Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
20.
Apríl
2018
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby právnickej osobe
18/34/52A/89
1 200,48 € Obec Brezov Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Bardejov
20.
Apríl
2018
Zmluva o spolupráci pri realizácii národného projektu „Duálne vzdelávanie a zvýšenie atraktivity a kvality OVP“
DUAL-03637/2018
0,00 € Hotelová akadémia Štátny inštitút odborného vzdelávania
20.
Apríl
2018
Dohoda o požití súkromného vozidla na služobné účely
Spr 351/18
33,00 € JUDr. Veronika Pavláková Okresný súd Martin
20.
Apríl
2018
Dohoda o ukončení dohody
100/18
0,00 € CDS, spol. s r.o. Fakultná nemocnica Trenčín
20.
Apríl
2018
Zmluva o spolupráci pri realizácii národného projektu „Duálne vzdelávanie a zvýšenie atraktivity a kvality OVP“
DUAL-03636/2018
0,00 € Obchodná akadémia Štátny inštitút odborného vzdelávania
20.
Apríl
2018
Dohoda o urovnaní
2262018
0,00 € VšZP, a.s.Bratislava Psychiatrická liečebňa Samuela Bluma v Plešivci
20.
Apríl
2018
Dohoda č. 18/11/52A/75
759_Dohoda
0,00 € ÚPSVaR Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Považská Bystrica
20.
Apríl
2018
Zmluva o nájme nebytových priestorov
356/CM/2018
1 620,00 € Slovenské národné divadlo News and Media Holding, a.s.
20.
Apríl
2018
Dohoda o o zabezpečení podmienok na zapracovania za účelom získania a obnovy pracovných návykov a o poskytnutí príspevku na zapracovania u zamestnávateľa v rámci národného projektu „REŠTART – Príležitosť pre dlhodobo nezamestnaných vrátiť sa na trh práce
18/43/054/143
11 555,28 € Mesto Dobšiná Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rožňava
20.
Apríl
2018
Dohoda č. 18/11/52A/74
Dohoda 758
600,24 € Obec Pružina Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Považská Bystrica
20.
Apríl
2018
O prevode správy hnuteľneho majetku štátu
393/OVS/2017
0,00 € Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Detský domov rodinného typu Nové Mesto nad Váhom
20.
Apríl
2018
Zmluva o poskytovaní služieb
167/2018
0,00 € Euro Dotácie, a.s. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
20.
Apríl
2018
Dohoda o o zabezpečení podmienok na zapracovania za účelom získania a obnovy pracovných návykov a o poskytnutí príspevku na zapracovania u zamestnávateľa v rámci národného projektu „REŠTART – Príležitosť pre dlhodobo nezamestnaných vrátiť sa na trh práce
18/43/054/142
2 626,20 € Obec Kružná Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rožňava
20.
Apríl
2018
DOHODA na dobrovoľné plnenie
ÚVTOSaÚVV-304-1/31-2018
8,60 € Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Ilava anonymizovane
20.
Apríl
2018
Dohoda o splátkach č.p.: SE-OU6-2018/000013-495
SE_ZM_SE-OU6-2018-000013-495_2018
165,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Kuricová Veronika
20.
Apríl
2018
Mandátna zmluva
99/18
16 800,00 € EkoAuris PLUS, s.r.o. Fakultná nemocnica Trenčín
20.
Apríl
2018
Dohoda o splátkach č.p.: SE-OU6-2018/000013-494
SE_ZM_SE-OU6-2018-000013-494_2018
165,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Kuricová Veronika
20.
Apríl
2018
Zmluva o poskytovaní odborných služieb č. 300/04/2018
64/2018
0,00 € MUDr. Jarmila Bunčáková Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
20.
Apríl
2018
Nájomná zmluva - zaústenie dažďových vôd do OK
HM/017-2018/300
200,00 € Hydromeliorácie, š.p. Obec Janova Lehota
20.
Apríl
2018
Dohoda o splátkach č.p.: SE-OU6-2018/000013-457
SE_ZM_SE-OU6-2018-000013-457_2018
165,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Košovský Anton