Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
15.
Október
2018
Dohoda o použití súkromného cestného motorového vozidla pri preprave
Prrchbo-62-116/2018
11,24 € Mgr. Michal DRENGUBIAK Ministerstvo obrany
15.
Október
2018
Zmluva o poskytnutí služby č 5613/2018/VDJ
5613/2018/VDJ
190,56 € SILApro, s.r.o. Plemenárske služby Slovenskej republiky, š. p.
15.
Október
2018
Dodatok č.1 k nájomnej zmluve a zmluve o budúcej zmluve o vecnom bremene
30201/NZ+VB-298/2015/Bytčica/186/Sl_dodatok č.1
45,15 € Regina Ruščáková Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
15.
Október
2018
Dohoda č. 18/08/059/7 o poskytnutí príspevku na činnosť pracovného asistenta
Dohoda č. 18/08/059/7/TT
0,00 € Ing. Adrián Ďurček Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trnava
15.
Október
2018
Zmluva o poskytnutí služby č 1320/2018/VDJ
1320/2018/VDJ
211,54 € AGROBEN, s.r.o. Plemenárske služby Slovenskej republiky, š. p.
15.
Október
2018
Zmluva o poskytnutí služby č 3253/2018/VDJ
3253/2018/VDJ
406,11 € Jaroslav Mydlár Plemenárske služby Slovenskej republiky, š. p.
15.
Október
2018
Zmluva o poskytnutí služby č 4036/2018/VDJ
4036/2018/VDJ
8 288,62 € TOPAGRO, s.r.o. Plemenárske služby Slovenskej republiky, š. p.
15.
Október
2018
Z M L U V A č. 129991 08U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácieZ M L U V A č. 129991 08U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
129991 08U02
150 000,00 € Environmentálny fond Stredná odborná škola, Športová 675, Stará Turá
15.
Október
2018
Zmluva o poskytnutí služby č 4831/2018/VDJ
4831/2018/VDJ
181,03 € OIL JPM, s.r.o. Plemenárske služby Slovenskej republiky, š. p.
15.
Október
2018
Zmluva o dielo na dodanie Obnovy katastrálneho operátu novým mapovaním - katastrálne územie Borovce uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
92/2018/KO
254,15 € GeodetS s. r. o. a GEOPARTNER, s. r. o. v zastúpení: GeodetS s. r. o. Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
15.
Október
2018
Zmluva o poskytnutí služby č 451/2018/VDJ
451/2018/VDJ
585,78 € Vojtech Štulajter Plemenárske služby Slovenskej republiky, š. p.
15.
Október
2018
Dodatok č.1 k nájomnej zmluve a zmluve o budúcej zmluve o vecnom bremene
30201/NZ+VB-303/2015/Bytčica/186/Sl_dodatok č.1
127,91 € Ferdinand Senko Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
15.
Október
2018
Zmluva číslo 09/10/18
NI/1-518/2018/SPU
1 700,00 € LEX - AUDIT, spol. s r.o. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
15.
Október
2018
Dohoda o použití súkromného cestného motorového vozidla pri preprave
Prrchbo-62-115/2018
15,80 € Rudolf PIVARNÍK Ministerstvo obrany
15.
Október
2018
Zmluva o finančnom a organizačnom zabezpečení súťaží uvedených v Čl. I.
OU-KE_ZM_118-018-5028_2018
920,00 € Základná škola Ministerstvo vnútra SR (OÚ Košice)
15.
Október
2018
Dohoda o použití súkromného cestného motorového vozidla pri preprave
Prrchbo-62-114/2018
33,40 € Ing. Roland PARKANSKÝ Ministerstvo obrany
15.
Október
2018
Zmluva o vytvorení slovesného diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH1043928
960,00 € Puntigán Jozef Rozhlas a televízia Slovenska
15.
Október
2018
Zmluva o vytvorení slovesného diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH1043939
50,00 € Šimko Štefan Rozhlas a televízia Slovenska
15.
Október
2018
Zmluva o vytvorení slovesného diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH1043947
120,00 € Piaček Marek Rozhlas a televízia Slovenska
15.
Október
2018
Zmluva o vytvorení slovesného diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH1043970
270,00 € Gasparik Bokros Kristína Rozhlas a televízia Slovenska
<< 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 >>