Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
18.
Júl
2019
Zmluva o vytvorení slovesného diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH1050227
200,00 € Saniga Miroslav Rozhlas a televízia Slovenska
18.
Júl
2019
Zmluva o vytvorení slovesného diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH1050318
50,00 € Bobriková Zuzana Rozhlas a televízia Slovenska
18.
Júl
2019
Zmluva o vytvorení slovesného diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH1050321
50,00 € Bobriková Zuzana Rozhlas a televízia Slovenska
18.
Júl
2019
Zmluva o vytvorení slovesného diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH1050323
150,00 € Poláková Martina Rozhlas a televízia Slovenska
18.
Júl
2019
Zmluva o vytvorení slovesného diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH1050491
1 520,00 € Vasilová Eva Rozhlas a televízia Slovenska
18.
Júl
2019
Kúpna zmluva
PPZ_ZM_PPZ-OKH3-2019-029176-003_2019
0,00 € Ministerstvo vnútra SR (Prezídium PZ) Ing. Júlia Zlejšia
18.
Júl
2019
Dohoda č.19/25/051/20 o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
19/25/051/20
0,00 € Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky - Daňový úrad Žilina Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina
18.
Júl
2019
Zmluva o spolupráci
Z113/2019-204
1 200,00 € Mária Mahútová Slovenská národná galéria
18.
Júl
2019
Zmluva o úvere
306/245/2019
221 710,00 € Vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome, adresa: Považská Bystrica Nábrežná 994/7,8, v zastúpení Okresné stavebné bytové družstvo Štátny fond rozvoja bývania
18.
Júl
2019
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. Z311071U435
782/2019
13 478,40 € Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu Obec Lackovce
18.
Júl
2019
Zmluva č. 27/2019 o vykonaní všeobecného epizootologického dozoru a veterinárnej prevencie chorôb včelstva v roku 2019 podľa § 262 ods. 1 Obchodného zákonníka
27/2019
0,00 € ZO SZV Senec Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senec
18.
Júl
2019
Zmluva o úvere
506/244/2019
252 720,02 € Vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome, adresa: Martin P. V. Rovnianka 5295/2,4,6 v zastúpení Okresné stavebné bytové družstvo Martin Štátny fond rozvoja bývania
18.
Júl
2019
Dodatok č. 1 k Zmluve o prevode vlastníctva + VB
842320-090/2018/SM-NE - Dodatok č. 1
0,00 € Železnice Slovenskej republiky Miroslav Kuruc, Dáša Kurucová
18.
Júl
2019
Z M L U V A č. 134770 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
134770 08U01
170 000,00 € Environmentálny fond Obec Skýcov
18.
Júl
2019
Nájomná zmluva
30803/NZaZoBVB-317/2018/kRáSNA/1665/OndKa
3 767,54 € Slovenský pozemkový fond Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
18.
Júl
2019
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. Z311071V339
781/2019
14 500,00 € Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu Obec Sokolce
18.
Júl
2019
Z M L U V A č. 133913 08U03 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
133913 08U03
24 000,00 € Environmentálny fond Obec Choňkovce
18.
Júl
2019
Dohoda o umiestnení, rekonštrukcii, obnove a prevádzky objektu štátnej hydrologickej siete
143-300-2019
100,00 € Medzičilizie a.s. Slovenský hydrometeorologický ústav
18.
Júl
2019
Zmluva o spolupráci pri zabezpečení podujatia
SIOV-03814/2019
1 500,00 € Stredná odborná škola záhradnícka Štátny inštitút odborného vzdelávania
18.
Júl
2019
Z M L U V A č. 135029 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
135029 08U01
90 000,00 € Environmentálny fond Obec Svätý Anton