Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
15.
November
2019
Zmluva o dodávke plynu
Z145/2019-12
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Slovenská národná galéria
15.
November
2019
Kúpna zmluva
5641/2019/LSR
9 000,00 € NAVAN s.r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Čierny Balog
15.
November
2019
Dodatok č. 1 k Zmluve o dodávke elektriny
Dodatok č.1 k Z/BTS/DRS/104/2015
0,00 € Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a. s. (BTS) INSPEKTA SLOVAKIA, a.s.
15.
November
2019
Zmluva o ubytovaní č. 2019/2020
13/2019/UCM_ZU
475,00 € Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Irina Zavadskaia
15.
November
2019
Zmluva o dielo č. FMU 123/2019
FMU123/2019
50,00 € Mgr. art. Peter Strenáčik, PhD. Akadémia umení v Banskej Bystrici
15.
November
2019
Dohoda o ukončení nájomného vzťahu
5620/2019/LSR
0,00 € Balciar, Balciarová LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Čierny Balog
15.
November
2019
Zmluva o ubytovaní č. 2019/2020
12/2019/UCM_ZU
475,00 € Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Elena Anna Jašková
15.
November
2019
Zmluva o dielo č. FMU 122/2019
FMU122/2019
100,00 € Mgr. art. et Mgr. Peter Špilák, PhD. Akadémia umení v Banskej Bystrici
15.
November
2019
Zmluva o ubytovaní č. 2019/2020
11/2019/UCM_ZU
475,00 € Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Šimoná Tomková
15.
November
2019
ZMLUVA O VYTVORENÍ AUTORSKÉHO DIELA A LICENČNÁ ZMLUVA č. FMU 121/2019 Sídlo
FMU121/2019
60,00 € Mgr. art. Alexander Botoš Akadémia umení v Banskej Bystrici
15.
November
2019
Zmluva o stabilizačnej pôžičke z Fondu na podporu vzdelávania
309/2019
2 000,00 € Terézia Mojská Fond na podporu vzdelávania
15.
November
2019
Zmluva o ubytovaní č. VII/009870/2019/UBYT
Z/2019/2591/VII/VMĽŠ/UO
90,00 € Univerzita Komenského v Bratislave - Vysokoškolské mesto Ľudovíta Štúra – Mlyny Michelle Cuprová
15.
November
2019
ZMLUVA O DIELO
IU/2019/50003
49 473,07 € MEDACL spol. s r. o. IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
15.
November
2019
Zmluva o ubytovaní č. 2019/2020
10/2019/UCM_ZU
475,00 € Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Soňa Kuchárová
15.
November
2019
Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2019
527/2019
8 400,00 € Úrad vlády SR Mestská časť Bratislava - Ružinov
15.
November
2019
ZMLUVA O VYTVORENÍ AUTORSKÉHO DIELA A LICENČNÁ ZMLUVA č. FMU 120/2019
FMU120/2019
40,00 € Jozef Smutný Akadémia umení v Banskej Bystrici
15.
November
2019
ZMLUVA O VYTVORENÍ AUTORSKÉHO DIELA A LICENČNÁ ZMLUVA č. FMU 119/2019
FMU119/2019
40,00 € Mgr. art. Igor Kučara Akadémia umení v Banskej Bystrici
15.
November
2019
Zmluva o ubytovaní č. VII/009865/2019/UBYT/
Z/2019/2590/VII/VMĽŠ/UO
90,00 € Univerzita Komenského v Bratislave - Vysokoškolské mesto Ľudovíta Štúra – Mlyny Barbora Sučíková
15.
November
2019
ZMLUVA O VYTVORENÍ AUTORSKÉHO DIELA A LICENČNÁ ZMLUVA č. FMU 118/2019
FMU118/2019
60,00 € Mgr. art. Daniela Szeghö, ArtD. Akadémia umení v Banskej Bystrici
15.
November
2019
Dohoda č. 19/14/051/56
19/14/051/56/2019
0,00 € Mesto Komárno Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno