193-5
218,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Maksym Alieksieienko
30. September 2023
Zmluva o ubytovaní študentov
74931-1
212,20 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Rastislav Petrík
30. September 2023
Zmluva o ubytovaní študentov
73835-4
96,10 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Jaroslav Voško
30. September 2023
Zmluva o ubytovaní študentov
77463-1
224,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Valeriia Afanasieva
30. September 2023
Zmluva o ubytovaní študentov
76943-2
202,10 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Maryna Krupenia
30. September 2023
Zmluva o ubytovaní študentov
71456-3
212,20 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Bruno Hanus
30. September 2023
Zmluva o ubytovaní študentov
73236-3
212,20 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Tomáš Matejov
30. September 2023
Zmluva o ubytovaní študentov
72502-2
218,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Rastislav Rusnák
30. September 2023
Zmluva o ubytovaní študentov
77488-2
224,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Denys Serhiienko
30. September 2023
Zmluva o ubytovaní študentov
72336-4
216,66 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Oleh Onysko
30. September 2023
Zmluva o ubytovaní študentov
73840-2
108,33 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Martin Klein
30. September 2023
Hromadná licenčná zmluva
VP/23/06468/002
0,00 € SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Obec Dvorníky
30. September 2023
Úrazové poistenie
5190063301
220,00 € Komunálna poisťovňa, a.s. Viena Insurance Group Obec Šivetice
30. September 2023
Rámcvá dohoda - Mobilné telekomunikačné služby a mobilné zariadenia 2023
2302/2023-PR
1 067 299,20 € Slovak Telekom, a.s. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
30. September 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
82/2023
40,00 € Obec Koniarovce Rozália Mošaťová