Centrálny register zmlúv

Ministerstvo vnútra SR (CP Prešov)

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
8. Jún 2023
Dohoda o náhrade škody
KRPZ-PO_ZM_ORPZ-BJ- 14-008-2023_2023
83,65 € Daniel Haburčák Ministerstvo vnútra SR (KRPZ-PO)
8. Jún 2023
Dohoda o náhrade škody
KRPZ-PO_ZM_ORPZ-SL-VO-2-004-2023-Š_2023
359,68 € Peter Hric Ministerstvo vnútra SR (KRPZ-PO)
6. Jún 2023
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
PPZ_ZM_PPZ-HCP-PO12-2023-008047-012_2023
0,00 € Ministerstvo vnútra SR (CP Prešov) Miroslav Kucer
6. Jún 2023
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
PPZ_ZM_PPZ-HCP-PO12-2023-008050-012_2023
0,00 € Ministerstvo vnútra SR (CP Prešov) Jozef Bliščák
6. Jún 2023
Dohoda o náhrade škody
KRPZ-PO_ZM_KRPZ-PO-OPP2-144-012-2023_2023
428,18 € Mário Dzugas Ministerstvo vnútra SR (KRPZ-PO)
2. Jún 2023
Zmluva o dodávke a odbere tepla a teplej vody
CPPO_ZM_82-ON-2023_2023
0,00 € Spravbytherm s.r.o. Ministerstvo vnútra SR (CP Prešov)
2. Jún 2023
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
ZBH7-101/2023
25,70 € Ministerstvo vnútra SR mjr. Mgr. Pavol Myšľan
1. Jún 2023
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
KRPZ-PO_ZM_KRPZ-PO-KDI10-43_009_2023_2023
0,00 € Ministerstvo vnútra SR (KRPZ-PO) Vladimír Bachleda
1. Jún 2023
Dohoda o náhrade škody
KRPZ-PO_ZM_KRPZ-PO-ZP2-20-005-2023_2023
78,82 € Martin Turčan Ministerstvo vnútra SR (KRPZ- PO)
1. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí služby
KRPZ-PO_ZM_ KRPZ-PO-VO2-62-007-2023-PR_2023
0,00 € Ministerstvo vnútra SR (KR PZ Prešov) Obec Hôrka
1. Jún 2023
Dohoda o náhrade škody
KRPZ-PO_ZM_ORPZ-PP-VO-15-006-2023-ŠK_2023
30,00 € Dominik Varhoľ Ministerstvo vnútra SR (KRPZ-PO)
31. Máj 2023
Zmluva o výpožičke č. 47/ON-2023
CPPO_ZM_47-ON-2023_2023
0,00 € Ministerstvo vnútra SR (CP Prešov) Štatistický úrad SR
30. Máj 2023
Dohoda o spôsobe úhrady nákladov vynaložených na získanie kvalifikácie
KRPZ-PO_ZM_ORPZ-PO-VO-32-010-2023_2023
1 560,69 € Zuzana Dudová Ministerstvo vnútra SR (KRPZ-PO)
29. Máj 2023
Dohoda o ukončení nájomnej zmluvy č.z. 234/2-2004 zo dňa 2.11.2004
CPPO_D01_234-2-2004_2023
0,00 € Ministerstvo vnútra SR (CP Prešov) Mgr. Radovan Giňovský
29. Máj 2023
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
CPPO_ZM_77-ON-2023_2023
0,00 € Ministerstvo vnútra SR (CP Prešov) mjr. Ing. Ľubomíra Šašalová
29. Máj 2023
Dohoda o náhrade škody
KRPZ-PO_ZM_ORPZ-HE-VO-10-003-2023_2023
124,26 € Pavol Kulan Ministerstvo vnútra SR (KRPZ - PO)
29. Máj 2023
Dohoda o náhrade škody
KRPZ-PO_ZM_ KRPZ-PO-KDI-106-017/2023_2023
0,00 € František Slavkovský Ministerstvo vnútra SR (KRPZ-PO)
26. Máj 2023
Dohoda o náhrade škody
KRPZ-PO_ZM_ORPZ-BJ- 4-009-2023_2023
0,00 € Tiomáš Gergeľ Ministerstvo vnútra SR (CP Prešov)
26. Máj 2023
Zmluva o poskytnutí služby
KRPZ-PO_ZM_ KRPZ-PO-VO2-48-011-2023-PR_2023
0,00 € Ministerstvo vnútra SR (KR PZ Prešov) Východroadliga, amatérska cyklistická liga, združenie
19. Máj 2023
Nájomná zmluva č. 73/ON-2023
CPPO_ZM_73-ON-2023_2023
300,00 € Mesto Svit Ministerstvo vnútra SR (CP Prešov)