Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
20.
Január
2020
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov
SF 3/2020
9 540,00 € Slovenská filharmónia SATUR TRAVEL, a.s.
20.
Január
2020
Zmluva o pôžičke z Fondu na podporu vzdelávania
5193/2019ST
3 500,00 € Barbora Ujváriová Fond na podporu vzdelávania
20.
Január
2020
Zmluva o usporiadaní školskej športovej súťaže
OU-BA-OS3-2020/035150
300,00 € Gymnázium Karola Štúra Ministerstvo vnútra SR (OÚ Bratislava)
20.
Január
2020
Zmluva o usporiadaní školskej športovej súťaže
OU-BA-OS3-2020/033746
400,00 € Centrum voľného času Ministerstvo vnútra SR (OÚ Bratislava)
20.
Január
2020
LICENČNÁ ZMLUVA na použitie autorského diela
235/2019/UMB-Bel
0,00 € doc. Ing. Štefan Hronec, PhD., Ing. Jana Hroncová Vicianová, PhD., Mgr. Gabriel Mihályi, PhD., doc. Ing. Jana Štrangfeldová, PhD., Ing. Jana Šúrová, PhD. Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
20.
Január
2020
Zmluva o usporiadaní školskej športovej súťaže
OU-BA-OS3-2020/034792
360,00 € Základná škola Ministerstvo vnútra SR (OÚ Bratislava)
20.
Január
2020
Zmluva o pôžičke z Fondu na podporu vzdelávania
5099/2019ST
3 500,00 € Jakub Grznár Fond na podporu vzdelávania
20.
Január
2020
Zmluva o usporiadaní školskej športovej súťaže
OU-BA-OS3-2020/034787
320,00 € Centrum voľného času Ministerstvo vnútra SR (OÚ Bratislava)
20.
Január
2020
Org. a mater.tech.zabezp. OK Šaliansky Maťko
OU-TT-OSI-2020/007971
226,00 € Špeciálna základná škola OU Trnava
20.
Január
2020
Zmluva o spolupráci č. NR/2019/1
Zmluva o spolupráci č. NR/2019/1
0,00 € Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Nové Zámky
20.
Január
2020
LICENČNÁ ZMLUVA na použitie autorského diela
231/2019/UMB-Bel
0,00 € Jozef Tatár, doc. PaedDr. PhD. Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
20.
Január
2020
Objednávka "B" - špecializované výbery z údajov ISKN
VUGK007/2020ZO
694,60 € Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave POLAGRO, s.r.o., JELKA
20.
Január
2020
Zmluva o usporiadaní školskej športovej súťaže
OU-BA-OS3-2020/035155
440,00 € Centrum voľného času Ministerstvo vnútra SR (OÚ Bratislava)
20.
Január
2020
LICENČNÁ ZMLUVA na použitie autorského diela
229/2019/UMB-Bel
0,00 € Janka Klincková, doc., PhDr., PhD. Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
20.
Január
2020
Zmluva o usporiadaní školskej športovej súťaže
OU-BA-OS3-2020/033737
270,00 € Centrum voľného času Ministerstvo vnútra SR (OÚ Bratislava)
20.
Január
2020
Zmluva o bezodplatnom prevode správy majetku štátu
UPJŠ - 1365/2019
0,00 € Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
20.
Január
2020
Dohoda č. 20/09/060/3 o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov
Dohoda č. 20/09/060/3
7 192,60 € Beáta Semanová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Partizánske
20.
Január
2020
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu 1/2020/RÚVZ Žiar nad Hronom
1/2020/RÚVZ Žiar nad Hronom
0,00 € Slovenská konsolidačná,a.s. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Žiar nad Hronom
20.
Január
2020
Kúpna zmluva č. 212/2019/MPO
OU-PO_ZM_MPO-212-2019_2019
3 234,00 € Okresný úrad Prešov Mgr. Anna Zamišková
20.
Január
2020
Objednávka "B" - špecializované výbery z údajov ISKN
VUGK006/2020ZO
372,60 € Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave Dron Agro, s. r. o.