Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
20.
Január
2020
Kúpna zmluva
Z2020812_Z
19 800,00 € IMEDEX s.r.o. Národný ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n. o. Dolný Smokovec
20.
Január
2020
Rámcová dohoda
Z2020799_Z
7 137,14 € DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých
20.
Január
2020
Zmluva o poskytovaní služieb
Z2020805_Z
32 709,24 € Stredoslovenská energetika, a. s. Mestská časť Košice - Západ
20.
Január
2020
Kúpna zmluva
Z2020801_Z
189,99 € JURIGA spol. s r. o. Ústav polymérov Slovenskej akadémie vied
20.
Január
2020
Kúpna zmluva
Z2020789_Z
1 570,00 € Lukáš Okkel - SLOVEX Štátny inštitút odborného vzdelávania
20.
Január
2020
Rámcová dohoda
Z2020777_Z
12 603,02 € Up Slovensko, s. r. o. Obec Pribeta
20.
Január
2020
Kúpna zmluva
Z2020696_Z
94 700,00 € AUTONOVA, s.r.o Mesto Poprad
20.
Január
2020
Rámcová dohoda
Z2020736_Z
6 359,76 € PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier Kancelária Najvyššieho súdu Slovenskej republiky
20.
Január
2020
Kúpna zmluva
Z2020674_Z
1 440,00 € Tempus - Trans s. r. o. Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
20.
Január
2020
Kúpna zmluva
Z2020673_Z
319,80 € Steeling, s.r.o. Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
20.
Január
2020
Kúpna zmluva
Z2020672_Z
681,60 € TOMIRTECH, s. r. o. Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
20.
Január
2020
Zmluva o poskytovaní služieb
Z2020495_Z
56 690,00 € LASER servis, spol. s.r.o. Trenčiansky samosprávny kraj
20.
Január
2020
Rámcová dohoda
Z2020438_Z
36 099,00 € DD21 s.r.o. Prešovská univerzita v Prešove
20.
Január
2020
Darovacia zmluva
2019-058/3D
300,00 € Continental Matador Rubber, s. r. o. Diagnostické centrum, Lietavská Lúčka
20.
Január
2020
DOHODA číslo 20/34/051/3 o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy
20/34/051/3
0,00 € Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Bardejov
20.
Január
2020
Nájomná zmluva
30201/NZ-480/2019/Bytčica/186/Sl
64,31 € Iveta Kriváčková Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
20.
Január
2020
Dodatok č.1 k Nájomnej zmluve
30201/NZ-465/2018/Bytčica/186/Sl_dodatok č.1
1,00 € Anna Chorváthová Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
20.
Január
2020
Dodatok č.1 k Nájomnej zmluve
30201/NZ+VB-463/2015/Bytčica/186/Sl_dodatok č.1
398,59 € Anna Hovorková Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
20.
Január
2020
Dodatok č.2 k Nájomnej zmluve a zmluve o budúcej zmluve o vecnom bremene
30201/NZ+VB-388/2015/Bytčica/186/Sl_dodatok č.2
1 577,25 € Gabriela Tomášová Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
20.
Január
2020
Dodatok č.2 k Nájomnej zmluve a zmluve o budúcej zmluve o vecnom bremene
30201/NZ+VB-215/2015/Bytčica/186/Sl_dodatok č.2
53,14 € Viera Matiová Národná diaľničná spoločnosť, a.s.