Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
6.
December
2019
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 164PO320009
164PO320009
2 082 694,58 € SHR PAVOL PALUBA Ovčín - hospodársky dvor Nová Kelča Pôdohospodárska platobná agentúra
6.
December
2019
Z m l u v a č. 44985-2019/710 o poskytnutí podpory v lesnom hospodárstve na plnenie mimoprodukčných funkcií lesov
44985-2019/710
19 345,52 € Urbár Vrbica, Pozemkové spoločenstvo Pôdohospodárska platobná agentúra
6.
December
2019
Z m l u v a č. 44033-2019/710 o poskytnutí podpory v lesnom hospodárstve na plnenie mimoprodukčných funkcií lesov
44033-2019/710
11 598,42 € Urbárske pozemkové spoločenstvo Likavka Pôdohospodárska platobná agentúra
6.
December
2019
Z m l u v a č. 44873-2019/710 o poskytnutí podpory v lesnom hospodárstve na plnenie mimoprodukčných funkcií lesov
44873-2019/710
1 326,25 € Prvá agrárna majiteľov, spol. s r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
6.
December
2019
Z m l u v a č. 44437-2019/710 o poskytnutí podpory v lesnom hospodárstve na plnenie mimoprodukčných funkcií lesov
44437-2019/710
23 049,38 € Urbár pozemkové spoločenstvo Liptovský Ján Pôdohospodárska platobná agentúra
6.
December
2019
Z m l u v a č. 44772-2019/710 o poskytnutí podpory v lesnom hospodárstve na plnenie mimoprodukčných funkcií lesov
44772-2019/710
2 045,45 € Malohorešská urbárska spoločnosť - pozemkové spoločenstvo Malý Horeš Pôdohospodárska platobná agentúra
6.
December
2019
Z m l u v a č. 44599-2019/710 o poskytnutí podpory v lesnom hospodárstve na plnenie mimoprodukčných funkcií lesov
44599-2019/710
3 916,81 € PRO-FOREST Rožňava, s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
6.
December
2019
Z m l u v a č. 44045-2019/710 o poskytnutí podpory v lesnom hospodárstve na plnenie mimoprodukčných funkcií lesov
44045-2019/710
30 235,96 € Urbársko pozemkové spoločenstvo Mýto pod Ďumbierom Pôdohospodárska platobná agentúra
6.
December
2019
Z m l u v a č. 44702-2019/710 o poskytnutí podpory v lesnom hospodárstve na plnenie mimoprodukčných funkcií lesov
44702-2019/710
3 532,99 € Mestské lesy Sabinov, s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
6.
December
2019
Z m l u v a č. 44544-2019/710 o poskytnutí podpory v lesnom hospodárstve na plnenie mimoprodukčných funkcií lesov
44544-2019/710
31 809,46 € Pozemkové spoločenstvo KOPYTOV Šindliar Pôdohospodárska platobná agentúra
6.
December
2019
Z m l u v a č. 44948-2019/710 o poskytnutí podpory v lesnom hospodárstve na plnenie mimoprodukčných funkcií lesov
44948-2019/710
59 142,00 € Lesné pozemkové spoločenstvo v Liptovskej Tepličke Pôdohospodárska platobná agentúra
6.
December
2019
Z m l u v a č. 44584-2019/710 o poskytnutí podpory v lesnom hospodárstve na plnenie mimoprodukčných funkcií lesov
44584-2019/710
3 237,84 € Urbár Rudlová, pozemkové spoločenstvo Pôdohospodárska platobná agentúra
6.
December
2019
Zmluva o nájme pozemkov č. 56/07/Nn/2019
6035/2019/LSR
348,00 € Ing. Margaréta Szabóová Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Trenčín
6.
December
2019
Z m l u v a č. 440558-2019/710 o poskytnutí podpory v lesnom hospodárstve na plnenie mimoprodukčných funkcií lesov
440558-2019/710
5 657,81 € Pozemkové spoločenstvo Želiarov obce Lendak Pôdohospodárska platobná agentúra
6.
December
2019
Z m l u v a č. 44550-2019/710 o poskytnutí podpory v lesnom hospodárstve na plnenie mimoprodukčných funkcií lesov
44550-2019/710
53 334,66 € Majitelia pôdy - pozemkové spoločenstvo Smrečany Pôdohospodárska platobná agentúra
6.
December
2019
Z m l u v a č. 44870-2019/710 o poskytnutí podpory v lesnom hospodárstve na plnenie mimoprodukčných funkcií lesov
44870-2019/710
21 456,74 € Pozemkové spoločenstvo Urbár Štrba Pôdohospodárska platobná agentúra
6.
December
2019
Z m l u v a č. 44755-2019/710 o poskytnutí podpory v lesnom hospodárstve na plnenie mimoprodukčných funkcií lesov
44755-2019/710
3 336,90 € Lesné pozemkové spoločenstvo ŽIAR Pôdohospodárska platobná agentúra
6.
December
2019
Z m l u v a č. 44551-2019/710 o poskytnutí podpory v lesnom hospodárstve na plnenie mimoprodukčných funkcií lesov
44551-2019/710
38 136,86 € Urbár Závažná Poruba, p.s. Pôdohospodárska platobná agentúra
6.
December
2019
Z m l u v a č. 44968-2019/710 o poskytnutí podpory v lesnom hospodárstve na plnenie mimoprodukčných funkcií lesov
44968-2019/710
3 441,17 € Obecné Lesy Pohronská Polhora s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
6.
December
2019
Z m l u v a č. 44484-2019/710 o poskytnutí podpory v lesnom hospodárstve na plnenie mimoprodukčných funkcií lesov
44484-2019/710
7 973,93 € LESHOR s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
<< 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 >>