Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
20.
Január
2020
Zmluva o poskytnutí príspevku uznanému športu v roku 2020
0020/2020
52 213,00 € Slovenský horolezecký spolok JAMES Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
20.
Január
2020
Zmluva o poskytnutí príspevku uznanému športu v roku 2020
0019/2020
30 594,00 € Slovenský biliardový zväz Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
20.
Január
2020
Zmluva o poskytnutí príspevku uznanému športu v roku 2020
0018/2020
319 368,00 € Slovenská triatlonová únia Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
20.
Január
2020
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
30603/NZaZoVB-5/2019/Lovinobaňa/1190/We
31,56 € Michal Peťko Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
20.
Január
2020
Dodatok č.2 k mandátnej zmluve o poskytovaní právnej pomoci zo dňa 25.09.1997
108/2019/ŠVPÚ/ZV
300,00 € JUDr. Pavel Helm Štátny veterinárny a potravinový ústav,VÚ vo Zvolene
20.
Január
2020
Dohoda o uznaní dlhu a splátkach dlhu
MT1/OE/POH/2020/534
198,00 € MVDr. Gallová Veronika Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Martin
20.
Január
2020
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
30603/NZaZoVB-071-2/2019/Uderiná/1190/Šo
12,89 € Katarína Mišíková Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
20.
Január
2020
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
30603/NZaZoVB-02/2019/Tomášovce/1190/3738
333,11 € Miroslava Galádová Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
20.
Január
2020
Zmluva o poskytnutí príspevku uznanému športu v roku 2020
0017/2020
1 315 778,00 € Slovenská lyžiarska asociácia Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
20.
Január
2020
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
30603/NZaZoVB-102-2/2019/Uderiná/1190/Šo
12,89 € Zuzana Urbančoková Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
20.
Január
2020
Zmluva o poskytnutí príspevku uznanému športu v roku 2020
0016/2020
30 000,00 € Slovenská Lakrosová Federácia Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
20.
Január
2020
Zmluva o poskytnutí príspevku uznanému športu v roku 2020
0015/2020
87 130,00 € Slovenská asociácia taekwondo WT Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
20.
Január
2020
Zmluva o poskytnutí príspevku uznanému športu v roku 2020
0013/2020
195 798,00 € Slovenský zväz vzpierania Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
20.
Január
2020
Zmluva o poskytnutí príspevku uznanému športu v roku 2020
0012/2020
66 475,00 € Slovenský zväz rybolovnej techniky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
20.
Január
2020
Zmluva o poskytnutí príspevku uznanému športu v roku 2020
0011/2020
8 612 480,00 € Slovenský zväz ľadového hokeja Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
20.
Január
2020
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
30603/NZaZoVB-01/2019/Tomášovce/1190/3738
120,41 € Milan Bračok Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
20.
Január
2020
Zmluva o poskytnutí príspevku uznanému športu v roku 2020
0010/2020
711 648,00 € Slovenský Zväz Karate Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
20.
Január
2020
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
30603/NZaZoVB-7/2019/Lovinobaňa/1190/We
756,46 € AGRO LOVINOBAŃA, s.r.o. Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
20.
Január
2020
Zmluva o pôžičke z Fondu na podporu vzdelávania
491/2019ST
3 500,00 € Bc. Vratislav Ihnát Fond na podporu vzdelávania
20.
Január
2020
Zmluva o poskytnutí príspevku uznanému športu v roku 2020
0009/2020
4 014 259,00 € Slovenský tenisový zväz Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR