Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
22.
Január
2021
DOHODA O POUŽITÍ SÚKROMNÉHO CESTNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA na žiadosť zamestnávateľa
ZZIII-40-9 / 2021
5,20 € Ing. Tomáš KOLLÁR Ministerstvo obrany SR
22.
Január
2021
Zmluva o stabilizačnej pôžičke z Fondu na podporu vzdelávania
290/2020
2 000,00 € Andrea Srnková Fond na podporu vzdelávania
22.
Január
2021
Dohoda o ukončení dohody č.20/10/54E/2121 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 3B podľa §54 ods.1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z.z.
Dohoda o ukončení Dohody č.20/10/54E/2121
0,00 € MF Company s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
22.
Január
2021
Dodatok č. 1 k D O H O D E číslo: 20/08/54E/1126 o poskytnutí finančného príspevku – Opatrenie č. 3B v rámci projektu „Prvá pomoc“
Dodatok č. 1 k D O H O D E číslo: 20/08/54E/1126/TT
0,00 € Schavemaker Slovakia s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trnava
22.
Január
2021
Zmluva o stabilizačnej pôžičke z Fondu na podporu vzdelávania
233/2020
2 000,00 € Denisa Mellová Fond na podporu vzdelávania
22.
Január
2021
Zmluva č.A01/2021 o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2021 uzavretá podľa § 261 ods. 2 Obchodného zákonníka
1/2021/ŠVPS/RZHA01/2021
0,00 € MVDr. Juraj Adamec Regionálna veterinárna a potravinová správa, Žiar nad Hronom
22.
Január
2021
ZMLUVA č. 6/2021-141
880-2021-LSR
9,94 € Vlasta Chyžná, Anna Kuklová LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Kriváň
22.
Január
2021
Zmluva o stabilizačnej pôžičke z Fondu na podporu vzdelávania
221/2020
2 000,00 € Anežka Luteranová Fond na podporu vzdelávania
22.
Január
2021
D O H O D A číslo: 21/26/54E/23 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2 podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti
21/26/54E/23
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Bystrica Mgr. Zuzana Rojíková Infinity Communication
22.
Január
2021
Dohoda číslo 21/10/54E/48 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2 podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 52004 Z. z.
21/10/54E/48
0,00 € Ing. Gabriela Lehocká Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
22.
Január
2021
DOHODA o ukončení dohody č. 20/41/54E/113 zo dňa 22.04.2020
20/41/54E/113
0,00 € EDEN s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
22.
Január
2021
Dodatok č. 1 k Realizačnej zmluve k Rámcovej dohode č.:OVO2-2018-000028-xx
Dodatok č. 1 k Realizačnej zmluve k Rámcovej dohode č.:OVO2-2018-000028-xx
0,00 € MAGNA ENERGIA a.s. Nemocnica Poprad, a.s.
22.
Január
2021
D O H O D A číslo: 21/26/54E/25 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2 podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti
21/26/54E/25
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Bystrica Mgr. Andrea Tokárová - preklady a tlmočenie YAKU
22.
Január
2021
Licenčná zmluva
76/LZ/2020
160,00 € Slovenský filmový ústav Rozhlas a televízia Slovenska
22.
Január
2021
Dohoda o spolupráci pri prekládke bocianieho hniezda
ŠOP SR-Z/1/2021
0,00 € Obec Ruský Hrabovec Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
22.
Január
2021
Dohoda číslo 21/10/54E/47 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2 podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 52004 Z. z.
21/10/54E/47
0,00 € Michaela Moravčíková Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
22.
Január
2021
Zmluva o poskytnutí služby č. 504/2020/OV
3347/2020/NPPC-VÚŽV
122,45 € František Oboňa Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
22.
Január
2021
Dohoda č. 21/12/54E/199
21/12/54E/199
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prievidza Jana Kiabová
22.
Január
2021
Nájomná zmluva - zaústenie dažďových vôd do OK
HM/046-2020/300
1 650,00 € Hydromeliorácie, š.p. Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
22.
Január
2021
Zmluva o stabilizačnej pôžičke z Fondu na podporu vzdelávania
189/2020
2 000,00 € Lukas Kočka Fond na podporu vzdelávania