Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
30. Január 2023
Zmluva o vytvorení slovesného diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH1074147
500,00 € Polgári Ladislav Rozhlas a televízia Slovenska
30. Január 2023
Zmluva o vytvorení slovesného diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH1072957
70,00 € Boroš Tomáš Rozhlas a televízia Slovenska
30. Január 2023
Zmluva o vytvorení slovesného diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH1074141
910,00 € Slovák Vladimír Rozhlas a televízia Slovenska
30. Január 2023
Zmluva o vytvorení audiovizuálneho diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH2109074
2 200,00 € Raiman Richard Rozhlas a televízia Slovenska
30. Január 2023
Zmluva o zabezpečení vytvorenia diela a licenčná zmluva
ZM1008756
300,00 € Take a Šenc s.r.o. Rozhlas a televízia Slovenska
30. Január 2023
Dohoda o platbách za odobratú elektrinu
Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 12089941
110,00 € Stredoslovenská energetika, a.s. Obec Ráztoka
30. Január 2023
Zmluva o vytvorení hudobného diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH2109212
50,00 € Stračina Ján Rozhlas a televízia Slovenska
30. Január 2023
Zmluva o poskytovaní služieb pre výrobu programových zložiek
ZMR000708
0,00 € Igor Resovsky Rozhlas a televízia Slovenska
30. Január 2023
ZMLUVA č. VK-10/2023-4650 o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou v obci Domaniža
ZMLUVA č. VK-10/2023-4650
0,00 € Obec Domaniža Zuzana Jánošová
30. Január 2023
Zmluva o vytvorení audiovizuálneho diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH2109351
350,00 € Nunvářová Jana Rozhlas a televízia Slovenska
30. Január 2023
ZMLUVA O ZABEZPEČENÍ PODANIA UMELECKÉHO VÝKONU A LICENČNÁ ZMLUVA
ZM1008796
400,00 € DM production s.r.o. Rozhlas a televízia Slovenska
30. Január 2023
Zmluva o poskytovaní služieb pre výrobu programových zložiek
ZMR000738
0,00 € Klára Jašková Rozhlas a televízia Slovenska
30. Január 2023
Zmluva o poskytovaní služieb pre výrobu programových zložiek
ZMR000740
0,00 € Klára Jašková Rozhlas a televízia Slovenska
30. Január 2023
ZMLUVA O ZABEZPEČENÍ PODANIA UMELECKÉHO VÝKONU A LICENČNÁ ZMLUVA
ZM1008801
30,00 € HERONA, s.r.o. Rozhlas a televízia Slovenska
30. Január 2023
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
ZM1008806
3 680,00 € Pančíková Petra Rozhlas a televízia Slovenska
30. Január 2023
Licenčná zmluva
ZH1072708
100,00 € Ridzoňová Ferenčuhová Mária Rozhlas a televízia Slovenska
30. Január 2023
Zmluva o spolupráci pri výrobe AVD
ZM2031287
16 500,00 € Vedro, s.r.o. Rozhlas a televízia Slovenska
30. Január 2023
Zmluva o poskytovaní služieb pre výrobu programových zložiek
ZMR000658
0,00 € Richard Ulehla Rozhlas a televízia Slovenska
30. Január 2023
Licenčná zmluva
ZM2031207
2 167,50 € Rozhlas a televízia Slovenska Česká televize
30. Január 2023
DOHODA O UKONČENÍ Zmluvy o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou v obci Domaniža (ďalej len zmluva) č. VK-53/2017-643
Dohoda o ukončení - č. VK-53/2017-643
0,00 € Obec Domaniža Ing. Martin Kováčik