Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
18.
Júl
2018
Dohoda o ukončení Zmluvy o poskytovaní lekárskej služby prvej pomoci pre deti a dorast
168/18
0,00 € MUDr. Jozef Zavřel - praktický lekár pre deti a dorast Fakultná nemocnica Trenčín
18.
Júl
2018
Zmluva o dielo č. 019/2018 - VO
Z18/079
5 400,00 € POOL SERVIS, s. r. o. MH Invest II, s.r.o.
18.
Júl
2018
Zmluva o vytvorení audiovizuálneho diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH2067709
500,00 € Králová Ingrid Rozhlas a televízia Slovenska
18.
Júl
2018
Nájomná zmluva č. 14/2018
190010/157/2018
0,00 € Ekonomická univerzita v Bratislave Docodent
18.
Júl
2018
Zmluva o vytvorení audiovizuálneho diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH2067711
625,00 € Králová Ingrid Rozhlas a televízia Slovenska
18.
Júl
2018
Zmluva o vytvorení audiovizuálneho diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH2067712
160,00 € Králová Ingrid Rozhlas a televízia Slovenska
18.
Júl
2018
Dohoda č. 18/24/52A/24 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby právnickej osobe
24/18/24/52A/24
300,12 € Obec Potok Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok
18.
Júl
2018
Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva vnútra SR na rok 2018
ŠCP_ZM_ŠCP-2018-00077-12_2018
95 282,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Športový klub polície Košice
18.
Júl
2018
Dohoda o ukončení právnych vzťahov vyplývajúcich z dohody č. 18/16/060/87
303/2018
0,00 € LINIMAK s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nitra
18.
Júl
2018
Zmluva č. 2/2018 o poskytnutí finančného príspevku na zahraničnú mobilitu z Fondu na podporu zahraničných mobilít doktorandov
190010/156/2018
0,00 € Ekonomická univerzita v Bratislave Ing. Martin Kuchta
18.
Júl
2018
Zmluva o poskytnutí finančného daru č. 0101/0029/18
0101/0029/18
450,00 € Mavel, a.s. Slovenská technická univerzita v Bratislave
18.
Júl
2018
Zmluva o výpožičke č. KRHZ-PO-2018/452-129
KRHZ-PO-2018/452-129
12 170,54 € Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Obec Slovenská Ves
18.
Júl
2018
Darovacia zmluva
190010/155/2018
1 500,00 € Národná banka Slovenska Ekonomická univerzita v Bratislave
18.
Júl
2018
Dohoda č. 18/24/52A/25 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby právnickej osobe
18/24/52A/25
300,12 € TROJLÍSTOK – centrum sociálnych služieb Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok
18.
Júl
2018
Dohoda o ukončení právnych vzťahov vyplývajúcich z dohody č. 18/16/060/84
300/2018
0,00 € Matúš Kusal Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nitra
18.
Júl
2018
Zmluva o výpožičke
ÚVTOS-187/32-2018
60,00 € Ústav na výkon trestu odňatia slobody Hrnčiarovce nad Parnou Anonymizované
18.
Júl
2018
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
35816
1 750,00 € Miroslav Zuzík Slovenská inovačná a energetická agentúra
18.
Júl
2018
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
35801
1 750,00 € Peter Horník, Alžbeta Horníková, r. Smiková Slovenská inovačná a energetická agentúra
18.
Júl
2018
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
35793
1 750,00 € Miloš Kapjor, Elena Kapjorová r. Pažitková Slovenská inovačná a energetická agentúra
18.
Júl
2018
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
35790
1 750,00 € Gregorec Lubomir , Eva Gregorcová r. Staššáková Slovenská inovačná a energetická agentúra