Zmluvy za SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik


Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
18.
Máj
2020
Zmluva o servisnom zabezpečení
410/2020-KE
15 606,00 € TYKY s.r.o. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
18.
Máj
2020
Kúpna zmluva - Predaj netriedených dunajských štrkopieskov.
411/2020-BA
3,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik GRAVELSLOVEX, spol. s r.o.
18.
Máj
2020
Zmluva o servisnom zabezpečení
409/2020-KE
6 042,48 € ELTECO GROUP, s.r.o. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
14.
Máj
2020
Dohoda o skončení platnosti Zmluvy o poskytovaní verejných služieb
387/2020-KE
0,00 € S O F T E L spol. s r.o. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
14.
Máj
2020
Zmluva o zriadení vecného bremena - k.ú. Liptovský Trnovec, zriadenie vecného bremena za účelom realizácie stavby "Holiday resort Liptovská Mara - II- etapa, inžinierske siete k.ú. Liptovský Trnovec, oblasť Kamenisté", LV č. 119
406/2020-PN
1 900,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik ZRUBY RAJEC, s.r.o.
14.
Máj
2020
Kúpna zmluva - K. ú. Zdoba, LV 940, 1016 majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod verejnoprospešnou stavbou Sady nad Torysou - rekonštrukcia hrádze
407/2020-KE
113,31 € Marta Kolesárová SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
14.
Máj
2020
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPKZP-PO2-SC211-2017-21/20 "Protipovodňová ochrana dolného úseku Malého Dunaja - III. etapa" - zmena ustanovení zmluvy, zmena prílohy 3
405/2020-PR
0,00 € Ministerstvo životného prostredia SR v zastúpení Slovenská agentúra životného prostredia SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
13.
Máj
2020
Kúpna zmluva - k.ú. Cinobaňa, prevod vlastníckeho práva k pozemkom registra C KN č. 508/32, 508/35, 508/40 na LV č. 1501
404/2020-BB
3 354,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik NEMETECH Slovakia, s.r.o.
12.
Máj
2020
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPKZP-PO1-SC123-2017-17/10 "Gemerská Panica, zabezpečenie pozdĺžnej kontinuity a spriechodnenie stupňa na toku Slaná, r. km 23,216" - zmena prílohy 3
403/2020-PR
0,00 € Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky v zastúpení Slovenská agentúra životného prostredia SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
12.
Máj
2020
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPKZP-PO2-SC211/2017-21/16 "Ohradzany - úprava potoka Ondavka" - zmena znenia zmluvy, zmena prílohy 3
402/2020-PR
0,00 € Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republikyv zastúpení Slovenská agentúra životného prostredia SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
12.
Máj
2020
Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPKZP-PO1-SC123-2017-17/01 "Zvolen - hať, zabezpečenie pozdĺžnej kontinuity a spriechodnenie betónového sklzu pod haťou a samotnej hate" úprava znenia zmluvy a zmena prílohy
399/2020-PR
0,00 € Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky v zastúpení Slovenská agentúra životného prostredia SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
12.
Máj
2020
Dodatok č. 4 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. č. OPKZP-PO2-SC211-2017-21/04 "Zvolen, úprava toku Neresnica, r. km 0,293-2,403" - zmena znenia zmluvy a zmena prílohy 3
400/2020-PR
0,00 € Ministerstvo životného prostredia SR v zastúpení Slovenská agentúra životného prostredia SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
12.
Máj
2020
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPKZP-PO2-SC211-2017-21/17 "Košice - Prioritné protipovodňové opatrenia v SR, Hornád - ochrana intravilánu krajského mesta - pravý breh, stavba II. - rkm 140,575 - 142,517"
401/2020-PR
0,00 € Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky v zastúpení Slovenská agentúra životného prostredia SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
12.
Máj
2020
Kúpna zmluva - Ladomírka
396/2020-KE
1 584,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
12.
Máj
2020
Zmluva na odber povrchovej vody
397/2020-BB
0,13 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Pivovar STEIGER, a.s.
12.
Máj
2020
Kúpna zmluva - k.ú. Selec, predaj pozemku LV č. 1354
398/2020-PN
1 539,60 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Mária Púčeková
12.
Máj
2020
Kúpna zmluva - K. ú. Čadca, LV 7369, majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod verejnoprospešnou stavbou Čadca - úprava toku Rieka
394/2020-PN
25,46 € Ján Murčo SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
12.
Máj
2020
Kúpna zmluva - K. ú Jalovec, LV 2392, majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod verejnoprospešnou stavbou Opatrenia na prítokoch Handlovky - potok Horeňovo
395/2020-PN
64,41 € PaedDr. Štefan Kalocsay SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
12.
Máj
2020
Kúpna zmluva - K. ú. Čadca, LV 7369, majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod verejnoprospešnou stavbou Čadca - úprava toku Rieka
393/2020-PN
9,86 € Dušan Frko SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
12.
Máj
2020
Dohoda o cene - Odpredaj drevnej hmoty pre zamestnancov
376/2020-KE
15,18 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Tomáš Karnay
<< 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 >>