Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
15.
November
2019
Objednávka z Portálu produktov a služieb
75741/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Obec Lúčky
15.
November
2019
Zmluva o zriadení vecných bremien
2019-0217-1176520
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
15.
November
2019
Dohoda o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chráneného pracoviska
19/13/060/187
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín Eurobillboard, s. r. o.
15.
November
2019
Zmluva o spolupráci
Z113/2019-232
42,00 € Silvia Ruppeldtová Slovenská národná galéria
15.
November
2019
Krátkodobé cestovné poistenie
181/2019/BA
191,76 € UNIQA poisťovňa, a.s. Umelecký súbor Lúčnica
15.
November
2019
Zmluva o poskytovaní služieb
5664/2019/5400/028
127 959,60 € Systeming, s.r.o. Železnice Slovenskej republiky
15.
November
2019
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPĽZ/315/2019
1088/2019
210 311,62 € Gymnázium Pavla Horova, Masarykova 1, Michalovce Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
15.
November
2019
Dohoda o zverení služobného motorového vozidla
SNM-MČK-INÉ-2019/3445
0,00 € Milan Klokner Slovenské národné múzeum
15.
November
2019
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPĽZ/314/2019
1085/2019
191 828,35 € Gymnázium Cyrila Daxnera Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
15.
November
2019
Dohoda o zverení služobného motorového vozidla
SNM-MČK-INÉ-2019/3433
0,00 € Milan Klokner Slovenské národné múzeum
15.
November
2019
Zmluva o dielo č. 2/053/19
TvU-2019-PdF-98
60,00 € RNDr. Petr Procházka Trnavská univerzita so sídlom v Trnave,Pedagogická fakulta
15.
November
2019
Dohoda o zverení služobného motorového vozidla
SNM-MČK-INÉ-2019/3432
0,00 € PhDr. Ing. Jaroslav Hájiček Slovenské národné múzeum
15.
November
2019
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPĽZ/310/2019
1078/2019
127 510,16 € Spojená škola sv. Jána Pavla II. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
15.
November
2019
Dohoda o refundácii cestovných náhrad 40/2019/SK UNESCO
1130001419
0,00 € Juraj Brenišin Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
15.
November
2019
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov
180/2019/PN
280,00 € Umelecký súbor Lúčnica MuzArt - občianske združenie
15.
November
2019
Kúpna zmluva
59-1313-KZ/2019
43,98 € Anton Tankovčík Železnice Slovenskej republiky
15.
November
2019
Zmluva o dielo č. 2/054/19
TvU-2019-PdF-97
60,00 € prof. RNDr. Tomáš Grim, PhD. Trnavská univerzita so sídlom v Trnave,Pedagogická fakulta
15.
November
2019
Vykonávací protokol uzatvorený k memorandu medzi MZVEZSR a SOPK v oblasti ekonomickej spolupráce
2019112sopk
15 260,00 € Slovenská obchodná a priemyselná komora Slovenská obchodná a priemyselná komora
15.
November
2019
Zmluva o  dielo a Licenčná zmluva č. 13/2019-OVDI
1110000398
2 788,00 € CODES CREATIVE, s.r.o. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
15.
November
2019
Dodatok č. 11 k zmluve č. 0160/2018 zo dňa 27.2.2018 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu na rok 2018
1093/2019
0,00 € Univerzita Komenského v Bratislave Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR