Centrálny register zmlúv

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
4. Apríl 2023
Kúpna zmluva č. 085/2023
085/2023/TnUAD
94 800,00 € KVANT spol. s r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
4. Apríl 2023
Kúpna zmluva č. 086/2023
086/2023/TnUAD
38 400,00 € KVANT spol. s r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
4. Apríl 2023
Kúpna zmluva č. 05/032023
087/2023/TnUAD
42 948,00 € ant s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
4. Apríl 2023
Kúpna zmluva č. 088/2023
088/2023/TnUAD
28 200,00 € AUTOCONT, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
4. Apríl 2023
Kúpna zmluva č. 089/2023
089/2023/TnUAD
18 360,00 € Vision Systems, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
4. Apríl 2023
Zmluva o združenej dodávke plynu č. 1121626
090/2023/TnUAD
0,00 € Energie2, a.s. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
3. Apríl 2023
Nájomná zmluva č. 03641/2022-PNZ-P41171/22.00
077/2023/TnUAD
50,00 € Slovenský pozemkový fond Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
3. Apríl 2023
Kúpna zmluva č. 01/032023
078/2023/TnUAD
21 420,00 € ant.s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
3. Apríl 2023
Kúpna zmluva č. 079/2023
079/2023/TnUAD
144 859,20 € BRAS, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
3. Apríl 2023
Kúpna zmluva č. 080/2023
080/2023/TnUAD
245 706,00 € BRAS, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
3. Apríl 2023
Kúpna zmluva č. 081/2023
081/2023/TnUAD
50 580,00 € KVANT spol. s r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
3. Apríl 2023
Kúpna zmluva č. 082/2023
082/2023/TnUAD
50 100,00 € Vision Systems, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
3. Apríl 2023
Kúpna zmluva DNS č. 26
083/2023/TnUAD
3 502,80 € Henrich Sonnenschein - ITSK Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
27. Marec 2023
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na školenie
071/2023/TnUAD
0,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Miriam Volníková, B.S.B.A.
27. Marec 2023
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na školenie Inštitucionálneho koordinátora projektov KA131
072/2023/TnUAD
0,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Ing. Marcel Kordoš, PhD.
27. Marec 2023
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na školenie Inštitucionálneho koordinátora projektov KA131
073/2023/TnUAD
0,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Ing. Dana Jamborová
27. Marec 2023
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na školenie Inštitucionálneho koordinátora projektov KA131
074/2023/TnUAD
0,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Ing. Petra Nekorancová
27. Marec 2023
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na výučbu
075/2023/TnUAD
0,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne doc. PaedDr. Tetiana Dereka, PhD.
27. Marec 2023
Grant agreemet model for Erasmus+ study and/or trainership mobility
076/2023/TnUAD
0,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Mokhtar Mahmoud
24. Marec 2023
Darovacia zmluva
069/2023/TnUAD
7 280,00 € Ing. Ľuboš Marček Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne