Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
25.
September
2020
Dodatok č. 8 k zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti č. 3001NFAL000117
556/20
0,00 € Fakultná nemocnica Trenčín Union zdravotná poisťovňa, a.s.
25.
September
2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta v prvom pravidelne platenom zamestnaní podľa § 51a zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
20/46/51A2/7
4 468,80 € Materská škola Možiarska ul. č. 1, Kežmarok Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok
25.
September
2020
Dohoda o poskytnutí finančných príspevkov na mentorované zapracovanie a prax u zamestnávateľa, ktorý na tento účel vytvorí pracovné miesto podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z. z
20/40/054/341
0,00 € Spojená škola Budovateľská 1309, Vranov nad Topľou Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Vranov nad Topľou
25.
September
2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2 podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
DOHODA číslo: 20/19/54E/2675
0,00 € Marián Čačurák Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Čadca
25.
September
2020
D O H O D A číslo: 20/11/54E/3344
Dohoda_4059
0,00 € Radoslav Harvanec Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Považská Bystrica
25.
September
2020
DOHODA číslo 20/37/051/226 o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, v rámci národného projektu „Absolventská prax štartuje zamestnanie“
Dohoda č. 20/37/051/226
0,00 € TOP GRILL LM, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
25.
September
2020
Rámcová dohoda č. 127/2020 Rekonštrukcia rádiovej siete Horskej záchrannej služby.
HZS_ZM_127-2020_2020
6 928 160,84 € MOVYS, a.s. Horská záchranná služba
25.
September
2020
Dohoda o poskytnutí finančných príspevkov na mentorované zapracovanie a prax u zamestnávateľa, ktorý na tento účel vytvorí pracovné miesto podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
20/35/054/179
7 645,56 € Obec Závadka Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné
25.
September
2020
Rámcová kúpna zmluva
434/2020
0,00 € MIK, s.r.o. Národný ústav detských chorôb
25.
September
2020
D O H O D A číslo: 20/11/54E/3342
Dohoda_4060
0,00 € JaMiTe s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Považská Bystrica
25.
September
2020
Dohoda o poskytnutí finančných príspevkov na mentorované zapracovanie a prax u zamestnávateľa, ktorý na tento účel vytvorí pracovné miesto podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
20/35/054/178
7 480,06 € Cirkevná materská škola sv.Márie Goretti Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné
25.
September
2020
Dohoda o poskytnutí finančných príspevkov na mentorované zapracovanie a prax u zamestnávateľa, ktorý na tento účel vytvorí pracovné miesto podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z. z
20/40/054/345
0,00 € Obec Čičava Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Vranov nad Topľou
25.
September
2020
dohoda o poskytnutí príspevku
20/33/53G/2
6 473,34 € KNK NAKO, výrobné družstvo, r.s.p. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Zvolen
25.
September
2020
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
IROP-Z-302021X930-221-35
208 525,00 € Obec Hrubá Borša Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
25.
September
2020
Dohoda o poskytovaní služieb internátu deťom
Z/13/2020
0,00 € Spojená škola internátna Drahomíra Horváthová
25.
September
2020
D O H O D A o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 3A
20/07/54E/2347
0,00 € Schaeffler Skalica, spol. s r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Senica
25.
September
2020
Dohoda o poskytnutí finančných príspevkov na mentorované zapracovanie a prax u zamestnávateľa, ktorý na tento účel vytvorí pracovné miesto podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
20/35/054/180
7 645,56 € Súkromná základná umelecká škola, Laborecká 66, Humenné Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné
25.
September
2020
Dohoda č. 20/29/051/39 zo dňa 23.9.2020 o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie v rámci národného projektu "Absolventská prax štartuje zamestnanie"
20/29/051/39
0,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky - Okresný úrad Lučenec Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Lučenec
25.
September
2020
Dodatok č. 5 k zmluve o dielo 51/2019
Dodatok č. 5 k zmluve 51/2019
0,00 € RANDA + R s.r.o. Úrad priemyselného vlastníctva SR
25.
September
2020
Príkazná zmluva
099-400-20
100,00 € Dávid Soboň Literárne informačné centrum