Centrálny register zmlúv

Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
9. Júl 2024
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania č. 017/5/2024/140
5/017/192/2024
0,00 € Stredná zdravotnícka škola Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
17. Júl 2024
Zmluva o poskytovaní pevnej ambulantnej pohotovostnej služby pre deti a dorast a o úhradách za ňu
1/017/244/2024
0,00 € SPOLEX, s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
16. Júl 2024
Zmluva o poskytovaní pevnej ambulantnej pohotovostnej služby pre deti a dorast a o úhradách za ňu
1/017/240/2024
0,00 € MUDr. Irena Jurkovičová Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
16. Júl 2024
Zmluva o poskytovaní pevnej ambulantnej pohotovostnej služby pre deti a dorast a o úhradách za ňu
1/017/242/2024
0,00 € ALROKA s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
15. Júl 2024
Darovacia zmluva č. 6/2024 - vecný dar
3/0300/21/2024
12 000,00 € EDUCOZ o.z. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
15. Júl 2024
Darovacia zmluva
3/0800/22/2024
0,00 € Vincent Minárik Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
12. Júl 2024
Darovacia zmluva - vecný dar
3/1500/20/2024
0,00 € Občianske združenie Mladý podnikavec Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
12. Júl 2024
Zmluva o poskytovaní pevnej ambulantnej pohotovostnej služby pre deti a dorast a o úhradách za ňu
1/017/230/2024
0,00 € PEDIATER LB s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
12. Júl 2024
Zmluva o poskytovaní pevnej ambulantnej pohotovostnej služby pre deti a dorast a o úhradách za ňu
1/017232/2024
0,00 € MEDSTA, s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
12. Júl 2024
Zmluva o poskytovaní pevnej ambulantnej pohotovostnej služby pre deti a dorast a o úhradách za ňu
1/017/235/2024
0,00 € Ja a mama s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
12. Júl 2024
Zmluva o poskytovaní pevnej ambulantnej pohotovostnej služby pre deti a dorast a o úhradách za ňu
1/017/237/2024
0,00 € PEDIPU s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
12. Júl 2024
Kúpna zmluva č. 017/1/2024/124 - "Jednorázové rukavice"
1/017/213/2024
52 272,00 € JAMEL FASHION s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
10. Júl 2024
Kúpna zmluva č. 017/1/2024/066 - "Antiinfektíva časť č. 9"
1/017/181/2024
9 171,80 € INTRAVENA s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
10. Júl 2024
Kúpna zmluva č. 017/1/2024/058 - "Antiinfektíva časť č. 1"
1/017/182/2024
493 932,99 € MED-ART, spol. s r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
10. Júl 2024
Kúpna zmluva č. 017/1/2024/064 - "Antiinfektíva časť č.7"
1/017/183/2024
10 624,46 € MED-ART, spol. s r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
10. Júl 2024
Kúpna zmluva č. 017/1/2024/067 - "Antiinfektíva časť č.10"
1/017/184/2024
15 068,82 € MED-ART, spol. s r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
10. Júl 2024
Kúpna zmluva č. 017/1/2024/005 - "Bodypletyzmograf s príslušenstvom"
1/017/194/2024
83 534,80 € MR Diagnostic s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
10. Júl 2024
Zmluva o poskytovaní pevnej ambulantnej pohotovostnej služby pre deti a dorast a o úhradách za ňu
1/017/214/2024
0,00 € MUDr. Marta Čelková, s. r. o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
10. Júl 2024
Zmluva o poskytovaní pevnej ambulantnej pohotovostnej služby pre deti a dorast a o úhradách za ňu
1/017/216/2024
0,00 € JUVENIL, s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
10. Júl 2024
Zmluva o poskytovaní pevnej ambulantnej pohotovostnej služby pre deti a dorast a o úhradách za ňu
1/017/218/2024
0,00 € MUDr. Milan Vojtikevič s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina