Centrálny register zmlúv

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
28. November 2023
Zmluva o nefinančnej podpore č. 297/2023
297/2023/TnUAD
0,00 € STarts, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
28. November 2023
Zmluva o nefinančnej podpore č. 298/2023
298/2023/TnUAD
0,00 € Slavomír Šutarík Da Vinci Martin Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
28. November 2023
Zmluva o nefinančnej podpore č. 299/2023
299/2023/TnUAD
0,00 € EM Office, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
27. November 2023
Zmluva o budúcej zmluve o využití výsledkov riešenia projektu
294/2023/TnUAD
0,00 € Penta Hospitals SK, a.s. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
27. November 2023
Zmluva o budúcej zmluve o využití výsledkov riešenia projektu
295/2023/TnUAD
0,00 € Slovenská asociácia age managementu, o.z Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
24. November 2023
Kúpna zmluva č. 290/2023
290/2023/TnUAD
47 991,60 € ECM Systems, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
24. November 2023
Dohoda o grante na mobilitu zamestnancov na školenie Inštitucionálneho koordinátora projektov KA131
292/2023/TnUAD
0,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Ing. Dana Jamborová
24. November 2023
Dohoda o grante na mobilitu zamestnancov na školenie Inštitucionálneho koordinátora projektov KA131
293/2023/TnUAD
0,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Ing. Petra Nekorancová
23. November 2023
Zmluva o dielo č. 287/2023
287/2023/TnUAD
94 911,05 € Facep, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
23. November 2023
Zmluva č. 2023VZDinst015 o poskytnutí daru na účely realizácie projektu
288/2023/TnUAD
5 000,00 € Nadácia Tatra banky Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
23. November 2023
Zmluva o výpožičke nebytových priestorov a poskytovaných službách
289/2023/TnUAD
0,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Matej Ševčík
21. November 2023
Zmluva o zabezpečení špecializovaného štúdia v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v psychiatrii pre zdravotnícke povolanie sestra
286/2023/TnUAD
400,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Zuzana Zahradníková
20. November 2023
Zmluva o zabezpečení umeleckého výkonu
285/2023/TnUAD
6 000,00 € DoubleMann, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
14. November 2023
Zmluva o nefinančnej podpore č. 282/2023
282/2023/TnUAD
0,00 € Anton Bajzík Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
14. November 2023
Zmluva o nefinančnej podpore č. 283/2023
283/2023/TnUAD
0,00 € Mgr. Jana Trenčanová - BAVIAČKA Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
14. November 2023
Zmluva o nefinančnej podpore č. 284/2023
284/2023/TnUAD
0,00 € TEMER GROUP, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
13. November 2023
Zmluva o nefinančnej podpore č. 279/2023
279/2023/TnUAD
0,00 € Concept, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
13. November 2023
Zmluva o nefinančnej podpore č. 280/2023
280/2023/TnUAD
0,00 € M - STAV Servis, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
13. November 2023
Zmluva o nefinančnej podpore č. 281/2023
281/2023/TnUAD
0,00 € Juno, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
10. November 2023
Zmluva o spolupráci pri zabezpečení klinickej praxe študentov Fakulty zdravotníctva Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne
270/2023/TnUAD
0,00 € LS Royal Mariánske Lázně, a.s. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne