Zmluvy za SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik


Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
11.
November
2019
Zmluva o budúcej kúpnej zmluve - K. ú. Rimavské Zalužany, LV 307, 308, majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod verejnoprospešnou stavbou Rimavské Zalužany, protipovodňové opatrenia na toku Rimava
1700/2019-BB
7,52 € Oto Vetrák SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
11.
November
2019
Zmluva o budúcej kúpnej zmluve - K. ú. Rimavské Zalužany, LV 216, 307, majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod verejnoprospešnou stavbou Rimavské Zalužany, protipovodňové opatrenia na toku Rimava
1701/2019-BB
48,68 € Milan Medveď SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
11.
November
2019
Zmluva o budúcej kúpnej zmluve - K. ú. Rimavské Zalužany, LV 307, 308, majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod verejnoprospešnou stavbou Rimavské Zalužany, protipovodňové opatrenia na toku Rimava
1702/2019-BB
12,87 € Ida Rohárová SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
11.
November
2019
Zmluva o budúcej kúpnej zmluve - K. ú. Rimavské Zalužany, LV 307, 308, majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod verejnoprospešnou stavbou Rimavské Zalužany, protipovodňové opatrenia na toku Rimava
1699/2019-BB
7,66 € Ľubica Vetráková SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
11.
November
2019
Zmluva o budúcej kúpnej zmluve - K. ú. Rimavské Zalužany, LV 209, 307, 308, majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod verejnoprospešnou stavbou Rimavské Zalužany, protipovodňové opatrenia na toku Rimava
1697/2019-BB
205,37 € Danica Medveďová SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
11.
November
2019
Zmluva o budúcej kúpnej zmluve - K. ú. Rimavské Zalužany, LV 307, 308, majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod verejnoprospešnou stavbou Rimavské Zalužany, protipovodňové opatrenia na toku Rimava
1698/2019-BB
9,60 € Mária Vrábeľová SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
11.
November
2019
Zmluva o budúcej kúpnej zmluve - K. ú. Rimavské Zalužany, LV 307, 308, majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod verejnoprospešnou stavbou Rimavské Zalužany, protipovodňové opatrenia na toku Rimava
1695/2019-BB
9,60 € Zoltán Ovčiarik SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
11.
November
2019
Zmluva o budúcej kúpnej zmluve - K. ú. Rimavské Zalužany, LV 310, 308, majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod verejnoprospešnou stavbou Rimavské Zalužany, protipovodňové opatrenia na toku Rimava
1696/2019-BB
43,41 € Drahomíra Mihálková SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
11.
November
2019
Zmluva na odber povrchovej vody
1694/2019-BB
0,13 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik HOTEL PARTIZÁN, s. r. o.
11.
November
2019
Zmluva o budúcej kúpnej zmluve - K. ú. Rimavské Zalužany, LV 227, 307, 308, majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod verejnoprospešnou stavbou Rimavské Zalužany, protipovodňové opatrenia na toku Rimava
1691/2019-BB
295,64 € Agrokol, spol. s. r. o. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
11.
November
2019
Zmluva o budúcej kúpnej zmluve - K. ú. Rimavské Brezovo, LV 258, 266, 281, 282, 299, 303, 304, 406, 409, 435, 466, 306, 408, 518, majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod verejnoprospešnou stavbou Rimavské Brezovo, úprava toku Rimava
1693/2019-BB
4 962,27 € Agrokol, spol. s. r. o. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
11.
November
2019
Kúpna zmluva - k.ú. Prešov, LV č. 3890, majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod stavbou Úprava rieky Sekčov.
1690/2019-KE
8 477,00 € Ing. Milena Haľková SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
8.
November
2019
Dodatok č.1 k Mandátnej zmluve
1735/2019-KE
0,00 € INGLUMA, s.r.o. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
7.
November
2019
Zmluva o dielo - Vodná stavba Dolná Hodrušská - Projekt meraní a Projekt medzných a kritických hodnôt
1731/2019-BB
24 960,00 € HYDROCONSULTING s. r. o. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
7.
November
2019
Zmluva o poskytnutí audítorských služieb - vykonanie štatutárneho auditu za rok 2019
1722/2019-PR
39 120,00 € N.M. - Audit, spol. s r.o. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
6.
November
2019
Zmluva na vykonanie energetického auditu - budov OZ Banská Bystrica
1714/2019-BB
80 520,00 € IDJ s. r. o. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
6.
November
2019
Nájomná zmluva - k.ú. Fintice, prenájom časti pozemku C KN č. 1399/3 na LV č. 1965 a časti pozemku C KN č. 1340/8 na LV č. 256 za účelom realizácie stavby Rýchlostnej cesty R4 Prešov - severný obchvat, II. etapa
1688/2019-KE
142,89 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
6.
November
2019
Nájomná zmluva - k.ú. Veľký Šariš, prenájom častí pozemkov C KN č. 2954/2, 2955/3, 2955/4, 3055/2, 3055/3 na LV č. 7416 za účelom realizácie stavby Rýchlostnej cesty R4 Prešov - severný obchvat, II. etapa
1689/2019-KE
343,21 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
6.
November
2019
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena - k.ú. Nižná Šebastová, prenájom časti pozemkov C KN č. 3551, 3553, 3559 na LV č. 490 za účelom realizácie stavby Rýchlostnej cesty R4 Prešov - severný obchvat, II. etapa
1686/2019-KE
200,95 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
6.
November
2019
Zmluva o prevode správy majetku štátu - k.ú. Istebné, bezodplatný prevod správy k pozemku, ktorý zasahuje do koryta vodného toku Orava, LV č. 1037
1683/2019-PN
0,00 € Slovenská republika - Ministerstvo hospodárstva SR SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik