Centrálny register zmlúv

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
6. November 2023
Erasmus+ Dohoda o grante na mobilitu zamestnancov na školenie
255/2023/TnUAD
0,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Miriama Volníková, B.S.B.A.
6. November 2023
Erasmus+ Dohoda o grante na mobilitu zamestnancov na výučbu
256/2023/TnUAD
0,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Ing. Marcel Kohutiar, PhD.
6. November 2023
Erasmus+ Dohoda o grante na mobilitu zamestnancov na výučbu
257/2023/TnUAD
0,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne doc. Ing. Michal Krbaťa, PhD.
6. November 2023
Erasmus+ Dohoda o grante na mobilitu zamestnancov na výučbu
258/2023/TnUAD
0,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Ing. Pavol Mikuš, PhD.
6. November 2023
Erasmus+ Dohoda o grante na mobilitu zamestnancov na výučbu
259/2023/TnUAD
0,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne doc. Ing. Maroš Eckert, PhD.
3. November 2023
Zmluva o nefinančnej podpore č. 252/2023
252/2023/TnUAD
0,00 € FM Krajco Group, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
3. November 2023
Zmluva o nefinančnej podpore č. 253/2023
253/2023/TnUAD
0,00 € Elena Blahová Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
3. November 2023
Zmluva o nefinančnej podpore č. 254/2023
254/2023/TnUAD
0,00 € IG - dent, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
2. November 2023
Zmluva o nefinančnej podpore č. 250/2023
250/2023/TnUAD
0,00 € Chocolate Patrik, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
2. November 2023
Zmluva o nefinančnej podpore č. 251/2023
251/2023/TnUAD
0,00 € Medal4star, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
31. Október 2023
Darovacia zmluva
249/2023/TnUAD
5 110,00 € Ing. Martina Fusková Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
30. Október 2023
Rámcová zmluva na servis zdvíhacích zariadení č. 3356/S2023
247/2023/TnUAD
960,00 € ARES, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
30. Október 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na čiastočné pokrytie cestovných náhrad súvisiacich s dlhodobým výskumno-vzdelávacím pobytom doktorandov na partnerských inštitúciách v rámci projektu Horizont 2020 "Centrum pre fun. a povrchovo funkcional sklá"
248/2023/TnUAD
1 337,98 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Ertugrul Varlik
26. Október 2023
Zmluve o výpožičke nebytových priestorov a poskytovaných službách
246/2023/TnUAD
0,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Matej Falát
23. Október 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na štúdium v rámci krajín programu č. SMS/LARISSA/2023/2024
242/2023/TnUAD
Doplnená
0,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Malika Arziyeva
23. Október 2023
Kúpna zmluva č. 243/2023
243/2023/TnUAD
72 596,40 € KVANT, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
23. Október 2023
Zmluva o nefinančnej podpore
244/2023/TnUAD
0,00 € S3D, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
23. Október 2023
Darovacia zmluva
245/2023/TnUAD
7 140,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Ing. Maroš Dedinský
19. Október 2023
Zmluva o výpožičke nebytových priestorov a poskytovaných službách
240/2023/TnUAD
0,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Miroslav Chmara
19. Október 2023
Mandatary contract
241/2023/TnUAD
0,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Dr. Doni J. Daniel, PhD., FHEA