Zmluvy za SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik


Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
11.
November
2019
Zmluva o budúcej kúpnej zmluve - K. ú. Rimavské Zalužany, LV 307, 308, majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod verejnoprospešnou stavbou Rimavské Zalužany, protipovodňové opatrenia na toku Rimava
1745/2019-BB
8,31 € Eva Blahutová SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
11.
November
2019
Zmluva o budúcej kúpnej zmluve - K. ú. Rimavské Zalužany, LV 307, 308, majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod verejnoprospešnou stavbou Rimavské Zalužany, protipovodňové opatrenia na toku Rimava
1746/2019-BB
7,39 € Ján Beracko SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
11.
November
2019
Zmluva o budúcej kúpnej zmluve - K. ú. Rimavské Zalužany, LV 307, 308, majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod verejnoprospešnou stavbou Rimavské Zalužany, protipovodňové opatrenia na toku Rimava
1747/2019-BB
7,97 € Lada Bencová SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
11.
November
2019
Zmluva o budúcej kúpnej zmluve - K. ú. Rimavské Zalužany, LV 178, majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod verejnoprospešnou stavbou Rimavské Zalužany, protipovodňové opatrenia na toku Rimava
1742/2019-BB
20,40 € Dalimír Ďuriš; Alena Ďurišová SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
11.
November
2019
Zmluva o budúcej kúpnej zmluve - K. ú. Rimavské Zalužany, LV 307, 308, majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod verejnoprospešnou stavbou Rimavské Zalužany, protipovodňové opatrenia na toku Rimava
1743/2019-BB
8,46 € Ján Dirbák SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
11.
November
2019
Zmluva o budúcej kúpnej zmluve - K. ú. Rimavské Zalužany, LV 308, majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod verejnoprospešnou stavbou Rimavské Zalužany, protipovodňové opatrenia na toku Rimava
1744/2019-BB
7,13 € JUDr. Igor Borlok SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
11.
November
2019
Zmluva o zriadení vecného bremena - k.ú. Budmerice, LV č. 2319, 3316, zriadenie vecného bremena pre potreby prevádzkovania, údržby a opravy krytého rigolu - privádzača, kontrolnej šachty a betónovej výuste slúžiacej pre vodnú nádrž Budmerice
1740/2019-PN
296,00 € Fridrich Vinohradský; Viera Vinohradská SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
11.
November
2019
Zmluva o budúcej kúpnej zmluve - K. ú. Rimavské Zalužany, LV 181, majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod verejnoprospešnou stavbou Rimavské Zalužany, protipovodňové opatrenia na toku Rimava
1741/2019-BB
174,50 € Ján Ďuriš SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
11.
November
2019
Zmluva o budúcej kúpnej zmluve - K. ú. Rimavské Zalužany, LV 178, majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod verejnoprospešnou stavbou Rimavské Zalužany, protipovodňové opatrenia na toku Rimava
1738/2019-BB
10,35 € Róbert Ďuriš SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
11.
November
2019
Zmluva o budúcej kúpnej zmluve - K. ú. Rimavské Zalužany, LV 28, 317, 229, 234, 307, 308, majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod verejnoprospešnou stavbou Rimavské Zalužany, protipovodňové opatrenia na toku Rimava
1739/2019-BB
682,87 € Pavel Ďuriš SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
11.
November
2019
Zmluva o zriadení vecného bremena - k.ú. Budmerice, LV č. 1050, zriadenie vecného bremena pre potreby prevádzkovania, údržby a opravy krytého rigolu - privádzača, kontrolnej šachty a betónovej výuste slúžiacej pre vodnú nádrž Budmerice
1734/2019-PN
1 296,00 € Simeona Senková SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
11.
November
2019
Zmluva o budúcej kúpnej zmluve - "Prečín - úprava Domanižanky" pozemok k.ú. Prečín, LV č. 1665
1736/2019-PN
0,00 € Ondrej Čiernik SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
11.
November
2019
Zmluva o budúcej kúpnej zmluve - "Rajecké Teplice - tok Rajčanka, protipovodňová ochrana mesta" pozemok k.ú. Rajecké Teplice, LV č. 849
1737/2019-PN
0,00 € Jozef Dubeň; Darina Dubenová SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
11.
November
2019
Dodatok č. 1 k Zmluve na odber povrchovej vody na priemyselné využitie č. 376/2018-PN
1732/2019-PN
0,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik PORFIX - pórobetón, a.s.
11.
November
2019
Dodatok č. 1 k Zmluve na odber povrchovej vody na priemyselné využitie č. 75/2018-PN
1730/2019-PN
0,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Ústav ekológie lesa SAV
11.
November
2019
Dodatok č. 1 k Zmluve na odber povrchovej vody na pitné účely č. 237/2018-PN
1733/2019-PN
0,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
11.
November
2019
Zmluva o budúcej kúpnej zmluve - K. ú. Rimavské Zalužany, LV 32, majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod verejnoprospešnou stavbou Rimavské Zalužany, protipovodňové opatrenia na toku Rimava
1727/2019-BB
325,25 € Helena Havierniková SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
11.
November
2019
Zmluva o budúcej kúpnej zmluve - K. ú. Rimavské Zalužany, LV 164, 307, 308, majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod verejnoprospešnou stavbou Rimavské Zalužany, protipovodňové opatrenia na toku Rimava
1728/2019-BB
33,70 € Alena Hajnáková SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
11.
November
2019
Delimitačný protokol - k.ú. Nitra nad Ipľom, LV č. 452, majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod investičnou stavbou Nitra nad Ipľom, tok Ipeľ, r.km 163,800 spriechodnenie migračnej bariéry
1729/2019-BB
0,00 € Slovenský pozemkový fond SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
11.
November
2019
Zmluva o budúcej kúpnej zmluve - K. ú. Rimavské Zalužany, LV 156, 210, majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod verejnoprospešnou stavbou Rimavské Zalužany, protipovodňové opatrenia na toku Rimava
1723/2019-BB
83,36 € Mgr. Marta Jarjabková SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
<< 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 >>