Zmluvy za SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik


Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
22.
Jún
2020
Kúpna zmluva - K. ú. Trnové, LV 3513, majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod verejnoprospešnou stavbou Trnové - porealizačná úprava vodného toku Rosina
485/2020-PN
36,63 € Mária Matejková SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
22.
Jún
2020
Kúpna zmluva - K. ú. Trnové, LV 3513, majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod verejnoprospešnou stavbou Trnové - porealizačná úprava vodného toku Rosina
486/2020-PN
8,86 € Marta Babíková SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
22.
Jún
2020
Kúpna zmluva - K. ú. Trnové, LV 3513, majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod verejnoprospešnou stavbou Trnové - porealizačná úprava vodného toku Rosina
487/2020-PN
8,05 € Helena Turčanová SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
22.
Jún
2020
Kúpna zmluva - Odpredaj trávneho porastu v lokalite Bodrog, ľavobrežná hrádza rkm 10,370 - 13,000
482/2020-KE
189,36 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Alexander Krajník, KRAJNIK
22.
Jún
2020
Kúpna zmluva - Odpredaj trávneho porastu v lokalite Bodrog, pravobrežná hrádza rkm 0,900 - 3,200
484/2020-KE
165,60 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Alžbeta Szabová
22.
Jún
2020
Kúpna zmluva - Odpredaj trávneho porastu v lokalite Bodrog, ľavobrežná hrádza rkm 5,000 - 5,500
481/2020-KE
36,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Alexander Krajník KRAJNIK
22.
Jún
2020
Kúpna zmluva - Odpredaj trávneho porastu v lokalite Bodrog, pravobrežná hrádza rkm 4,300 - 6,100
483/2020-KE
129,60 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Alexander Neckár
16.
Jún
2020
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPKZP-PO1-SC123-2017-17/11 "Odstraňovanie bariér vo vodnom toku Nitra, VÚ SKN0004, VD Nitra, rkm 59,845" - zmena Prílohy 3
480/2020-PR
0,00 € Ministerstvo životného prostredia SR v zastúpení Slovenská agentúra životného prostredia SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
15.
Jún
2020
Dohoda o cene - Odpredaj drevnej hmoty v množstve 2 m3
429/2020-KE
10,36 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Miroslav Grajcar
15.
Jún
2020
Dohoda o cene - Odpredaj drevnej hmoty v množstve 2 m3
428/2020-KE
10,36 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Ľubomír Prievalský
15.
Jún
2020
Nájomná zmluva o nájme pozemkov - k.ú. Dolná Streda, nájom pozemku za účelom výsadby vysoko vzrastlej zelene a budovanie cyklo-infraštruktúry, LV č. 3465
477/2020-PN
1,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Obec Dolná Streda
15.
Jún
2020
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena - k.ú. Lúčky, záväzok strán zriadiť vecné bremeno za účelom realizácie stavby "Skvalitnenie turisticky vyhľadávaného vodopádu v Lúčkach osvetlením", LV č. 1920
478/2020-PN
0,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Obec Lúčky
15.
Jún
2020
Zmluva o ťažbe a odbere riečneho materiálu - vodný tok Váh
479/2020-PN
0,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Vladimír Sopúch C a V
15.
Jún
2020
Kúpna zmluva - K. ú. Trnové, LV 3513, majetkovoprávne usporiadanie pod verejnoprospešnou stavbou Trnové - porealizačná úprava vodného toku Rosina
476/2020-PN
22,45 € Ján Vrabec SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
15.
Jún
2020
Kúpna zmluva - K. ú. Trnové, LV 3513, majetkovoprávne usporiadanie pod verejnoprospešnou stavbou Trnové - porealizačná úprava vodného toku Rosina
475/2020-PN
50,99 € Renáta Valicová SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
15.
Jún
2020
Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve BA/2020/18. V úvodných ustanoveniach o účastníkoch KZ sa mení označenie kupujúceho.
472/2020-BA
0,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik ALAS SLOVAKIA, s.r.o.
15.
Jún
2020
Dodatok č. 8 k Zmluve ev. č. 78/2009/2 - MVE Kočkovce
473/2020-PN
0,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik DMi TRADE, a.s.
15.
Jún
2020
Dodatok č. 8 k Zmluve ev. č. 77/2009/2 - MVE Hričov
474/2020-PN
0,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik DMi TRADE, a.s.
15.
Jún
2020
Zmluva o umožnení odberu elektrickej energie - Odber elektrickej energie pre strážne stanovište pre hovädzí dobytok na poldri Beša
468/2020-KE
0,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Podielnícke družstvo SKARABEUS-AGRO Veľké Raškovce
15.
Jún
2020
Nájomná zmluva - k.ú. Trenčín, nájom časti pozemku za účelom využívania pozemku ako cvičiska pri výučbe vedenia motorových vozidiel, LV č. 2427
470/2020-PN
3 023,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik AUTOŠKOLA Jaroslav Prekop s.r.o.