Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
22.
Január
2018
Dohoda o použití SCMV na prepravu
ÚHL LM-9-7/2018
9,89 € MUDr. Stanislav PASTOREK Ministerstvo obrany - Úrad hlavného lekára Ružomberok
22.
Január
2018
Dohoda o použití SCMV pri preprave na SC
oppr-196/2018
89,76 € Mgr. Štefan CHMELIAR Ministerstvo obrany
22.
Január
2018
DODATOK č. 3 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV č. APVV-15-0732
APVV-15-732 D3
0,00 € Univerzita Komenského v Bratislave Agentúra na podporu výskumu a vývoja
22.
Január
2018
Dohoda o použití súkromného cestného motorového vozidla na žiadosť účastníka služobnej cesty
VePS-131-6/2018
7,70 € Ing. Ľuboš Fedorko Ministerstvo obrany
22.
Január
2018
DODATOK č. 4 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV č. APVV-15-0686
APVV-15-0656 D4
0,00 € Univerzita Komenského v Bratislave Agentúra na podporu výskumu a vývoja
22.
Január
2018
Dohoda o použití SCMV
dk-72-9/2018
20,36 € Ing. Daniel FABIAN Ministerstvo obrany
22.
Január
2018
DODATOK č. 4 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV č. APVV-15-0654
APVV-15-0654 D4
0,00 € Centrum biovied SAV - Ústav biochémie a genetiky živočíchov Agentúra na podporu výskumu a vývoja
22.
Január
2018
Dohoda o použití súkromného cestného motorového vozidla pri preprave
23-47-2/2018
6,80 € Pačnár Marian Ministerstvo obrany
22.
Január
2018
DODATOK č. 3 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV č. APVV-15-0653
APVV-15-0653 D3
0,00 € Sociologický ústav SAV Agentúra na podporu výskumu a vývoja
22.
Január
2018
Dohoda o použití SCMV
VPTN-36-11/2018
54,96 € Bc. Martin Copko Ministerstvo obrany
22.
Január
2018
Zmluva o pôžičke z Fondu na podporu vzdelávania
292/2017
2 300,00 € Bc. Nikola Belušová Fond na podporu vzdelávania
22.
Január
2018
DODATOK č. 3 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV č. APVV-15-0485
APVV-15-0485 D3
0,00 € Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Agentúra na podporu výskumu a vývoja
22.
Január
2018
Zmluva o nájme nebytových priestorov, chata
BB84/2-14/2018/0924005-Nzpk
60,00 € Ministerstvo obrany - Agentúra správy majetku MOSR Ivana MIKUŠOVÁ
22.
Január
2018
DODATOK č. 3 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV č. APVV-15-0124
APVV-15-0124 D3
0,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Agentúra na podporu výskumu a vývoja
22.
Január
2018
Zmluva o nájme nebytových priestorov, školiace stredisko
BB84/2-11/2018/0924005-Nzpk
60,00 € Ministerstvo obrany - Agentúra správy majetku MOSR Jarmila Rolincová
22.
Január
2018
DODATOK č. 3 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV č. APVV-15-0079
APVV-15-0079 D3
0,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Agentúra na podporu výskumu a vývoja
22.
Január
2018
Zmluva o nájme,nebytové priestory
BA84/2-15/2018/0815001-Nzpk
3,17 € Ministerstvo obrany - Agentúra správy majetku MOSR UN - VETERAN SLOVAKIA, občianske združenie
22.
Január
2018
Zmluva č. 16/2018 o zabezpečení, realizácii a financovaní súťaží a predmetových olympiád v roku 2018
16/2018
350,00 € Centrum voľného času Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Okresný úrad Banská Bystrica, odbor školstva
22.
Január
2018
DODATOK č. 3 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV č. APVV-15-0053
APVV-15-0053 D3
0,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Agentúra na podporu výskumu a vývoja
22.
Január
2018
Zmluva o vytvorení audiovizuálneho diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH2063173
400,00 € Osúch Peter Rozhlas a televízia Slovenska
<< 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 >>