Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
17. Máj 2024
Zmluva o úhrade nákladov
Z/152/2024
580,00 € Gužiniak Zdenek Mesto Trstená
17. Máj 2024
Zmluva o úhrade nákladov
Z/153/2024
800,00 € Spišská katolícka charita Mesto Trstená
17. Máj 2024
Zmluva o prevode správy hnuteľného majetku
Zmluva č. 4/2024/ŠZTT
1 164,36 € Stredná odborná škola obchodu a služieb Špecializované zariadenie v Trnave, Ľ. Podjavorinskej 36, 917 01 Trnava 1
17. Máj 2024
Zmluva o prevode správy hnuteľného majetku
Zmluva č. 3/2024/ŠZTT
780,50 € Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice Špecializované zariadenie v Trnave, Ľ. Podjavorinskej 36, 917 01 Trnava 1
17. Máj 2024
Zmluva o prevode správy hnuteľného majetku
Zmluva č. 2/2024/ŠZTT
1 220,29 € Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty Špecializované zariadenie v Trnave, Ľ. Podjavorinskej 36, 917 01 Trnava 1
17. Máj 2024
Zmluva o výpožičke priestoru na obchodnú činnosť počas HŠD 2024
395/2024
400,00 € Mesto Humenné TERRA NOSTRA s.r.o.
17. Máj 2024
Poskytovanie služieb dezinsekcie
397/2024
0,00 € DLC s.r.o. Mesto Humenné
17. Máj 2024
Kúpna zmluva na pozemok
187/2024
2 920,00 € Mesto Lučenec Jozef Frančiak
17. Máj 2024
Dohoda o finančnej zábezpeke
171/2024
0,00 € Mesto Skalica Ján Tokár
17. Máj 2024
Zmluva o nájme nebytového priestoru
MsÚ 214/2024
2 039,78 € SOLARIS Travel, s.r.o. Dolný Smokovec 16055, 059 81 Vysoké Tatry Mesto Vysoké Tatry - zmluvy, Starý Smokovec 18001, 062 01 Vysoké Tatry
17. Máj 2024
Zmluva o nájme bytu
MsÚ 203/2024
1 815,24 € Anton Buchta, Tatranská Lomnica 14743, 059 60 Vysoké Tatry Mesto Vysoké Tatry - zmluvy, Starý Smokovec 18001, 062 01 Vysoké Tatry
17. Máj 2024
Zmluva o nájme bytu
MsÚ 201/2024
1 106,52 € Imrich Hriva, Tatranská Lomnica 14743, 059 60 Vysoké Tatry Mesto Vysoké Tatry - zmluvy, Starý Smokovec 18001, 062 01 Vysoké Tatry
17. Máj 2024
Zmluva o nájme bytu
MsÚ 199/2024
0,00 € Mgr. Mária Tišťanová, Tatranská Lomnica 14743, 059 60 Vysoké Tatry Mesto Vysoké Tatry - zmluvy, Starý Smokovec 18001, 062 01 Vysoké Tatry
17. Máj 2024
Zmluva o nájme bytu
MsÚ 197/2024
0,00 € Ing. Jaroslav Zeman, Tatranská Lomnica 14743, 059 60 Vysoké Tatry Mesto Vysoké Tatry - zmluvy, Starý Smokovec 18001, 062 01 Vysoké Tatry
17. Máj 2024
Zmluva o nájme bytu
MsÚ 195/2024
2 084,52 € Miriama Bizub, Tatranská Lomnica 14743, 059 60 Vysoké Tatry Mesto Vysoké Tatry - zmluvy, Starý Smokovec 18001, 062 01 Vysoké Tatry
17. Máj 2024
Zmluva o nájme bytu
MsÚ 193/2024
1 106,52 € Marta Koštialová, Tatranská Lomnica 14743, 059 60 Vysoké Tatry Mesto Vysoké Tatry - zmluvy, Starý Smokovec 18001, 062 01 Vysoké Tatry
17. Máj 2024
Zmluva o nájme bytu
MsÚ 190/2024
2 082,00 € Branislav Beliš, Tatranská Lomnica 14743, 059 60 Vysoké Tatry Mesto Vysoké Tatry - zmluvy, Starý Smokovec 18001, 062 01 Vysoké Tatry
17. Máj 2024
Zmluva o nájme bytu
MsÚ 173/2024
0,00 € Lucia Pápaiová, Tatranská Lomnica 14742, 059 60 Vysoké Tatry Mesto Vysoké Tatry - zmluvy, Starý Smokovec 18001, 062 01 Vysoké Tatry
17. Máj 2024
Zmluva o nájme bytu
MsÚ 178/2024
1 772,64 € Matúš Baláž, Tatranská Lomnica 14742, 059 60 Vysoké Tatry Mesto Vysoké Tatry - zmluvy, Starý Smokovec 18001, 062 01 Vysoké Tatry
17. Máj 2024
Zmluva o nájme bytu
MsÚ 185/2024
2 023,68 € Mgr. Róbert Glatz, Tatranská Lomnica 14743, 059 60 Vysoké Tatry Mesto Vysoké Tatry - zmluvy, Starý Smokovec 18001, 062 01 Vysoké Tatry