Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
29.
Január
2013
Rámcová dohoda na dodávku mäsových výrobkov pre ŠJ TnUAD
005/2013/TnUAD
0,00 € Anton Fabuš – Peter Fabuš - FABUŠ Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
10.
Júl
2014
Zmluva o dodávke tovaru
100/2014/TnUAD
0,00 € Apple Pie, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
16.
Január
2015
Zmluva o poskytnutí služieb
005/2015/TnUAD
21 264,00 € Apple Pie, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
6.
Jún
2017
Zmluva o spolupráci pri zabezpečení klinickej praxe študentov Fakulty zdravotníctva Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne
058/2017/TnUAD
0,00 € AquaKlim, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
15.
August
2011
Zmluva (súhlas) na použitie SVM 50 č. 110/110418 - AG
70/2011/TnUAD
5 763,67 € ArcGEO Information Systems spol. s r. o . Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
21.
Apríl
2021
Dohoda o fyzioterapeutickej praxi
045/2021/TnUAD
0,00 € ARE, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
31.
Máj
2013
Zmluva na zabezpečenie výkonu inžinierskej činnosti podľa § 269 Obchodného zákonníka v platnom znení
076/2013/TnUAD
0,00 € ArRea spol. s.r.o., Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
13.
Máj
2013
Zmluva o dielo na zhotovenie projektu stavby „Rekonštrukcia objektu kuchyne a jedálne TnUAD v Záblatí“
062/2013/TnUAD
11 820,00 € ArRea, spol. s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
13.
Máj
2013
Zmluva o dielo na zhotovenie projektu stavby „Zníženie energetickej náročnosti budovy – Jedáleň (Sýpka) a kuchyňa TnUAD v Záblatí“
063/2013/TnUAD
11 700,00 € ArRea, spol. s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
13.
Máj
2013
Zmluva o dielo na zhotovenie projektu stavby
064/2013/TnUAD
3 840,00 € ArRea, spol. s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
29.
November
2018
Zmluva o realizácii demontáže stožiara osvetlenia
178/2018/TnUAD
0,00 € AS Trenčín, a.s Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
9.
December
2019
Zmluva o poskytnutí grantu č. /2019 Projekt „Senior – Univerzita – Komunita“
237/2019/TnUAD
200,00 € Asociácia univerzít tretieho veku na Slovensku Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
10.
Jún
2022
Zmluva č. 081/2022/TnUAD
081/2022/TnUAD
50 448,00 € Aupen akadémia, s.r.o,. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
13.
December
2021
Kúpna zmluva DNS č. 16
211/2021/TnUAD
10 345,20 € AUTOCONT s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
9.
November
2020
Kúpna zmluva DNS č. 2
079/2020/TnUAD
16 865,56 € AUTOCONT, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
9.
November
2020
Kúpna zmluva DNS č. 4
080/2020/TnUAD
11 325,60 € AUTOCONT, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
16.
December
2020
Kúpna zmluva DNS č. 5
126/2020/TnUAD
9 688,80 € AUTOCONT, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
19.
Máj
2021
Kúpna zmluva DNS č. 7
069/2021/TnUAD
Doplnená
17 256,00 € AUTOCONT, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
8.
Jún
2021
Kúpna zmluva DNS č. 8
090/2021/TnUAD
877,80 € AUTOCONT, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
6.
Júl
2021
Kúpna zmluva DNS č. 9
124/2021/TnUAD
21 323,70 € AUTOCONT, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne