Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
18.
Júl
2018
Zmluva o dielo
4600002191
344 880,00 € SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ STROJÁRNE a.s. Bratislavská teplárenská, a.s.
18.
Júl
2018
Zmluva o výpožičke č. KRHZ-PO-2018/452-128
KRHZ-PO-2018/452-128
12 170,54 € Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Obec Vojňany
18.
Júl
2018
Kúpna zmluva
6366-V-608-KZ/2017
60,42 € Zora Petrášová, Mgr. Železnice Slovenskej republiky
18.
Júl
2018
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na školenie na akademický rok 2017/2018, č. zmluvy 153/2017/2018
UPJŠ - 900/2018
810,00 € Mgr. Adriana Sabolová Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
18.
Júl
2018
Zmluva o spolupráci pri poskytov.ambulantnej pohotovostnej služby pre pevný bod Bratislava pre deti a dorast
344/2018
0,00 € APED s.r.o. Národný ústav detských chorôb
18.
Júl
2018
Kúpna zmluva
BB84/2-303/2017/0921006-Kzv
23 306,25 € Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Badín Agentúra správy majetku MO SR
18.
Júl
2018
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
KRPZ-TN_ZM_OPP-230-001-2018_2018
0,00 € J.Š. MV SR
18.
Júl
2018
Kúpna zmluva
5220-V-608-KZ/2017
14,56 € Renáta Kovalčíková, Ing. Železnice Slovenskej republiky
18.
Júl
2018
Zmluva o poskytnutí finančného daru č. 0101/0028/18
0101/0028/18
540,00 € Ing. Tatiana Pliešovská Slovenská technická univerzita v Bratislave
18.
Júl
2018
RÁMCOVÁ DOHODA č.: RD - 481/2018
RÁMCOVÁ DOHODA č.: RD - 481/2018
49 950,00 € SLOVENERGY, s.r.o. Žilinská univerzita v Žiline
18.
Júl
2018
kúpna zmluva
BB84/2-38/2018/0901000-Kzp
1 610,00 € Ministerstvo obrany Mesto Banská Bystrica
18.
Júl
2018
Zmluva PHZ-OPK1-2018-000901-003 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
PHZ-OPK1-2018-000901-003
18 988,78 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Obec Liesek
18.
Júl
2018
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu zamestnávania vytváranie pracovných miest v rámci národného projektu "Chceme byť aktívny na trhu práce 50+" podľa § 54 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zá
18/27/054/97
2 013,12 € Obec Svätý Anton Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica
18.
Júl
2018
KÚPNA ZMLUVA
9213-V-608-KZ/2017
9 162,23 € Renáta Kovalčíková, Ing. Železnice Slovenskej republiky
18.
Júl
2018
nájomná zmluva
BA84/2-177/2018/0822001-Nzpk
160,00 € MO SR - Agentúra správy majetku Ing. Ľubomír Bulík CSc.
18.
Júl
2018
Dohode o poskytnutí finančného príspevku na podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača o zamestnanie podľa § 50 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
18/27/050/4
2 813,76 € PAPEVA, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica
18.
Júl
2018
Poskytovať Zákazníkovi dôveryhodnú službu vydávania certifikátov požadovaných Zákazníkom a pridružené služby súvisiace s vydanými certifikátmi.
469/D140/2018
0,00 € Disig, a.s. Ministerstvo dopravy a výstavby SR
18.
Júl
2018
Zmluva o vytvorení audiovizuálneho diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH2067353
400,00 € Mančušková Jarmila Rozhlas a televízia Slovenska
18.
Júl
2018
Zmluva o vytvorení audiovizuálneho diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH2067354
600,00 € Mančušková Jarmila Rozhlas a televízia Slovenska
18.
Júl
2018
Zmluva o vytvorení hudobného diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH2067355
52,00 € Mančušková Jarmila Rozhlas a televízia Slovenska
<< 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 >>