Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
15.
Október
2018
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy
18/31/051/111
0,00 € Ing.arch. Erik Klaubert Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
15.
Október
2018
Zmluva o poskytovaní verejných služieb - Internet pre Duál Point Trenčín
DUAL-03767/2018
0,00 € O2 Slovakia, s.r.o. Štátny inštitút odborného vzdelávania
15.
Október
2018
Uznanie dlhu a dohoda o jeho splátkach uzatvorená v zmysle § 558 Občianského zákonníka
UDS4183300220
263,78 € MAREK MAŇAK Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s.
15.
Október
2018
Zmluva o poskytnutí služby č 4249/2018/VDJ
4249/2018/VDJ
349,36 € LATTA, s.r.o. Plemenárske služby Slovenskej republiky, š. p.
15.
Október
2018
Uznanie dlhu a dohoda o jeho splátkach uzatvorená v zmysle § 558 Občianského zákonníka
UDS4184700362
573,32 € LADISLAV BÁNÓ Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s.
15.
Október
2018
Zmluva o poskytnutí služby č 1626/2018/VDJ
1626/2018/VDJ
3 142,71 € ROĽAN, s.r.o. Plemenárske služby Slovenskej republiky, š. p.
15.
Október
2018
Zmluva o poskytovaní verejných služieb - Internet pre Duál Point Prešov
DUAL-03766/2018
0,00 € O2 Slovakia, s.r.o. Štátny inštitút odborného vzdelávania
15.
Október
2018
Zmluva o bezodplatnom prevode hnuteľného majetku
2018_MPC_ŠOV_ZŠ_DB_005
0,00 € Základná škola Základna škola
15.
Október
2018
Zmluva č. PHZ-OPK1-2018-002399 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
PHZ-OPK1-2018-002399
29 897,70 € Ministerstvo vnútra SR Obec Sulín
15.
Október
2018
Zmluva o poskytnutí služby č.2754/2018/VDJ
2754/2018/VDJ
7 863,01 € Školský poľnohospodársky podnik, n.o. Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik
15.
Október
2018
ZMLUVA O DIELO ZMLUVA O DIELO
CRZč.6581/2018/LSR
0,00 € VIAKORP s. r. o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
15.
Október
2018
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
HZS_ZM_196-2018_2018
0,00 € npor. Bc. Milan Grešo Horská záchranná služba
15.
Október
2018
Zmluva o poskytnutí služby č 1633/2018/VDJ
1633/2018/VDJ
9 475,54 € JASOŇ, s.r.o. Plemenárske služby Slovenskej republiky, š. p.
15.
Október
2018
Zmluva o poskytovaní verejných služieb - Internet pre Duál Point a Centrum orientácie Nitra
DUAL-03765/2018
0,00 € O2 Slovakia, s.r.o. Štátny inštitút odborného vzdelávania
15.
Október
2018
Zmluva o poskytnutí služby č 4183/2018/VDJ
4183/2018/VDJ
1 715,04 € TJ Slávia STU, Jazdecký klub Plemenárske služby Slovenskej republiky, š. p.
15.
Október
2018
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy
18/31/051/102
0,00 € Agrodružstvo Rimavská Seč Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
15.
Október
2018
Zmluva o výpožičke
ÚVTOS-237/32-2018
70,00 € Ústav na výkon trestu odňatia slobody Hrnčiarovce nad Parnou Anonymizované
15.
Október
2018
Dodatok č.1 k nájomnej zmluve a zmluve o budúcej zmluve o vecnom bremene
30201/NZ+VB-320/2015/Bytčica/186/Sl_dodatok č.1
215,21 € Lidia Sloviaková Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
15.
Október
2018
Zmluva o reklame 9/2018
P-102-1024/07-158
500,00 € Technická univerzita v Košiciach, Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie SLOVALCO, a. s.
15.
Október
2018
ZMLUVA o minimalizácií škôd spôsobovaných zverou a na zveri
17/2018
0,00 € Poľovnícke združenie NOMŠA Školský poľnohospodársky podnik, n.o.