Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
9. Jún 2023
PRÍKAZNÁ ZMLUVA č. 12/2023
192023
190,00 € Lenka Šafranová Oblastná organizácia cestovného ruchu Gemer
9. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí služby č.92/2023
ZO_92/2023
0,00 € Bc. Ivana Bednáriková Turčianske kultúrne stredisko v Martine
9. Jún 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 1/2023
Zmluva č. 66/2023/KJFTT
52,70 € DOMKA Združenie saleziánskej mládeže, Stredisko Trnava Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave, Rázusová 1, 918 20 Trnava 1
9. Jún 2023
Zmluva o spolupráci č. 46/2023
Zmluva č. 65/2023/KJFTT
80,00 € Kochan Martin Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave, Rázusová 1, 918 20 Trnava 1
9. Jún 2023
PRÍKAZNÁ ZMLUVA č. 11/2023
182023
200,00 € Mgr. Roman Sorger Oblastná organizácia cestovného ruchu Gemer
9. Jún 2023
Zmluva o vytvorení slovesného diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH1077152
30,00 € Golianová Zuzana Rozhlas a televízia Slovenska
9. Jún 2023
Zmluva o vytvorení slovesného diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH1077099
100,00 € Zumríková Kekeliaková Monika Rozhlas a televízia Slovenska
9. Jún 2023
Zmluva o podmienkach realizácie preložky elektroenergetického rozvodného zariadenia - SO 602-00, SO 615-00, SO 616-00, SO 617-00, SO 620-00 na R4 Prešov - severný obchvat, II. etapa
ZM/2023/0225
0,00 € Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Východoslovenská distribučná, a.s.
9. Jún 2023
Zmluva o vytvorení slovesného diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH1077100
120,00 € Zumríková Kekeliaková Monika Rozhlas a televízia Slovenska
9. Jún 2023
Zmluva o vytvorení slovesného diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH1077133
1 200,00 € Chlebová Tamara Rozhlas a televízia Slovenska
9. Jún 2023
Zmluva o vytvorení slovesného diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH1077134
600,00 € Chlebová Tamara Rozhlas a televízia Slovenska
9. Jún 2023
Zmluva o vytvorení slovesného diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH1077137
1 200,00 € Puškášová Melánia Rozhlas a televízia Slovenska
9. Jún 2023
Zmluva o vytvorení slovesného diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH1077138
600,00 € Puškášová Melánia Rozhlas a televízia Slovenska
9. Jún 2023
Zmluva o vytvorení slovesného diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH1076736
120,00 € Švorc Peter Rozhlas a televízia Slovenska
9. Jún 2023
Zmluva o vytvorení slovesného diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH1076743
60,00 € Konečný Stanislav Rozhlas a televízia Slovenska
9. Jún 2023
PRÍKAZNÁ ZMLUVA č. 10/2023
172023
120,00 € Mgr. art. Katarína Hudáková Ilkovičová Oblastná organizácia cestovného ruchu Gemer
9. Jún 2023
Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
ZH1076799
3 950,00 € Kolbenhayer Ján Rozhlas a televízia Slovenska
9. Jún 2023
Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
ZH1076802
80,00 € Zagiba Peter Rozhlas a televízia Slovenska
9. Jún 2023
Zmluva o vytvorení slovesného diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH1076871
300,00 € Hajdučíková Veronika Rozhlas a televízia Slovenska
9. Jún 2023
Zmluva o vytvorení slovesného diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH1076875
490,00 € Vlnová Dorota Rozhlas a televízia Slovenska