Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
15.
Október
2019
Zmluva o úvere
803/350/2019
325 360,00 € Vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome, adresa: Košice, Trieda SNP 81, v zastúpení SUBOP plus, s.r.o. Štátny fond rozvoja bývania
15.
Október
2019
Nájomná zmluva č. 805700015-2-2019-NZP
Nájomná zmluva č. 805700015-2-2019-NZP
1 000,00 € Železnice Slovenskej republiky Svetlana Juriš Bihálová
15.
Október
2019
Dohoda o urovnaní za užívanie pozemkov súvisiacich s výstavbou pozemných komunikácií a úprava práv a povinností spojených s užívaním týchto nehnuteľností
30201/DoU-225/2019/Ivachnová/0920/GEOD
27,60 € Dana Kubalová Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
15.
Október
2019
DOHODA o ukončení Zmluvy o dielo a Mandátnej zmluvy
2013-0403-1175520/02
0,00 € DERGOT, akciová spoločnosť Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
15.
Október
2019
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby právnickej osobe
19/41/52A/208
0,00 € VIA LUX - Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
15.
Október
2019
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb č. B0759396
SITB_DO_OT-B0759396_2019
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti)
15.
Október
2019
Zmluva o spolupráci pri organizovaní vedeckého podujatia
8/2019/UDFV
0,00 € Akadémia umení v Banskej Bystrici Centrum vied o umení SAV
15.
Október
2019
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z311071V173
1050/2019
15 000,00 € Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky Obec Záriečie
15.
Október
2019
Zmluva o úvere
706/344/2019
362 370,00 € Vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome, adresa: Poprad, blok Báryum, Dostojevského 2514/1, 3, 5, 7, 9, 11 v zastúpení „Spoločenstvo vlastníkov bytov v obytnom dome Báryum v Štátny fond rozvoja bývania
15.
Október
2019
Dohoda o urovnaní za užívanie pozemkov súvisiacich s výstavbou pozemných komunikácií a úprava práv a povinností spojených s užívaním týchto nehnuteľností
30201/DoU-015/2019/Ivachnová/0920/GEOD
3,16 € Ľuboš Baďo Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
15.
Október
2019
Zmluva o spolupráci
1260/2019/NPPC-VÚEPP
342,00 € Agnesa Cseriová Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
15.
Október
2019
Dohoda č. 19/25/051/47 o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy
19/25/051/47
0,00 € Sociálna poisťovňa, pobočka Žilina Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina
15.
Október
2019
Zmluva o ubytovaní č. VII/009207/2019/UBYT/
Z/2019/2261/VII/VMĽŠ/UO
90,00 € Univerzita Komenského v Bratislave, Vysokoškolské mesto Ľ. Štúra - Mlyny Simona Petková
15.
Október
2019
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb č. A7487118
SITB_DO_OT-12140052A7487118_2019
1,00 € Orange Slovensko, a.s. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti)
15.
Október
2019
Zmluva o dielo
2017-0327-1179530
20 459 976,94 € VUJE, a.s. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
15.
Október
2019
Dodatok č.1 k nájomnej zmluve
30201/NZ-10074/2015/Hubová/0920/IFI_dodatok č.1
6,72 € Ján Húska Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
15.
Október
2019
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb č. 00502710
SITB_DO_OT-1216268300502710_2019
160,00 € Orange Slovensko, a.s. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti)
15.
Október
2019
Zmluva č. 268/2019 o poskytnutí výskumných služieb v oblasti monitoringu drog v odpadových vodách pre potreby monitorovania drogovej situácie v Slovenskej republike podľa požiadaviek Európskej únie
268/2019
14 500,00 € Asociácia čistarenských expertov Slovenskej republiky Ministerstvo zdravotníctva SR
15.
Október
2019
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 579/117/2018
Dodatok 1 k Zmluve o dielo /2019
10 695,62 € STYLE-MONT spol. s r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
15.
Október
2019
Zmluva o dodávke plynu
2019-0255-1166430
0,00 € MAGNA ENERGIA a.s. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
<< 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 >>