Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
18.
Apríl
2019
Zmluva na opakované dodanie tovaru č. 19/2019/FN
76/2019/Z
0,00 € ECOLAB s.r.o. Fakultná nemocnica Nitra
18.
Apríl
2019
Kúpna zmluva na opakované dodanie tovaru č. 1647/2019
77/2019/Z
0,00 € VIDRA a spol. s r.o. Fakultná nemocnica Nitra
18.
Apríl
2019
Zmluva o spolupráci
101/2019
580,00 € Mgr. Daša Borovská Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
18.
Apríl
2019
Rámcova dohoda
00536/2019/SEP-OMTZ
34 301 449,61 € ALISON Slovakia s.r.o. Národný bezpečnostný úrad
18.
Apríl
2019
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
KÚS- Spr 599/2019
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky
18.
Apríl
2019
Zmluva o spracúvaní osobných údajov
400
0,00 € ANeT Slovakia, s. r. o. Agentúra pre riadenie dlhu a likvidity
18.
Apríl
2019
Zmluva o dielo a o udelení súhlasu na jeho použitie (licenčná zmluva)
5117042019
215,00 € Martina Rozinajová Slovenský filmový ústav
18.
Apríl
2019
zmluva o vytvorení a použití diela
SNM-R-ZoD-2019/544
500,00 € Mgr. Art. Jiří Pikous Slovenské národné múzeum
18.
Apríl
2019
ZMLUVA O PREPLÁCANÍ POUKÁŽOK
1043-2019-ZH
0,00 € Slovenská inovačná a energetická agentúra TechDecision s.r.o.
18.
Apríl
2019
zmluva o vytvorení a použití diela
SNM-R-ZoD-2019/543
900,00 € Mgr. Jindřich Chatrný Slovenské národné múzeum
18.
Apríl
2019
ZMLUVA O NÁJME SLUŽOBNÉHO BYTU A DOHODA O ZRÁŽKACH ZO SLUŽOBNÉHO PRÍJMU č.p.: SHNM-OSNM4-2019/000933-015
SHNM_ZM_SHNM-OSNM4-2019-000933-015_2019
0,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia hnuteľného majetku a nehnuteľného pplk. PaedDr. Jozef Paluba, rodený Paluba
18.
Apríl
2019
Zmluva na opakované dodávky tovaru
ÚVTOS-49/32-2019
17 657,10 € GLOBUS, spol. s r.o. Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Nitra - Chrenová
18.
Apríl
2019
KÚPNA ZMLUVA
20190010
1,00 € MH Invest, s.r.o. Slovenská správa ciest
18.
Apríl
2019
Zmluva o poskytnutí vysielacieho času a služieb súvisiacich s vysielaním televíznych programov vysielateľom programovej služby
D-16/2019
15 984,00 € HRONKA PRODUCTION, s. r. o. Rozvojová agentúra Banskobystrického samosprávneho kraja, n. o.
18.
Apríl
2019
Zmluva o podmienkach spolupráce
OK/RS/18/032019/01/APL
0,00 € Všeobecná nemocnica s poliklinikou, n.o., Veľký Krtíš VaV Akademy PLUS, s.r.o.
18.
Apríl
2019
Zmluva o poskytovaní kvalifikovaných dôveryhodných služieb
02741/2019/TS/OBPr-008
0,00 € Národný bezpečnostný úrad Protimonopolný úrad Slovenskej republiky
18.
Apríl
2019
dodatok k zmluve o poskytovaní služby technickej ochrany objektu TV
10/2019
0,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Krajská prokuratúra Košice
18.
Apríl
2019
Dohody o partnerskej spolupráci v rámci EURIPID
93/2019
8,70 € Správa národného fondu zdravotného poistenia, Maďarsko (NEAK) Ministerstvo zdravotníctva SR
18.
Apríl
2019
Zmluva o poskytovaní služby „ sledovanie zmien v katastri nehnuteľností“ pre oprávnený subjekt č. Poskytovateľa: 07/2019Z
Z1900082
0,00 € Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave Slovenská konsolidačná, a.s.
18.
Apríl
2019
Zmluva o podnájme nebytových priestorov
492019
2 000,00 € SILICEA s.r.o. Nemocnica Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku n.o.