Centrálny register zmlúv

Športové centrum polície

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
18. September 2023
Dohoda o uznaní dlhu a vydaní bezdôvodného obohatenia
ŠCP_ZM_ŠCP-178-2023_2023
1 768,10 € Centrum podpory Bratislava Športové centrum polície
14. September 2023
Zmluva o zabezpečení športovca a jeho prípravy pre reprezentáciu a plnenie úloh ŠCP
ŠCP_ZM_ŠCP-18-2023_2023-ŠR
0,00 € Simona Hupková Športové centrum polície
14. September 2023
Zmluva o zabezpečení športovca a jeho prípravy pre reprezentáciu a plnenie úloh ŠCP
ŠCP_ZM_ŠCP-19-2023_2023-ŠR
0,00 € Romana Košecká Športové centrum polície
14. September 2023
Zmluva o zabezpečení športovca a jeho prípravy pre reprezentáciu a plnenie úloh ŠCP
ŠCP_ZM_ŠCP-20-2023_2023-ŠR
0,00 € Nikola Janeková Športové centrum polície
14. September 2023
Zmluva o zabezpečení športovca a jeho prípravy pre reprezentáciu a plnenie úloh ŠCP
ŠCP_ZM_ŠCP-21-2023_2023-ŠR
0,00 € Janka Hlinková Športové centrum polície
14. September 2023
Zmluva o zabezpečení športovca a jeho prípravy pre reprezentáciu a plnenie úloh ŠCP
ŠCP_ZM_ŠCP-22-2023_2023-ŠR
0,00 € Barbara Sibertová Športové centrum polície
5. September 2023
Zmluva o zabezpečení športovca a jeho prípravy pre reprezentáciu a plnenie úloh ŠCP
ŠCP_ZM_ŠCP-17-2023_2023-ŠR
0,00 € Matúš Janás Športové centrum polície
5. September 2023
Zmluva o zabezpečení športovca a jeho prípravy pre reprezentáciu a plnenie úloh ŠCP
ŠCP_ZM_ŠCP-16-2023_2023-ŠR
0,00 € Jakub Kučera Športové centrum polície
22. August 2023
Zmluva o zabezpečení činnosti člena realizačnej skupiny na zabezpečenie prípravy športovcov pre reprezentáciu a plnenie úloh ŠCP
ŠCP_ZM_ŠCP-1-2023_2023-ŠR
0,00 € Ján Holiga Športové centrum polície
22. August 2023
Zmluva o zabezpečení činnosti člena realizačnej skupiny na zabezpečenie prípravy športovcov pre reprezentáciu a plnenie úloh ŠCP
ŠCP_ZM_ŠCP-2-2023_2023-ŠR
0,00 € Anton Gálik Športové centrum polície
22. August 2023
Zmluva o zabezpečení činnosti člena realizačnej skupiny na zabezpečenie prípravy športovcov pre reprezentáciu a plnenie úloh ŠCP
ŠCP_ZM_ŠCP-3-2023_2023-ŠR
0,00 € Martin Smolka Športové centrum polície
22. August 2023
Zmluva o zabezpečení činnosti člena realizačnej skupiny na zabezpečenie prípravy športovcov pre reprezentáciu a plnenie úloh ŠCP
ŠCP_ZM_ŠCP-4-2023_2023-ŠR
0,00 € Marek Penziviater Športové centrum polície
22. August 2023
Zmluva o zabezpečení športovca a jeho prípravy pre reprezentáciu a plnenie úloh ŠCP
ŠCP_ZM_ŠCP-5-2023_2023-ŠR
0,00 € Miroslav Ilavský Športové centrum polície
22. August 2023
Zmluva o zabezpečení športovca a jeho prípravy pre reprezentáciu a plnenie úloh ŠCP
ŠCP_ZM_ŠCP-6-2023_2023-ŠR
0,00 € Michal Mojžiš Športové centrum polície
22. August 2023
Zmluva o zabezpečení športovca a jeho prípravy pre reprezentáciu a plnenie úloh ŠCP
ŠCP_ZM_ŠCP-7-2023_2023-ŠR
0,00 € Terézia Bašková Športové centrum polície
22. August 2023
Zmluva o zabezpečení športovca a jeho prípravy pre reprezentáciu a plnenie úloh ŠCP
ŠCP_ZM_ŠCP-8-2023_2023-ŠR
0,00 € Monika Mišíková Športové centrum polície
22. August 2023
Zmluva o zabezpečení športovca a jeho prípravy pre reprezentáciu a plnenie úloh ŠCP
ŠCP_ZM_ŠCP-9-2023_2023-ŠR
0,00 € Erik Ambrózy Športové centrum polície
22. August 2023
Zmluva o zabezpečení športovca a jeho prípravy pre reprezentáciu a plnenie úloh ŠCP
ŠCP_ZM_ŠCP-10-2023_2023-ŠR
0,00 € Lukáš Zámečník Športové centrum polície
22. August 2023
Zmluva o zabezpečení športovca a jeho prípravy pre reprezentáciu a plnenie úloh ŠCP
ŠCP_ZM_ŠCP-11-2023_2023-ŠR
0,00 € Ivona Miklóšová Športové centrum polície
22. August 2023
Zmluva o zabezpečení športovca a jeho prípravy pre reprezentáciu a plnenie úloh ŠCP
ŠCP_ZM_ŠCP-12-2023_2023-ŠR
0,00 € Petra Šuleková Športové centrum polície