Centrálny register zmlúv

Športové centrum polície

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
15. Február 2024
Dohoda o použití súkromného motorového vozidla
ŠCP_ZM_ŠCP-153-2024_2024
0,00 € Daniel Hruška Športové centrum polície
15. Február 2024
Dohoda o použití súkromného motorového vozidla
ŠCP_ZM_ŠCP-154-2024_2024
0,00 € Timotej Tóth Športové centrum polície
9. Február 2024
Zmluva o zabezpečení športovca a jeho prípravy pre reprezentáciu a plnenie úloh ŠCP
ŠCP_ZM_ŠCP-27-2024_2024-ŠR
0,00 € Jozef Pareza Športové centrum polície
9. Február 2024
Zmluva o zabezpečení športovca a jeho prípravy pre reprezentáciu a plnenie úloh ŠCP
ŠCP_ZM_ŠCP-35-2024_2024-ŠR
0,00 € Michal Rerko Športové centrum polície
9. Február 2024
Zmluva o zabezpečení športovca a jeho prípravy pre reprezentáciu a plnenie úloh ŠCP
ŠCP_ZM_ŠCP-36-2024_2024-ŠR
0,00 € Samuel Sabler Športové centrum polície
9. Február 2024
Zmluva o zabezpečení športovca a jeho prípravy pre reprezentáciu a plnenie úloh ŠCP
ŠCP_ZM_ŠCP-37-2024_2024-ŠR
0,00 € Ján Grivalský Športové centrum polície
9. Február 2024
Zmluva o zabezpečení športovca a jeho prípravy pre reprezentáciu a plnenie úloh ŠCP
ŠCP_ZM_ŠCP-38-2024_2024-ŠR
0,00 € Marek Jakubčo Športové centrum polície
9. Február 2024
Zmluva o zabezpečení športovca a jeho prípravy pre reprezentáciu a plnenie úloh ŠCP
ŠCP_ZM_ŠCP-39-2024_2024-ŠR
0,00 € Matúš Janas Športové centrum polície
9. Február 2024
Zmluva o zabezpečení činnosti člena realizačnej skupiny na zabezpečenie prípravy športovcov pre reprezentáciu a plnenie úloh ŠCP
ŠCP_ZM_ŠCP-46-2024_2024-ŠR
0,00 € Tomáš Vintr Športové centrum polície
9. Február 2024
Zmluva o zabezpečení športovca a jeho prípravy pre reprezentáciu a plnenie úloh ŠCP
ŠCP_ZM_ŠCP-40-2024_2024-ŠR
0,00 € Jakub Kučera Športové centrum polície
9. Február 2024
Zmluva o zabezpečení činnosti člena realizačnej skupiny na zabezpečenie prípravy športovcov pre reprezentáciu a plnenie úloh ŠCP
ŠCP_ZM_ŠCP-41-2024_2024-ŠR
0,00 € Pavol Gavlák Športové centrum polície
9. Február 2024
Zmluva o zabezpečení športovca a jeho prípravy pre reprezentáciu a plnenie úloh ŠCP
ŠCP_ZM_ŠCP-42-2024_2024-ŠR
0,00 € Viliam Stinčík Športové centrum polície
9. Február 2024
Zmluva o zabezpečení športovca a jeho prípravy pre reprezentáciu a plnenie úloh ŠCP
ŠCP_ZM_ŠCP-43-2024_2024-ŠR
0,00 € Tomáš Stinčík Športové centrum polície
9. Február 2024
Zmluva o zabezpečení športovca a jeho prípravy pre reprezentáciu a plnenie úloh ŠCP
ŠCP_ZM_ŠCP-44-2024_2024-ŠR
0,00 € Jakub Pavelka Športové centrum polície
6. Február 2024
Zmluva o zabezpečení športovca a jeho prípravy pre reprezentáciu a plnenie úloh ŠCP
ŠCP_ZM_ŠCP-45-2024_2024-ŠR
0,00 € Jakub Benda Športové centrum polície
1. Február 2024
Zmluva o zabezpečení činnosti člena realizačnej skupiny na zabezpečenie prípravy športovcov pre reprezentáciu a plnenie úloh ŠCP
ŠCP_ZM_ŠCP-26-2024_2024-ŠR
0,00 € Tibor Hlavačka Športové centrum polície
1. Február 2024
D O D A T O K č. 2 k zmluve č. SHNM-OD-2018/001561-002 o poskytovaní služieb
ŠCP_D02_SHNM-OD-2018-001561-002_2024
0,00 € Autombilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a.s. Športové centrum polície
1. Február 2024
Zmluva o zabezpečení športovca a jeho prípravy pre reprezentáciu a plnenie úloh ŠCP
ŠCP_ZM_ŠCP-28-2024_2024-ŠR
0,00 € Matúš Soltišík Športové centrum polície
1. Február 2024
Zmluva o zabezpečení športovca a jeho prípravy pre reprezentáciu a plnenie úloh ŠCP
ŠCP_ZM_ŠCP-29-2024_2024-ŠR
0,00 € Marián Rerko Športové centrum polície
1. Február 2024
Zmluva o zabezpečení športovca a jeho prípravy pre reprezentáciu a plnenie úloh ŠCP
ŠCP_ZM_ŠCP-30-2024_2024-ŠR
0,00 € Boris Strela Športové centrum polície