Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
22.
Január
2018
Zmluva
ZM1004117
410,00 € CSB Pictures, s.r.o. Rozhlas a televízia Slovenska
22.
Január
2018
Zmluva o vytvorení slovesného diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH1039575
400,00 € Cvečková Katarína Rozhlas a televízia Slovenska
22.
Január
2018
Zmluva o vytvorení slovesného diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH1039570
2 700,00 € Kallová Zuzana Rozhlas a televízia Slovenska
22.
Január
2018
Zmluva o vytvorení slovesného diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH1039578
120,00 € Beňová Alžbeta Rozhlas a televízia Slovenska
22.
Január
2018
Zmluva o vytvorení slovesného diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH1039585
40,00 € Krišovský Peter Rozhlas a televízia Slovenska
22.
Január
2018
Zmluva o vytvorení slovesného diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH1039635
60,00 € Kračún Ondrej Rozhlas a televízia Slovenska
22.
Január
2018
Zmluva o vytvorení slovesného diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH1039836
99,50 € Kondor Ján Rozhlas a televízia Slovenska
22.
Január
2018
Zmluva č. 11/2018 o zabezpečení, realizácii a financovaní súťaží a predmetových olympiád v roku 2018
11/2018
3 500,00 € Centrum voľného času Domček Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Okresný úrad Banská Bystrica, odbor školstva
22.
Január
2018
Zmluva č. 10/2018 o zabezpečení, realizácii a financovaní súťaží a predmetových olympiád v roku 2018
10/2018
2 000,00 € Centrum voľného času Trend Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Okresný úrad Banská Bystrica, odbor školstva
22.
Január
2018
Zmluva o pôžičke z Fondu na podporu vzdelávania
371/2017
1 700,00 € Ján Dvorščák Fond na podporu vzdelávania
22.
Január
2018
Zmluva č. 9/2018 o zabezpečení, realizácii a financovaní súťaží a predmetových olympiád v roku 2018
9/2018
500,00 € Súkromné centrum voľného času Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Okresný úrad Banská Bystrica, odbor školstva
22.
Január
2018
Zmluva o poskytovaní služieb serverhousing
DC/1/2018
0,00 € DataCentrum Národný bezpečnostný úrad
22.
Január
2018
Zmluva o pôžičke z Fondu na podporu vzdelávania
291/2017
4 500,00 € Mgr. Kristína Belovičová Fond na podporu vzdelávania
22.
Január
2018
Dohoda o použití cestného motorového vozidla pri preprave
StRŠLP-5- 3/2018
16,28 € kpt. Ing. Michal KOZÁREC Ministerstvo obrany
22.
Január
2018
Zmluva o pôžičke z Fondu na podporu vzdelávania
347/2017
2 300,00 € Bc. Petra Derenčényiová Fond na podporu vzdelávania
22.
Január
2018
Zmluva o darovaní
DZ-26/2017-HF (FMMR)
300,00 € Technická univerzita v Košiciach, Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie elfa, s.r.o.
22.
Január
2018
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie v rámci národného projektu „Absolventská prax štartuje zamestnanie“
Dohoda číslo 18/42/051/14
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce Ministerstvo vnútra SR, Krajské riaditeľstvo PZ v Košiciach
22.
Január
2018
Zmluva o pôžičke z Fondu na podporu vzdelávania
356/2017
2 300,00 € Adriána Dršková Fond na podporu vzdelávania
22.
Január
2018
Dohoda o použití cestného motorového vozidla pri preprave
StRŠLP-5- 4/2018
11,08 € kpt. Ing. Peter VARGA Ministerstvo obrany
22.
Január
2018
Dodatok č. 1 k dohode uzavretej v zmysle ust. § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v rámci národného projektu „Šanca pre mladých“
Dodatok č. 1 k dohode č. 17/41/054/276
0,00 € EUROBART s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice