Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
17.
Júl
2020
Poistná zmluva č. 6800928795 - Cestovné poistenie a asistenčné služby
046/2020/TnUAD
24,70 € Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
25.
Júl
2011
poistná zmluva č.. 9979362494
58/2011/TnUAD
173,77 € Allianz Slovenská poisťovňa a.s. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
30.
Júl
2013
Súhrnný návrh poistnej zmluvy č. 9871003387
099/2013/TnUAD
Doplnená
1 994,72 € Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
14.
August
2013
Rámcová poistná zmluva č. 491100606
103/2013/TnUAD
0,00 € Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
26.
November
2015
Súhrnný návrh poistnej zmluvy
154/2015/TnUAD
401,94 € Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
26.
November
2015
Súhrnný návrh poistnej zmluvy
155/2015/TnUAD
233,57 € Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
26.
November
2015
Súhrnný návrh poistnej zmluvy
156/2015/TnUAD
493,35 € Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
1.
Marec
2017
Zmluva o spolupráci
010/2017/TnUAD
0,00 € Allio s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
19.
Jún
2014
Zmluva o praktickej výučbe
074/2014/TnUAD
0,00 € Ambulancia všeobecného lekára pre dospelých. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
13.
Február
2015
Podpora v oblasti vedy a vzdelávania
019/2015/TnUAD
10 000,00 € Amgen Slovakia s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
8.
August
2011
Kúpna zmluva
68/2011/TnUAD
353 088,00 € ANAMET s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
18.
December
2017
Darovacia zmluva
141/2017/TnUAD
300,00 € Anton Bajza, Bc. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
29.
Január
2013
Rámcová dohoda na dodávku mäsových výrobkov pre ŠJ TnUAD
005/2013/TnUAD
0,00 € Anton Fabuš – Peter Fabuš - FABUŠ Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
10.
Júl
2014
Zmluva o dodávke tovaru
100/2014/TnUAD
0,00 € Apple Pie, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
16.
Január
2015
Zmluva o poskytnutí služieb
005/2015/TnUAD
21 264,00 € Apple Pie, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
6.
Jún
2017
Zmluva o spolupráci pri zabezpečení klinickej praxe študentov Fakulty zdravotníctva Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne
058/2017/TnUAD
0,00 € AquaKlim, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
15.
August
2011
Zmluva (súhlas) na použitie SVM 50 č. 110/110418 - AG
70/2011/TnUAD
5 763,67 € ArcGEO Information Systems spol. s r. o . Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
21.
Apríl
2021
Dohoda o fyzioterapeutickej praxi
045/2021/TnUAD
0,00 € ARE, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
31.
Máj
2013
Zmluva na zabezpečenie výkonu inžinierskej činnosti podľa § 269 Obchodného zákonníka v platnom znení
076/2013/TnUAD
0,00 € ArRea spol. s.r.o., Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
13.
Máj
2013
Zmluva o dielo na zhotovenie projektu stavby „Rekonštrukcia objektu kuchyne a jedálne TnUAD v Záblatí“
062/2013/TnUAD
11 820,00 € ArRea, spol. s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne