Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
15.
Október
2019
Zmluva o poskytovaní vysielacieho času
527/2019/AXNV
3 601,20 € Radio Market s.r.o. agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik
15.
Október
2019
Zmluva o dlhodobom ubytovaní
55190151
100,00 € Technická univerzita v Košiciach, Študentské domovy a jedálne Liudmyla Sushko
15.
Október
2019
LICENČNÁ ZMLUVA na použitie autorského diela
86/2019/UMB-Bel
0,00 € JUDr. Monika Némethová, PhD. Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
15.
Október
2019
Dohoda o použití súkromného cestného motorového vozidla pri preprave
prlogHC -35-54/2019
17,96 € Miriam KARASOVÁ Ministerstvo obrany
15.
Október
2019
LICENČNÁ ZMLUVA na použitie autorského diela
82/2019/UMB-Bel
0,00 € PhDr. Mgr. Marianna Šramková, PhD. Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
15.
Október
2019
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
I312031U97301
0,00 € MVT-Partners, s.r.o. Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
15.
Október
2019
Zmluva o dlhodobom ubytovaní
55190150
100,00 € Technická univerzita v Košiciach, Študentské domovy a jedálne Dmytro Lievochko
15.
Október
2019
Zmluva o úvere
802/369/2019
492 250,00 € Vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome, adresa: Košice, Hroncova 19/17 v zastúpení SVB NEPTUN Štátny fond rozvoja bývania
15.
Október
2019
Kúpna zmluva č. 11/IV.Q.2019/OZ12
5170/2019/LSR
0,00 € ENVIRA, s. r. o. Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Liptovský Hrádok
15.
Október
2019
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
ZML-2019/1-937:191006
0,00 € prof. PhDr. Svataa Urbanová, CSc. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
15.
Október
2019
Zmluva o spolupráci
1262/2019/NPPC-VÚEPP
342,00 € Ladislav Šotik Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
15.
Október
2019
DOHODA číslo 19/17/051/219 o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie v rámci národného projektu „Absolventská prax štartuje zamestnanie“
19/17/051/219/2019
0,00 € Základná škola Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
15.
Október
2019
Dohoda o urovnaní za užívanie pozemkov súvisiacich s výstavbou pozemných komunikácií a úprava práv a povinností spojených s užívaním týchto nehnuteľností
30201/DoU-279/2019/Ivachnová/0920/GEOD
29,48 € Iveta Mišíková Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
15.
Október
2019
Zmluva o úvere
203/363/2019
39 540,00 € Vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome, adresa: Hlohovec, Podzámska 2326/11 v zastúpení Bytové družstvo so sídlom v Trnave Štátny fond rozvoja bývania
15.
Október
2019
Zmluva o poskytnutí maximálnej rezervovanej kapacity ZoMRK/EDM_100959224
5169/2019/LSR
0,00 € Východoslovenská distribučná, a.s. Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Liptovský Hrádok
15.
Október
2019
Dohoda o urovnaní za užívanie pozemkov súvisiacich s výstavbou pozemných komunikácií a úprava práv a povinností spojených s užívaním týchto nehnuteľností
30201/DoU-271/2019/Ivachnová/0920/GEOD
2,17 € Veronika Majerová Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
15.
Október
2019
Zmluva č. 269/2019 na realizáciu celoslovenského reprezentatívneho výskumu „Rozšírenosť užívania psychoaktívnych látok a iné návykové správanie v populácii SR (GPS NMCD 2019)“
269/2019
61 158,00 € AKO, s.r.o. Ministerstvo zdravotníctva SR
15.
Október
2019
Zmluva o spolupráci
1261/2019/NPPC-VÚEPP
342,00 € Eleonora Longauerová Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
15.
Október
2019
Memorandum o partnerstve a vzájomnej spolupráci MTF č. 152/2019
0600/0120/19
0,00 € Trnavský samosprávny kraj Slovenská technická univerzita v Bratislave
15.
Október
2019
Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy EDM_100959224
5168/2019/LSR
4 065,93 € Východoslovenská distribučná, a.s. Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Liptovský Hrádok