Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
20.
Január
2020
Objednávka "B" - špecializované výbery z údajov ISKN
VUGK010/2020ZO
492,35 € Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave AGRO - BSS, s. r. o.
20.
Január
2020
Zmluva 2060001
2/2020
208,56 € Slovgram Krajská prokuratúra v Banskej Bystrici
20.
Január
2020
Objednávka "B" - špecializované výbery z údajov ISKN
VUGK009/2020ZO
647,95 € Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave AGROFINIŠ FK. spol. s r. o.
20.
Január
2020
Rámcová dohoda o poskytnutí tlačiarenských a reprografických služieb uzavretá podľa ustanovenia §269 ods. 2 Obchodného zákonníka
20200113PaU
0,00 € EXPA PRINT s.r.o. Parazitologický ústav Slovenská akadémia vied, Košice
20.
Január
2020
Zmluva o dielo
2019-0300-1131223
335 820,60 € JOMA Slovakia, spol. s r.o. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
20.
Január
2020
Zmluva o pôžičke z Fondu na podporu vzdelávania
646/2019ST
2 500,00 € Zuzana Motyková Fond na podporu vzdelávania
20.
Január
2020
Zmluva o podaní výkonu fyzickou osobou
ZH2081060
400,00 € Genčurová Martina Rozhlas a televízia Slovenska
20.
Január
2020
Zmluva o vytvorení audiovizuálneho diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH2081079
3 900,00 € Kučerová Karolína Rozhlas a televízia Slovenska
20.
Január
2020
ZMLUVA O PODANÍ VÝKONU FYZICKOU OSOBOU A UDELENÍ LICENCIE NA JEHO POUŹITIE
ZH2081086
4 890,00 € Macko Marcel Rozhlas a televízia Slovenska
20.
Január
2020
ZMLUVA O PODANÍ VÝKONU FYZICKOU OSOBOU A UDELENÍ LICENCIE NA JEHO POUŹITIE
ZH2081087
4 680,00 € Zaujec Pavol Rozhlas a televízia Slovenska
20.
Január
2020
Zmluva o vytvorení audiovizuálneho diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH2081368
1 450,00 € Čokinová Veronika Rozhlas a televízia Slovenska
20.
Január
2020
Zmluva o vytvorení audiovizuálneho diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH2081397
400,00 € Kučerová Karolína Rozhlas a televízia Slovenska
20.
Január
2020
Zmluva o pôžičke z Fondu na podporu vzdelávania
714/2019ST
3 500,00 € Mária Popovičová Fond na podporu vzdelávania
20.
Január
2020
Zmluva o vytvorení audiovizuálneho diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH2080883
250,00 € Hansman Ivan Rozhlas a televízia Slovenska
20.
Január
2020
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania formou odborného výcviku č. 046 pre školský rok 2019/2020
54/2019
0,00 € Stredná odborná škola podnikania Spojená škola internátna, Žilina
20.
Január
2020
Org. a mater.tech.zabezp. OK v matem.olympiáde
OU-TT-OSI-2020/008055
220,00 € Špeciálna základná škola OU Trnava odbor školstva
20.
Január
2020
Zmluva o pôžičke z Fondu na podporu vzdelávania
619/2019ST
3 500,00 € Veronika Mateášová Fond na podporu vzdelávania
20.
Január
2020
Zmluva o zabezpečení športovej prípravy vo VŠC DUKLA Banská Bystrica
VŠC-7-29/2019-M
0,00 € David Podsklan Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica
20.
Január
2020
Dohoda o prideľovaní služobných motorových vozidiel na jednotlivé cesty
2020/5
0,00 € Marián Čambal Úrad pre reguláciu hazardných hier
20.
Január
2020
Dohoda o hmotnej zodpovednosti
2020/4
0,00 € Marián Čambal Úrad pre reguláciu hazardných hier