Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
10.
Júl
2020
Zmluva o vytvorení slovesného diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH1056609
2 340,00 € Minárik Marián Rozhlas a televízia Slovenska
10.
Júl
2020
Dohoda o ukonční Dodatku k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
MT GSM 0911331062
0,00 € Slovak Telekom a.s. Spojená škola, Partizánska 2, Poprad
10.
Júl
2020
Zmluva o vytvorení slovesného diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH1056735
30,00 € Uram Martin Rozhlas a televízia Slovenska
10.
Júl
2020
Zmluva o vytvorení slovesného diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH1056801
2 400,00 € Horváth Karol Rozhlas a televízia Slovenska
10.
Júl
2020
Dohoda o ukonční Dodatku k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
MT GSM 0903288152
0,00 € Slovak Telekom a.s. Spojená škola, Partizánska 2, Poprad
10.
Júl
2020
Zmluva o vytvorení slovesného diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH1056808
480,00 € Kolumber Kopkášová Janette Rozhlas a televízia Slovenska
10.
Júl
2020
Zmluva o vytvorení slovesného diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH1056815
600,00 € Eliášová Andrea Rozhlas a televízia Slovenska
10.
Júl
2020
Zmluva o vytvorení slovesného diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH1056923
280,00 € Šenc Martin Rozhlas a televízia Slovenska
10.
Júl
2020
Zmluva o vytvorení slovesného diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH1056986
1 600,00 € Chlebová Tamara Rozhlas a televízia Slovenska
10.
Júl
2020
Zmluva o vytvorení slovesného diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH1056989
1 600,00 € Minárik Marián Rozhlas a televízia Slovenska
10.
Júl
2020
Zmluva o vytvorení slovesného diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH1056990
1 600,00 € Puškášová Melánia Rozhlas a televízia Slovenska
10.
Júl
2020
Zmluva o vytvorení slovesného diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH1057004
900,00 € Kútiková Anna Rozhlas a televízia Slovenska
10.
Júl
2020
Zmluva o vytvorení slovesného diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH1057007
300,00 € Drugová Zuzana Rozhlas a televízia Slovenska
10.
Júl
2020
Dohoda o ukonční Dodatku k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
MT GSM 0911535718
0,00 € Slovak Telekom a.s. Spojená škola, Partizánska 2, Poprad
10.
Júl
2020
Zmluva o vytvorení slovesného diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH1057031
1 820,00 € Uram Martin Rozhlas a televízia Slovenska
10.
Júl
2020
Zmluva o vytvorení slovesného diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH1057032
520,00 € Uram Martin Rozhlas a televízia Slovenska
10.
Júl
2020
Zmluva o vytvorení slovesného diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH1057092
520,00 € Polák Zsóka Rozhlas a televízia Slovenska
10.
Júl
2020
Zmluva o vytvorení slovesného diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH1057093
1 920,00 € Szalai Réka Rozhlas a televízia Slovenska
10.
Júl
2020
Zmluva o vytvorení slovesného diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH1057216
30,00 € Ševčíková Zuzana Rozhlas a televízia Slovenska
10.
Júl
2020
Dohoda č.20/18/54E/1890 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu "Prvá pomoc"-Opatrenie č.1 podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
20/18/54E/1890
0,00 € OM Vitalis s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany