Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
15.
Apríl
2021
Zmluva č.12042021 o zabezpečení prevádzky, údržby a kontroly zariadení plynovej kotolne
10-741/21
15 744,00 € THERMICAL s.r.o. Štátne divadlo Košice
15.
Apríl
2021
Dohoda o spolupráci
6/2021
0,00 € Nadácia DEDO Inštitút pre výskum práce a rodiny
15.
Apríl
2021
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. NZ/100/003/2021-G
Dodatok č. 1 k NZ/100/003/2021-G
0,00 € Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. Menkyna & Partners Management Consulting, s.r.o.
15.
Apríl
2021
Dohoda o posk. fin. príspevku "Prvá pomoc"-Opatrenie č.2, §54 odst.1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z.z. o služ. zamest. a o zmene a doplnení niektor. zákonov v znení nesk. predp.
21/38/54E/1114
0,00 € Peter Irha - Služby Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa
15.
Apríl
2021
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 4 (A) podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpis
21/21/54E/2342
0,00 € Silvia Srogoňová Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
15.
Apríl
2021
D O H O D A číslo: 21/21/54E/2509 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2 podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpi
21/21/54E/2509
0,00 € Peter Bandík ml. Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
15.
Apríl
2021
D O H O D A číslo: 21/26/54E/935 o poskytnutí finančného príspevku
21/26/54E/935
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Bystrica MB PRO servis s.r.o.
15.
Apríl
2021
Zmluva o výpožičke č. KRHZ-KE-VO-178/2021
KRHZ-KE-VO-178/2021
0,00 € Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Obec Čižatice
15.
Apríl
2021
Dohoda o urovnaní k zmluve č. 06DDZS000320 za obdobie od 1.1.2020 do 31.1.2021
Dohoda o urovnaní k zmluve č. 06DDZS000320 za obdobie od 1.1.2020 do 31.1.2021
21 479,00 € PETVAL ZDNR, s.r.o Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s.
15.
Apríl
2021
Dohoda č. 21/12/54E/1594 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 4A
21/12/54E/1594
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prievidza Pavel Poliak POLA
15.
Apríl
2021
Memorandum o spolupráci
5/2021
0,00 € Nadácia DEDO Inštitút pre výskum práce a rodiny
15.
Apríl
2021
DOHODA O POUŽITÍ SÚKROMNÉHO CESTNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA na žiadosť zamestnávateľa
prlogHC – 118-323/2021
33,19 € Radovan KRIGOVSKÝ Ministerstvo obrany SR
15.
Apríl
2021
Zmluva o výpožičke hnuteľného majetku štátu SITB-OO2-2020/001873-001
SITB_ZM_SITB-OO2-2020-001873-001_2021
0,00 € Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky Obec Kurima
15.
Apríl
2021
D O H O D A číslo: 21/26/54E/778 o poskytnutí finančného príspevku
21/26/54E/778
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Bystrica Mária Kucbelová
15.
Apríl
2021
Zmluva o výpožičke č. KRHZ-KE-VO-177/2021
KRHZ-KE-VO-177/2021
0,00 € Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Obec Kecerovce
15.
Apríl
2021
DODATOK č. 2 ku KOLEKTÍVNEJ ZMLUVE na rok 2020 s účinnosťou pre rok 2021
Spr. 1SpR/3/2020
0,00 € Odborová organizácia pri Okresnom súde Bratislava I Okresný súd Bratislava I
15.
Apríl
2021
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu " Prvá pomoc" - Opatrenie č. 2 podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
21/29/54E/627
0,00 € Pavel Jágerský Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Lučenec
15.
Apríl
2021
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu "Prvá pomoc" – Opatrenie č. 1, 3A alebo 3B
21/34/54E/1183
0,00 € Dušan Fecko - PREDAJŇA U FECKA Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Bardejov
15.
Apríl
2021
D O H O D A o ukončení dohody č. 20/08/54E/1847 zo dňa 20.05.2020
D O H O D A o ukončení dohody č. 20/08/54E/1847/TT
0,00 € Andrea Pavlovičová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trnava
15.
Apríl
2021
Zmluva o výpožičke č. KRHZ-KE-VO-174/2021
KRHZ-KE-VO-174/2021
0,00 € Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Obec Bánovce nad Ondavou