Centrálny register zmlúv

Ministerstvo vnútra SR (CP Prešov)

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
1. December 2023
Zmluva o ubytovaní č. 183/MP-2023
CPPO_ZM_183-MP-2023_2023
0,00 € Ministerstvo vnútra SR (CP Prešov) Laura Hrobláková
1. December 2023
Nájomná zmluva č. 173/MP-2023
CPPO_ZM_173-MP-2023_2023
0,00 € Stredná odborná škola elektrotechnická Stropkov Ministerstvo vnútra SR (CP Prešov)
1. December 2023
Nájomná zmluva č. 156/MP-2023
CPPO_ZM_156-MP-2023_2023
0,00 € Mesto Vranov nad Topľou Ministerstvo vnútra SR (CP Prešov)
29. November 2023
Nájomná zmluva č. 149/MP-2023
CPPO_ZM_149-MP-2023_2023
0,00 € Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok Ministerstvo vnútra SR (CP Prešov)
29. November 2023
Nájomná zmluva č. 170/MP-2023
CPPO_ZM_170-MP-2023_2023
0,00 € Základná škola Ministerstvo vnútra SR (CP Prešov)
29. November 2023
Nájomná zmluva č. 169/MP-2023
CPPO_ZM_169-MP-2023_2023
0,00 € Základná škola vo Svidníku Ministerstvo vnútra SR (CP Prešov)
29. November 2023
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov č. 160/MP-2023
CPPO_ZM_160-MP-2023_2023
0,00 € Ministerstvo vnútra SR (CP Prešov) Apoštolská cirkev, zbor Poprad
29. November 2023
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov č. 179/MP-2023
CPPO_ZM_179-MP-2023_2023
0,00 € Ministerstvo vnútra SR (CP Prešov) JUDr. Richard Eliáš
29. November 2023
Dohoda o uznaní a vydaní bezdôvodného obohatenia č. 108/MP-2023
CPPO_ZM_108-MP-2023_2023
0,00 € Ministerstvo vnútra SR (CP Prešov) Slovenská republika – Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
29. November 2023
Nájomná zmluva č. 159/MP-2023
CPPO_ZM_159-MP-2023_2023
0,00 € BARDTERM, s.r.o. Ministerstvo vnútra SR (CP Prešov)
27. November 2023
Dohoda o náhrade škody
KRPZ-PO_ZM_ORPZ-HE-VO-4-005-2023_2023
118,44 € Marián Kapko Ministerstvo vnútra SR (KRPZ-PO)
27. November 2023
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
KRPZ-PO_ZM_ORPZ-PO-OPP5-79-012-2023_2023
0,00 € Ministerstvo vnútra SR (KRPZ-PO) Samuel Miško
27. November 2023
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu číslo: CPPO-OMP-2023/003006-007
CPPO_ZM_OMP-2023-003006-007_2023
10 000,00 € Ministerstvo vnútra SR (CP Prešov) Darina Maličká
27. November 2023
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu číslo: CPPO-OMP-2023/003007-007
CPPO_ZM_OMP-2023-003007-007_2023
35 000,00 € Ministerstvo vnútra SR (CP Prešov) Matúš Kostič
27. November 2023
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu CPPO-OMP-2023/003028-007
CPPO-OMP-2023/003028-007_2023
30 000,00 € Ministerstvo vnútra SR (CP Prešov) Juraj Gajan
27. November 2023
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu č. CPPO-OMP-2023/003030-007
CPPO_ZM_OMP-2023/003030-007_2023
15 000,00 € Ministerstvo vnútra SR (CP Prešov) Mgr. Marek Hvizdoš
27. November 2023
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu číslo: CPPO-OMP-2023/003034-007
CPPO_ZM_OMP-2023-003034-007_2023
40 000,00 € Ministerstvo vnútra SR (CP Prešov) Oliver Soták
27. November 2023
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu číslo: CPPO-OMP-2023/003035-007
CPPO_ZM_OMP-2023-003035-007_2023
20 000,00 € Ministerstvo vnútra SR (CP Prešov) Miloš Lazorík
27. November 2023
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu číslo: CPPO-OMP-2023/003043-007
CPPO_ZM_OMP-2023-003043-007_2023
15 000,00 € Ministerstvo vnútra SR (CP Prešov) Mgr. Stanislava Jedináková
24. November 2023
Zmluva o ubytovaní č. 177/MP-2023
CPPO_ZM_177-MP-2023_2023
0,00 € Ministerstvo vnútra SR (CP Prešov) Maroš Motyka