Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
18.
Júl
2019
Dohoda o umiestnení, rekonštrukcii, obnove a prevádzky objektu štátnej hydrologickej siete
142-300-2019
100,00 € Antónia Bošanská Slovenský hydrometeorologický ústav
18.
Júl
2019
Zmluva o vytvorení a použití diela
Z113/2019-194
100,00 € Mgr. art. Nina Augustínová ArtD Slovenská národná galéria
18.
Júl
2019
Kúpna zmluva
129/2019/UVLF
200,00 € Ondrej Klein Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
18.
Júl
2019
ZMLUVA O ZRIADENÍ ZÁLOŽNÉHO PRÁVA NA SÚČASNÉ A BUDÚCE POHĽADÁVKY FPÚO
801/155/2019/ZZ
146 480,00 € Vlastníci bytov v bytovom dome, adresa: Školská 686, Nálepkovo v zastúpení Bytové družstvo Spišská Nová Ves Štátny fond rozvoja bývania
18.
Júl
2019
DOHODA o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie v rámci NP ,,Absolventská prax štartuje zamestnanie" uzatvorená podľa ustanovenia § 51, odsek 9 zákona č. 5/2004 Z.z.
19/05/051/26
0,00 € Igor Kollárik Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Galanta
18.
Júl
2019
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania AP absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie v rámci NP „Absolventská prax štartuje zamestnanie“, uzatvorenej podľa ustanovenia § 51, č.dohody: 19/16/051/63
220 2019
0,00 € Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nitra
18.
Júl
2019
DOHODA číslo 19/10/051/29 o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
DOHODA číslo 19/10/051/29
0,00 € DANITA, spol. s r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
18.
Júl
2019
Objednávka z Portálu produktov a služieb
74750/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Obec Nemecká
18.
Júl
2019
DOHODA číslo 19/10/051/30 o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
DOHODA číslo 19/10/051/30
0,00 € Kopaničiarsky región - miestna akčná skupina, OZ Kopaničiarsky región Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
18.
Júl
2019
Kúpna zmluva č. 24-III.Q./08/2019
CRZ 3923-2019-LSR
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Považská Bystrica PEKOS, spol. s r.o.
18.
Júl
2019
Dohoda č.19/42/051/83 o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii UoZ v rámci NP " Absolventská prax štartuje zamestnanie" podľa §51
Dohoda č.19/42/051/83
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce MVDr. Andrea Országhová, veterinárna lekárka
18.
Júl
2019
DODATOK Č. 1
D1_18/45/054/204
23 362,56 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov Mesto Čierna nad Tisou
18.
Júl
2019
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania AP absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie v rámci NP „Absolventská prax štartuje zamestnanie“, uzatvorenej podľa ustanovenia § 51, č.dohody: 19/16/051/60
218 2019
0,00 € MSJ - servis, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nitra
18.
Júl
2019
DOHODA číslo 19/10/051/28 o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
DOHODA číslo 19/10/051/28
0,00 € Obec Priepasné Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
18.
Júl
2019
LICENČNÁ ZMLUVA č. 771/2019
UPJŠ - 771/2019
0,00 € Prof. PhDr. Margita Mesárošová, CSc.- vedúca autorského kolektívu Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
18.
Júl
2019
ZMLUVA O ZRIADENÍ ZÁLOŽNÉHO PRÁVA NA SÚČASNÉ A BUDÚCE POHĽADÁVKY FPÚO
202/212/2019/ZZ
111 600,00 € Vlastníci bytov v bytovom dome, adresa: Mlynárska 40/33, 34, Sereď v zastúpení Naša domová správa, s.r.o. Štátny fond rozvoja bývania
18.
Júl
2019
Dohoda č.19/42/051/81 o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii UoZ v rámci NP " Absolventská prax štartuje zamestnanie" podľa §51
Dohoda č.19/42/051/81 o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii UoZ v rámci NP " Absolventská prax štartuje zamestnanie" podľa §51
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce Obec Trnava pri Laborci
18.
Júl
2019
Dohoda o umiestnení, rekonštrukcii, obnove a prevádzky objektu štátnej hydrologickej siete
141-300-2019
100,00 € Kvetoslava Lacková Slovenský hydrometeorologický ústav
18.
Júl
2019
Zmluva č. 707/2019 o vytvorení, použití a šírení autorského diela
707/2019
1 000,00 € Ing. Ján Haluška INFOSTAT - Inštitút informatiky a štatistiky
18.
Júl
2019
Zmluva o dielo č. ZoD/15/2019 Výmena skleneného prestrešenia átria objektu Hviezdoslavovo nám. 10 na základe stavebného povolenia
Zmluva o dielo č. ZoD/15/2019 Výmena skleneného prestrešenia átria objektu Hviezdoslavovo nám. 10 na základe stavebného povolenia
98 772,93 € VERA & GUARD s.r.o. Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.