Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
22.
Január
2018
Zmluva o pôžičke z Fondu na podporu vzdelávania
422/2017
3 000,00 € Mgr. Ondrej Glod Fond na podporu vzdelávania
22.
Január
2018
Rámcová kúpna zmluva č. 44/2018
CRZ č. 948/2018/LSR
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik LOGINT, a.s.
22.
Január
2018
Zmluva č. 7/2018 o zabezpečení, realizácii a financovaní súťaží a predmetových olympiád v roku 2018
7/2018
2 300,00 € Centrum voľného času Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Okresný úrad Banská Bystrica, odbor školstva
22.
Január
2018
Zmluva o pôžičke z Fondu na podporu vzdelávania
423/2017
2 300,00 € Bc. Ondrej Goboňa Fond na podporu vzdelávania
22.
Január
2018
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie v rámci národného projektu „Absolventská prax štartuje zamestnanie“
Dohoda číslo 18/42/051/2
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce Okresný súd Michalovce
22.
Január
2018
Zmluva č. 6/2018 o zabezpečení, realizácii a financovaní súťaží a predmetových olympiád v roku 2018
6/2018
5 950,00 € Centrum voľného času Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Okresný úrad Banská Bystrica, odbor školstva
22.
Január
2018
Rámcová kúpna zmluva č. 43/2018
CRZ č. 947/2018/LSR
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik INTERKORP, a.s.
22.
Január
2018
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchddzaiov o zamestnanie v rimci nfrodn6ho projektu ,,Absolventsk{ prax Startuje zamestnanie"
dohoda číslo 18/36/051/9
0,00 € Iky s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad
22.
Január
2018
Zmluva na zabezpečenie BOZP, PO, CO; MTF č. 6/2018
0600/0005/18
415,00 € David Otajovič - SmartCON Slovenská technická univerzita v Bratislave
22.
Január
2018
Zmluva o poskytovaní služieb
363/143/2017
2,00 € Green Wave Recykling s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rožňava
22.
Január
2018
Zmluva č. 5/2018 o zabezpečení, realizácii a financovaní súťaží a predmetových olympiád v roku 2018
5/2018
49 500,00 € Centrum voľného času JUNIOR Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Okresný úrad Banská Bystrica, odbor školstva
22.
Január
2018
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy
dohoda č.17/44/051/383
0,00 € JUDr. Roman Zajac Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves
22.
Január
2018
DAROVACIA ZMLUVA
1/2018
1 500,00 € BARDEJOVSKÉ KÚPELE a,s, Detský domov v Prešove
22.
Január
2018
Zmluva č. 4/2018 o zabezpečení, realizácii a financovaní okresného kola olympiády v anglickom jazyku
4/2018
37,28 € Gymnázium Martina Kukučína Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Okresný úrad Banská Bystrica, odbor školstva
22.
Január
2018
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb obci
D O H O D A číslo 18/36/052/1
2 625,90 € Obec Jablonov Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad
22.
Január
2018
Zmluva o vytvorení, použití, šírení a vykonaní diela
_
0,00 € EXAM testing, spol. s r. o. Gymnázium na Ul. Ladislava Saru, Bratislava
22.
Január
2018
Dohoda o hromadnom uzavretí Dodatkov k Zmluve o poskytovaní verej. služieb č. B0310481
SITB_D_OT-10624747B0310481_2018
755,10 € Orange Slovensko, a.s. Sekcia informatiky,telekomunikácií a bezpečnosti MV SR
22.
Január
2018
DOHODA číslo 18/34/051/4 o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
18/34/051/4
0,00 € KZ Bardejov, s.r.o. Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Bardejov
22.
Január
2018
Zmluva č. 3/2018 o zabezpečení, realizácii a financovaní okresného kola olympiády v anglickom jazyku
3/2018
47,19 € Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Okresný úrad Banská Bystrica, odbor školstva
22.
Január
2018
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb č. B0310481
SITB_D_OT-B0310481_2018
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Sekcia informatiky,telekomunikácií a bezpečnosti MV SR