Zmluvy za SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik


Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
10.
September
2019
Zmluva o dielo - Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a realizáciu stavby pre stavbu "Liesek - Oravica, úprava toku"
1309/2019-PN
47 880,00 € BURSA, s.r.o. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
10.
September
2019
Dodatok č. 1 k zmluve na odber povrchovej vody - 2019/12/97
1306/2019-BB
0,13 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik PTCHEM, s. r. o.
10.
September
2019
Zmluva o dielo - Vykonanie polohopisného a výškopisného zamerania záujmového územia stavby "Poluvsie - úprava toku Kravská"
1307/2019-PN
18 240,00 € GEOPROJEKT - TRENČÍN, s.r.o. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
10.
September
2019
Dodatok č. 10 k Zmluve na odber povrchovej vody na priemyselné využitie č. 3/2009/2-V
1300/2019-PN
0,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Žilinská teplárenská, a.s.
10.
September
2019
Dodatok č. 1 k Zmluve na odber povrchovej vody na pitné účely č. 35/2018-PN
1303/2019-PN
0,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Obec Klokočov
10.
September
2019
Dodatok č. 14 k Zmluve o využívaní hydroenergetického potenciálu vodného toku č. 152/2007/3
1304/2019-PN
0,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik MVE Trenčín s.r.o.
10.
September
2019
Dodatok č. 1 k Zmluve na odber povrchovej vody na priemyselné využitie č. 72/2018-PN
1299/2019-PN
0,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik D.A.L., spol. s r.o.
10.
September
2019
Zmluva o budúcej kúpnej zmluve - k.ú. Podolínec, LV č. 6624, majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod verejnoprospešnou stavbou Podolínec - prioritné protipovodňové opatrenia mesta.
1302/2019-KE
477,25 € Viera Hudáková SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
10.
September
2019
Dodatok č. 1 k Zmluve na odber povrchovej vody- 2019/12/98
1301/2019-BB
0,13 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Železiarne Podbrezová, a. s.
10.
September
2019
Dodatok č. 1 k Zmluve na odber povrchovej vody na priemyselné využitie č. 74/2018-PN
1296/2019-PN
0,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Bekam, s.r.o.
10.
September
2019
Dodatok č. 1 k Zmluve na odber povrchovej vody na priemyselné využitie č. 2186/2017-PN - zmena odberného miesta tok Lažtek
1295/2019-PN
0,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik TATRA-THERM SK s.r.o.
10.
September
2019
Dodatok č. 1 k Zmluve na odber povrchovej vody na priemyselné využitie č. 71/2018-PN
1297/2019-PN
0,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik MAHLE Engine Components Slovakia s.r.o.
10.
September
2019
Dodatok č. 1 k Zmluve na odber povrchovej vody na priemyselné využitie č. 65/2018-PN
1298/2019-PN
0,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Kameňolomy a štrkopieskovne, a.s., v skratke KAS, a.s.
10.
September
2019
Dodatok č. 1 k Zmluve na odber povrchovej vody na priemyselné využitie č. 34/2018-PN - zmena odberného miesta tok Varínka
1289/2019-PN
0,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik OMNITRADE, a.s.
10.
September
2019
Dodatok č. 1 k Zmluve na odber povrchovej vody na priemyselné využitie č. 180/2018-PN
1291/2019-PN
0,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik OFZ, a.s.
10.
September
2019
Dodatok č. 1 k Zmluve na odber povrchovej vody na priemyselné využitie č. 70/2018-PN
1292/2019-PN
0,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Rettenmeier Tatra Timber, s.r.o.
10.
September
2019
Dodatok č. 1 k Zmluve na odber povrchovej vody na priemyselné využitie č. 33/2018-PN
1294/2019-PN
0,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik TEPLÁREŇ Považská Bystrica, s.r.o.
10.
September
2019
Zmluva o budúcej kúpnej zmluve - k.ú. Rimavské Zalužany, LV č. 307,308, majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod verejnoprospešnou stavbou Rimavské Zalužany, protipovodňové opatrenia na toku Rimava
1288/2019-BB
9,97 € Lucia Jurigová SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
10.
September
2019
Dodatok č. 2 k Zmluve na odber povrchovej vody na priemyselné využitie č. 39/2018-PN
1290/2019-PN
0,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik LUDOPRINT, a.s.
10.
September
2019
Kúpna zmluva - k.ú. Kráľov Brod, parcela registra C KN parc. číslo 1137/2 na LV č. 539 v rozsahu spoluvlastníckeho podielu, majetkovoprávne usporiadanie pozemkov stavby „Kráľov Brod – protipovodňová ochrana obce, zátvorný objekt"
1284/2019-PN
70,63 € Ignác Kilacsko SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik