Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
20.
Apríl
2018
Zmluva o vytvorení audiovizuálneho diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH2065510
100,00 € Kvačkajová Martina Rozhlas a televízia Slovenska
20.
Apríl
2018
Zmluva o vytvorení audiovizuálneho diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH2065509
80,00 € Kvačkajová Martina Rozhlas a televízia Slovenska
20.
Apríl
2018
Zmluva o vytvorení audiovizuálneho diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH2065508
100,00 € Kvačkajová Martina Rozhlas a televízia Slovenska
20.
Apríl
2018
Zmluva o vytvorení audiovizuálneho diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH2065142
80,00 € Smrčová Ivana Rozhlas a televízia Slovenska
20.
Apríl
2018
Zmluva o vytvorení audiovizuálneho diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH2065141
80,00 € Lutterová Nataša Rozhlas a televízia Slovenska
20.
Apríl
2018
Zmluva o podaní výkonu fyzickou osobou
ZH2065140
70,00 € Sisáková Jaroslava Rozhlas a televízia Slovenska
20.
Apríl
2018
Zmluva o vytvorení audiovizuálneho diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH2065139
50,00 € Kaminská Alena Rozhlas a televízia Slovenska
20.
Apríl
2018
Zmluva o zabezpečení stravovania uzavretá podľa §269 ods. 2 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov
ÚVTOS-21/32-2018
0,00 € Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Želiezovce KONTRAKT SK s.r.o.
20.
Apríl
2018
Zmluva o podaní výkonu fyzickou osobou
ZH2065134
80,00 € Očenášová Janka Rozhlas a televízia Slovenska
20.
Apríl
2018
Zmluva o podaní výkonu fyzickou osobou
ZH2065135
80,00 € Manko Pavol Rozhlas a televízia Slovenska
20.
Apríl
2018
Zmluva o vytvorení audiovizuálneho diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH2065136
190,00 € Sivý Vladislav Rozhlas a televízia Slovenska
20.
Apríl
2018
Zmluva o vytvorení audiovizuálneho diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH2065132
270,00 € Smrčová Ivana Rozhlas a televízia Slovenska
20.
Apríl
2018
Zmluva o vytvorení audiovizuálneho diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH2065131
230,00 € Smrčová Ivana Rozhlas a televízia Slovenska
20.
Apríl
2018
Zmluva o vytvorení audiovizuálneho diela a o udelení licencie na jeho použitie
ZH2065048
1 171,80 € Tomeček Roman Rozhlas a televízia Slovenska
20.
Apríl
2018
Dohoda o ukončení nájmu služobného bytu
OL-ZML-12BJ-3/32-2018
0,00 € Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Želiezovce Anonymizované v zmysle ZIPS GR ZVJS 3/2012
20.
Apríl
2018
Zmluva o spolupráci
ZM2016808
19,92 € LaLu s. r. o. Rozhlas a televízia Slovenska
20.
Apríl
2018
Zmluva o balíčku Vienna Test System "Univerzitné vzdelávanie"
055/2018/UCM
999,00 € SCHUHFRIED GmbH Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave-Filozofická fakulta
20.
Apríl
2018
Zmluva o spolupráci - poradenská a konzultačná činnosť
ŠOP SR/67/2018
59 940,00 € Ateliér Domova spol. s r.o. Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
20.
Apríl
2018
Zmluva o spolupráci
395/Č/2018
0,00 € Divadelný ústav Slovenské národné divadlo
20.
Apríl
2018
Dodatok č. 7 k zmluve o dielo
Dodatok č. 7
0,00 € All-Media Typlan AG Tlačová agentúra Slovenskej republiky