Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
15.
Október
2018
Zmluva o vytvorení audiovizuálneho diela a o udelení licencie na jeho použitie
ZH2069665
350,40 € Méder Róbert Rozhlas a televízia Slovenska
15.
Október
2018
Zmluva o poskytnutí služby č 825/2018/VDJ
825/2018/VDJ
1 462,29 € AGRO SAP, s.r.o. Plemenárske služby Slovenskej republiky, š. p.
15.
Október
2018
Zmluva o vytvorení slovesného diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH1044578
30,00 € Valiková Michaela Rozhlas a televízia Slovenska
15.
Október
2018
Dodatok č.1 k nájomnej zmluve a zmluve o budúcej zmluve o vecnom bremene
30201/NZ+VB-287/2015/Bytčica/186/Sl_dodatok č.1
93,95 € Ivan Repkovský Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
15.
Október
2018
Dohoda o použití súkromného cestného motorového vozidla pri preprave
ÚHL RK – 19-91/2018
19,56 € MVDr. Ján MARTUŠ Ministerstvo obrany
15.
Október
2018
Zmluva o vytvorení slovesného diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH1044670
200,00 € Michalčíková Hana Rozhlas a televízia Slovenska
15.
Október
2018
Zmluva o dielo č. uzatvorená v súlade § 91 zákona č. 185/2015 Z. z. NR SR Autorský zákon
Z/2018/1906/I/RUK/OPV
8 025,00 € Samuel Joseph Potolicchio Univerzita Komenského v Bratislave
15.
Október
2018
Zmluva o poskytnutí služby č 4029/2018/VDJ
4029/2018/VDJ
316,13 € Marián Verčimák Plemenárske služby Slovenskej republiky, š. p.
15.
Október
2018
Z M L U V A č. 129811 08U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
129811 08U02
120 000,00 € Environmentálny fond Obec Kaluža
15.
Október
2018
Zmluva o poskytnutí služby č 2796/2018/VDJ
2796/2018/VDJ
368,66 € Tomáš Jančík SHR Plemenárske služby Slovenskej republiky, š. p.
15.
Október
2018
Dodatok č.1 k nájomnej zmluve a zmluve o budúcej zmluve o vecnom bremene
30201/NZ+VB-294/2015/Bytčica/186/Sl_dodatok č.1
19,68 € Viola Rosincová Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
15.
Október
2018
D o h o d a č. 18/25/060/288 o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov podľa § 60 ods. 2 zákona č. 5 /2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a
18/25/060/288
7 041,31 € DETEKTÍVNA INFORMAČNÁ SLUŽBA, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina
15.
Október
2018
Zmluva o poskytnutí služby č 2938/2018/VDJ
2938/2018/VDJ
568,89 € Daniel Gallik SHR Plemenárske služby Slovenskej republiky, š. p.
15.
Október
2018
Dohoda o použití súkromného cestného motorového vozidla pri preprave
Prrchbo-62-118/2018
30,36 € Mgr. Jakub SASARÁK Ministerstvo obrany
15.
Október
2018
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
18/38/051/121
0,00 € Obchodná akadémia Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa
15.
Október
2018
Kúpna zmluva
1382018
2,00 € Štefan a Robert Vajda Detský domov Nádej
15.
Október
2018
Dohoda o použití súkromného cestného motorového vozidla pri preprave
Prrchbo-62-117/2018
19,72 € Peter GALÍK Ministerstvo obrany
15.
Október
2018
Zmluva o dielo
AOMVBA-1-60/2018
40 000,00 € RAMEKO s.r.o. Automobilové opravovne Ministerstva vnútra SR, a.s.
15.
Október
2018
Zmluva o poskytnutí služby č 1265/2018/VDJ
1265/2018/VDJ
2 105,90 € Katarína Benyusová AHR Plemenárske služby Slovenskej republiky, š. p.
15.
Október
2018
D o d a t o k č. 1 k dohode č. 18/41/059/33 zo dňa 22.05.2018
D o d a t o k č. 1 k dohode č. 18/41/059/33 zo dňa 22.05.2018
0,00 € Ingrid Pastyrčáková - CA Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice