Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
18.
Júl
2019
Zmluva o spracúvaní osobných údajov
64/2019
0,00 € Asseco Solutions, a.s. Národné centrum zdravotníckych informácií, Bratislava
18.
Júl
2019
Kúpna zmluva č. 3891/2019/LSR
CRZč.3891/2019/LSR
0,00 € SL SLOVAKIA, a.s. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
18.
Júl
2019
rámcová kúpna zmluva
5835/2019/5400/011
37 611,60 € LAVACOM s.r.o. Železnice Slovenskej republiky
18.
Júl
2019
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie v rámci národného projektu "Absolventská prax štartuje zamestnanie" aktivita č. 1
19/40/051/55
0,00 € Krajské múzeum v Prešove Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Vranov nad Topľou
18.
Júl
2019
zmluva o dielo
5551/2019/5400/053
33 890,40 € ADV consulting, s. r. o. Železnice Slovenskej republiky
18.
Júl
2019
DOHODA číslo 19/41/051/219 o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie v rámci národného projektu „Absolventská prax štartuje zamestnanie“
19/41/051/219
0,00 € Ministerstvo vnútra SR, Kriminalistický a expertízny ústav Policajného zboru Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
18.
Júl
2019
Zmluva o spolupráci
273/2019/AXNV
11 640,00 € Zväz chovateľov koní na Slovensku - družstvo agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik
18.
Júl
2019
zmluva o dielo
5785/2019/5400/029
20 355,00 € INOMA COMP, s.r.o. Železnice Slovenskej republiky
18.
Júl
2019
Zmluva o zriadení vecného bremena
50/2019/SŽG
0,00 € Hydromeliorácie, štátny podnik Železnice Slovenskej republiky
18.
Júl
2019
Zmluva o poskytovaní služieb č. 01/2019/UVA/VO
01/2019/UVA/VO
5 700,00 € Ing. Helena Polónyi - QA, s.r.o. Úrad vládneho auditu
18.
Júl
2019
Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby
43/2019/SŽG
245,84 € Trenčianska Teplá Železnice Slovenskej republiky
18.
Júl
2019
Zmluva č. 29/2019 o vykonaní všeobecného epizootologického dozoru a veterinárnej prevencie chorôb včelstva v roku 2019 podľa § 262 ods. 1 Obchodného zákonníka
29/2019
0,00 € ZO SZV Veľké Úľany Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senec
18.
Júl
2019
zmluva o dielo
5062/2019/5400/051
267 600,53 € ELTRA, s.r.o. Železnice Slovenskej republiky
18.
Júl
2019
Rámcová zmluva o poskytnutí služby
5587/2019/5400/045
458 400,00 € DMG, s.r.o. Železnice Slovenskej republiky
18.
Júl
2019
Zmluva č. 28/2019 o vykonaní všeobecného epizootologického dozoru a veterinárnej prevencie chorôb včelstva v roku 2019 podľa § 262 ods. 1 Obchodného zákonníka
28/2019
0,00 € ZO SZV Bratislava Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senec
18.
Júl
2019
Objednávka z Portálu produktov a služieb
74753/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Obec Chmeľnica
18.
Júl
2019
Dohoda o hmotnej zodpovednosti
ŠOP SR-Z/335/2019
0,00 € Zuzana Uhrinová Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
18.
Júl
2019
zmluva o dielo
5618/2019/5400/035
28 292,53 € JABRAS s.r.o. Železnice Slovenskej republiky
18.
Júl
2019
Zmluva o vytvorení hudobného diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH1049326
300,00 € Klíma Ján Rozhlas a televízia Slovenska
18.
Júl
2019
Dohoda o umiestnení, rekonštrukcii, obnove a prevádzky objektu štátnej hydrologickej siete
144-300-2019
0,00 € Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. Slovenský hydrometeorologický ústav
<< 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 >>