Zmluvy za SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik


Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
15.
November
2019
Dodatok č. 1 k Zmluve na odber povrchovej vody na priemyselné využitie č. 198/2018-PN
1784/2019-PN
0,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik MT Energetika, s.r.o.
15.
November
2019
Kúpna zmluva - K. ú. Trnové, LV 3513, majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod verejnoprospešnou stavbou Trnové - porealizačná úprava vodného toku Rosina
1785/2019-PN
113,21 € Alojz Hodás SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
15.
November
2019
Zmluva o zriadení vecného bremena - k.ú. Budmerice, LV č. 3316, pre potreby prevádzkovania, údržby a opravy krytého rigolu - privádzača, kontrolnej šachty a betónovej výuste slúžiacej pre vodnú nádrž Budmerice
1780/2019-PN
196,00 € Elena Tublová SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
15.
November
2019
Zmluva o bezodplatnom odovzdaní a prevzatí pozemkov verejnoprospešnej stavby - Majetkovoprávne usporiadanie pozemkov v rámci realizácie stavby Priemyselný park Banská Bystrica - rekonštrukcia ochrannej hrádze Hrona
1779/2019-BB
0,00 € MBB a .s. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
14.
November
2019
DODATOK č. 1 k Zmluve na odber povrchovej vody na priemyselné využitie
1687/2019-BA
0,13 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik SKAL & CO spol. s.r.o.
14.
November
2019
DODATOK č. 1 k Zmluve na odber povrchovej vody na priemyselné využitie
1676/2019-BA
0,13 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik EUROVEA, a.s.
14.
November
2019
DODATOK č. 1 k Zmluve na odber povrchovej vody na priemyselné využitie
1674/2019-BA
0,13 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Priemyselný park Štúrovo, a. s.
14.
November
2019
Dohoda o vyplatení finančnej náhrady za užívanie pozemku bez zmluvného vzťahu - K. ú. Ižop, LV 637 za účelom prevádzky a údržby koryta Chotárneho kanála
1778/2019-BA
181,36 € Mgr. Alena Radenová SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
14.
November
2019
Zmluva o budúcej kúpnej zmluve - K. ú. Rimavské Zalužany, LV 187, majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod verejnoprospešnou stavbou Rimavské Zalužany protipovodňové opatrenia na toku Rimava
1781/2019-BB
221,40 € Hana Sojková SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
14.
November
2019
Zmluva o budúcej kúpnej zmluve - K. ú. Rimavské Zalužany, LV 235, 90, majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod verejnoprospešnou stavbou Rimavské Zalužany protipovodňové opatrenia na toku Rimava
1782/2019-BB
432,16 € Ján Švergo SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
14.
November
2019
Zmluva o budúcej kúpnej zmluve - K. ú. Rimavské Zalužany, LV 216, majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod verejnoprospešnou stavbou Rimavské Zalužany protipovodňové opatrenia na toku Rimava
1775/2019-BB
48,35 € Emília Kamodová SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
14.
November
2019
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena - k.ú. Horná Súča, za účelom uloženia inžinierskych sietí a zabezpečenia práva prechodu a prejazdu v rámci realizácie stavby "Rodinný dom MONET Classic, LV č. 4104
1776/2019-PN
0,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Mária Jamborová
14.
November
2019
Kúpna zmluva - K. ú. Šalková, LV 1637 majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod korytom vodného toku Hron
1777/2019-BB
559,20 € MBB a. s. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
14.
November
2019
Zmluva o budúcej kúpnej zmluve - K. ú. Rimavské Zalužany, LV 218, majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod verejnoprospešnou stavbou Rimavské Zalužany protipovodňové opatrenia na toku Rimava
1772/2019-BB
124,71 € Ing. Ľuboš Lokšeninec SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
14.
November
2019
Zmluva o budúcej kúpnej zmluve - K. ú. Rimavské Zalužany, LV 307, 308, majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod verejnoprospešnou stavbou Rimavské Zalužany protipovodňové opatrenia na toku Rimava
1773/2019-BB
7,97 € Mária Kiššová SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
14.
November
2019
Zmluva o budúcej kúpnej zmluve - K. ú. Rimavské Zalužany, LV 238, majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod verejnoprospešnou stavbou Rimavské Zalužany protipovodňové opatrenia na toku Rimava
1774/2019-BB
10,35 € Ingrid Kántorová SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
14.
November
2019
Zmluva o budúcej kúpnej zmluve - K. ú. Rimavské Zalužany, LV 238, majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod verejnoprospešnou stavbou Rimavské Zalužany protipovodňové opatrenia na toku Rimava
1769/2019-BB
7,52 € Jana Vetráková SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
14.
November
2019
Zmluva o budúcej kúpnej zmluve - K. ú. Rimavské Zalužany, LV 238, majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod verejnoprospešnou stavbou Rimavské Zalužany protipovodňové opatrenia na toku Rimava
1770/2019-BB
8,31 € Simona Očovayová SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
14.
November
2019
Zmluva o budúcej kúpnej zmluve - K. ú. Rimavské Zalužany, LV 156, 199, 200, 210, 307, 308 majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod verejnoprospešnou stavbou Rimavské Zalužany protipovodňové opatrenia na toku Rimava
1771/2019-BB
187,00 € Andrej Medveď SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
14.
November
2019
Zmluva o budúcej kúpnej zmluve - K. ú. Rimavské Zalužany, LV 199, majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod verejnoprospešnou stavbou Rimavské Zalužany protipovodňové opatrenia na toku Rimava
1767/2019-BB
38,29 € Alica Kršáková SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik