Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
15.
Október
2019
Zmluva o ubytovaní
ZML 985/2019 RE
540,00 € Katolícka univerzita v Ružomberku Boňková Lívia
15.
Október
2019
Kúpna zmluva
RD/2019/2281/II/VMĽŠ/OCOZ
64 105,04 € POZANA MEAT s. r. o. Univerzita Komenského v Bratislave, Vysokoškolské mesto Ľ. Štúra - Mlyny
15.
Október
2019
Zmluva o úvere
505/398/2019
322 420,00 € Vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome, adresa: Liptovský Mikuláš Za Bocianom 555/1,3,5, v zastúpení INTEN - EURA, správa domov, s. r. o. Štátny fond rozvoja bývania
15.
Október
2019
Zmluva o dielo č. 5105/2019/LSR
CRZ 5105/2019/LSR
0,00 € Ing. Tomáš Hošták LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Čadca
15.
Október
2019
Zmluva o vytvorení diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH2077737
720,00 € Červeň Andrej Rozhlas a televízia Slovenska
15.
Október
2019
Zmluva o podaní výkonu fyzickou osobou
ZH2077817
50,00 € Šurina Slavomír Rozhlas a televízia Slovenska
15.
Október
2019
Zmluva o podaní výkonu fyzickou osobou
ZH2077937
200,00 € Rojko Marek Rozhlas a televízia Slovenska
15.
Október
2019
Zmluva o podaní výkonu fyzickou osobou
ZH2078083
400,00 € Vittek Róbert Rozhlas a televízia Slovenska
15.
Október
2019
Zmluva o ubytovaní
ZML 984/2019 RE
600,00 € Katolícka univerzita v Ružomberku Blahová Natália
15.
Október
2019
Zmluva o spolupráci
479/2019/AXNV
3 836,40 € UNIVER SLOVAKIA s.r.o. agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik
15.
Október
2019
Zmluva o podaní výkonu fyzickou osobou
ZH2078381
285,00 € Lajda Jaroslav Rozhlas a televízia Slovenska
15.
Október
2019
Zmluva o podaní výkonu fyzickou osobou
ZH2078298
200,00 € Rančík Radoslav Rozhlas a televízia Slovenska
15.
Október
2019
Dohoda o urovnaní za užívanie pozemkov súvisiacich s výstavbou pozemných komunikácií a úprava práv a povinností spojených s užívaním týchto nehnuteľností
30201/DoU-416/2019/Ivachnová/0920/GEOD
0,93 € Marián Sleziak Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
15.
Október
2019
Zmluva o vytvorení audiovizuálneho diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH2078103
300,00 € Tobiašová Kristína Rozhlas a televízia Slovenska
15.
Október
2019
Licenčná zmluva
11/2019/UVLF-ESAP
0,00 € doc. MVDr. Peter Korim, CSc. a spoluautori Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
15.
Október
2019
Zmluva o podaní výkonu fyzickou osobou
ZH2078413
350,00 € Chromek Ivan Rozhlas a televízia Slovenska
15.
Október
2019
Zmluva o vytvorení audiovizuálneho diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH2078415
240,00 € Tobiašová Kristína Rozhlas a televízia Slovenska
15.
Október
2019
Zmluva o dielo č. 5104/2019/LSR/
CRZ 5104/2019/LSR
0,00 € Ing.Tomáš Hošták LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Čadca
15.
Október
2019
Zmluva o vytvorení audiovizuálneho diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH2078513
1 500,00 € Trutz František Rozhlas a televízia Slovenska
15.
Október
2019
Zmluva o podaní výkonu fyzickou osobou
ZH2078487
100,00 € Kuťka Tomáš Rozhlas a televízia Slovenska