Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
18.
Júl
2018
Zmluva o dielo
36/103307/2018 PČ
6 348,00 € Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta DOPRAVOPROJEKT, a.s.
18.
Júl
2018
Zmluva o poskytovaní zdravotnej starostlivosti
43NPSL000111 30
0,00 € VšZP, a.s.Bratislava Psychiatrická liečebňa Samuela Bluma v Plešivci
18.
Júl
2018
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
OPKZP-PO1-SC111-2017-23/227
172 082,30 € Združenie obcí Mikroregiónu Chopok - juh Slovenská agentúra životného prostredia
18.
Júl
2018
Zmluva o zriadení a vedení bežného účtu
Z/BTS/DFI/146/2018
0,00 € Komerční banka, a.s., pobočka zahraničnej banky Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a. s. (BTS)
18.
Júl
2018
DODATOK č. N20160225006D02 k Zmluve o spolupráci v rámci národného projektu Podpora vybraných sociálnych služieb krízovej intervencie na komunitnej úrovni
N20160225006D02
0,00 € Obec Prenčov Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
18.
Júl
2018
Objednávka z Portálu produktov a služieb
68446/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Obec Ihľany
18.
Júl
2018
Zmluva o nájme
303/2018
260,00 € Messer Tatragas, spol. s.r.o. Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
18.
Júl
2018
Objednávka z Portálu produktov a služieb
68444/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Obec Chocholná-Velčice
18.
Júl
2018
Dohoda o poskytnutí finančných príspevkov na mentorované zapracovanie a prax u zamestnávateľa, ktorý na tento účel vytvorí pracovné miesto podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti
18/39/054/65
0,00 € obec Vyšná Olšava Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stropkov
18.
Júl
2018
Zmluva o spolupráci pri poskytov.ambulantnej pohotovostnej služby pre pevný bod Bratislava pre deti a dorast
345/2018
0,00 € SPICULUM s.r.o. Národný ústav detských chorôb
18.
Júl
2018
Zmluva o zriadení vecného bremena - 10038/3300/2018
1323/3300/2018
96,88 € Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Slovenská správa ciest, Bratislava
18.
Júl
2018
Dohoda o poskytnutí finančných príspevkov na mentorované zapracovanie a prax u zamestnávateľa, ktorý na tento účel vytvorí pracovné miesto podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti
18/39/054/64
0,00 € LEDAP, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stropkov
18.
Júl
2018
18/12/051/56
18/12/051/56
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prievidza Art point
18.
Júl
2018
Zmluva o dielo č. 0502/0014/18
0502/0014/18
1 992,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Saint- Gobain Construction Products, s.r.o.
18.
Júl
2018
Zmluva o vytvorení diela
ZM2017757
99,60 € G - Production, s. r. o. Rozhlas a televízia Slovenska
18.
Júl
2018
Dohoda č.18/26/059/22/xxxx2018
18/26/059/22/17072018
6 453,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Bystrica Centrum zborovej diakonie Kanaán
18.
Júl
2018
Zmluva o spolupráci
ZM2017758
24,90 € twofaces production, s. r. o. Rozhlas a televízia Slovenska
18.
Júl
2018
Zmluva o spolupráci
ZM2017759
11,95 € LaLu s. r. o. Rozhlas a televízia Slovenska
18.
Júl
2018
Zmluva o spolupráci
ZM2017760
21,91 € TRIMEDIS, s.r.o. Rozhlas a televízia Slovenska
18.
Júl
2018
Zmluva o spolupráci
ZM2017761
31,54 € zuz.art s.r.o. Rozhlas a televízia Slovenska