Centrálny register zmlúv

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
12. December 2022
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na štúdium
192/2022/TnUAD
0,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Martin Tóth
12. December 2022
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na štúdium
193/2022/TnUAD
0,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Ingrid Turánková
12. December 2022
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na stáž
194/2022/TnUAD
0,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Matúš Uhliarik
12. December 2022
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na štúdium
195/2022/TnUAD
0,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Ivana Zelenáková
12. December 2022
Grant agreemet model for Erasmus+ staff mobility for teaching between Programme and Partner Countries No. 03/STA/2022/23
196/2022/TnUAD
0,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Khrystyna Berladir
12. December 2022
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na štúdium v rámci krajín programu č. SMS/VALENCIA/2022/2023
197/2022/TnUAD
0,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Adriána Radbová
12. December 2022
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na štúdium v rámci krajín programu č. SMS/VALENCIA/2022/2023
200/2022/TnUAD
0,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Adam Kostka
12. December 2022
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na štúdium v rámci krajín programu č. SMS/VALENCIA/2022/2023
198/2022/TnUAD
0,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Miroslav Baláž
12. December 2022
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na štúdium v rámci krajín programu č. SMS/VALENCIA/2022/2023
199/2022/TnUAD
0,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Lucia Repová
12. December 2022
Zmluva o manažmente verejného obstarávania č. 22120801/MH
201/2022/TnUAD
3 600,00 € MP Profit PB, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
8. December 2022
Rámcová dohoda č. 800 402 2236 na poistenie majetku projektu Rozvoj a podpora výskumno-vývojových aktivít Centra pre testovanie kvality a diagnostiku materiálov v oblastiach špecializácie RIS3 SK
190/2022/TnUAD
35 000,55 € ČSOB Poisťovňa, a.s. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
8. December 2022
Poistná zmluva č. 800 402 2345
191/2022/TnUAD
14 990,65 € ČSOB Poisťovňa, a.s. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
7. December 2022
Poistná zmluva č. 800 402 2254 k rámcovej dohode na poistenie majetku projektu Rozvoj a podpora výskumno-vývojových aktivít Centra pre testovanie kvality a diagnostiku materiálov v oblastiach špecializácie RIS 3 SK č. 800 402 2236
189/2022/TnUAD
264,59 € ČSOB Poisťovňa, a.s. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
6. December 2022
Zmluva o dielo
187/2022/TnUAD
303 128,72 € landart, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
6. December 2022
Dohoda o platobných a všeobecných obchodných podmienkach
188/2022/TnUAD
0,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne AstraZeneca AB
2. December 2022
Mandatary contract
181/2022/TnUAD
0,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Collin Barker
2. December 2022
Poistná zmluva č. 8004022221 k rámcovej dohode prepoistenie majetku - 1. etapa č. 8004021940
182/2022/TnUAD
279,94 € ČSOB Poisťovňa, a.s. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
2. December 2022
Poistná zmluva č. 8004022159 k rámcovej dohode prepoistenie majetku - 1. etapa č. 8004021940
183/2022/TnUAD
44,92 € ČSOB Poisťovňa, a.s. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
2. December 2022
Zmluva o spolupráci
184/2022/TnUAD
0,00 € WOOs, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
2. December 2022
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na školenie
185/2022/TnUAD
0,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne docf. Ing. Adriana Grenčíková, PhD.