Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
27.
Jún
2017
Poistná zmluva Biznis Plus
066/2017/TnUAD
100,00 € ČSOB Poisťovňa, a.s. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
20.
November
2018
Poistná zmluva č. 800 401 0006
168/2018/TnUAD
296,45 € ČSOB Poisťovňa, a.s. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
1.
Júl
2021
Poistná zmluva č. 8004018197
120/2021/TnUAD
Doplnená
6 849,92 € ČSOB Poisťovňa, a.s. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
29.
Júl
2021
Poistná zmluva č. 8004018381
136/2021/TnUAD
200,00 € ČSOB Poisťovňa, a.s. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
7.
Júl
2022
Poistná zmluva č. 8004021170
089/2022/TnUAD
2 041,24 € ČSOB Poisťovňa, a.s. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
22.
Október
2013
Poistná zmluva č. 8003052725
150/2013/TnUAD
662,04 € ČSOB Poisťovňa,a.s. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
10.
Máj
2018
Memorandum o porozumení a vzájomnej spolupráci
053/2018/TnUAD
0,00 € Dahua Technology Czech, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
23.
September
2021
Kúpna zmluva DNS č. 11
155/2021/TnUAD
6 090,00 € Datacomp, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
12.
Marec
2015
Kúpna zmluva
029/2015/TnUAD
Doplnená
236 274,00 € DATALAN a.s Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
14.
Júl
2015
Zmluva o poskytnutí služby - DMS
082/2015/TnUAD
22 800,00 € DATALAN a.s. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
6.
August
2015
Rámcová dohoda
090/2015/TnUAD
Doplnená
84 490,00 € DATALAN a.s. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
10.
Marec
2011
Dodatok č. 2 k Zmluve na zabezpečenie dodávok tovarov, prác a služieb uzatvorenej dňa 1.6.2010 v znení dodatku č. 1 uzatvoreného dňa 28.10.2010
8/2011/TnUAD
0,00 € DATALAN, a.s. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
11.
Máj
2011
Dodatok č. 2 k Zmluve na zabezpečenie dodávok tovarov, prác a služieb uzatvorenej dňa 1.6.2010
30/2011/TnUAD
0,00 € DATALAN, a.s. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
10.
Máj
2012
Rámcová dohoda o dodávke softvérových licencií a poskytovaní služieb
070/2012/TnUAD
3 566 490,90 € DATALAN, a.s. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
14.
Máj
2012
Dodatok č.1 k Rámcovej dohode o dodávke softvérových licencií a poskytovaní služieb
072/2012/TnUAD
0,00 € DATALAN, a.s. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
10.
Júl
2012
Čiastková zmluva č. 1 k rámcovej dohode o dodávke softvérových licencii a poskytovaní služieb
092/2012/TnUAD
323 850,90 € DATALAN, a.s. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
26.
November
2015
Čiastková zmluva č. 2 k Rámcovej dohode o dodávke softvérových licencií a poskytovaní služieb 070/2012/TnUAD
157/2015/TnUAD
4 602,00 € DATALAN, a.s. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
9.
September
2021
Kúpna zmluva DNS č. 10
152/2021/TnUAD
17 217,60 € DATALAN, a.s. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
8.
Júl
2022
Kúpna zmluva č. 100/2022/TnUAD
100/2022/TnUAD
75 435,60 € DATALAN, a.s. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
14.
Október
2021
Zmluva o dielo
166/2021/TnUAD
65 880,00 € De Bondt, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne