Centrálny register zmlúv

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
18. Júl 2022
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
103/2022/TnUAD
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
8. Júl 2022
Kúpna zmluva č. 098/2022/TnUAD
098/2022/TnUAD
1 365 137,10 € KVANT spol. s r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
8. Júl 2022
Kúpna zmluva č. 099/2022/TnUAD
099/2022/TnUAD
96 332,40 € ant, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
8. Júl 2022
Kúpna zmluva č. 100/2022/TnUAD
100/2022/TnUAD
75 435,60 € DATALAN, a.s. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
8. Júl 2022
Kúpna zmluva č. 101/2022/TnUAD
101/2022/TnUAD
781 956,00 € AUTOCONT, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
7. Júl 2022
Poistná zmluva č. 8004021170
089/2022/TnUAD
2 041,24 € ČSOB Poisťovňa, a.s. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
7. Júl 2022
Servisná zmluva - rohože
092/2022/TnUAD
0,00 € Elis Textile Care SK, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
7. Júl 2022
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na štúdium
096/2022/TnUAD
0,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Noémi Danielová
7. Júl 2022
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na štúdium
097/2022/TnUAD
0,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Kristína Horečná
27. Jún 2022
Kúpna zmluva DNS č. 21
087/2022/TnUAD
19 680,00 € AUTOCONT, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
23. Jún 2022
Zmluva o účasti na výstave
084/2022/TnUAD
0,00 € MP-Soft, a.s. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
13. Jún 2022
Sponsorship Agreement
082/2022/TnUAD
840,00 € GRIFOLS INERTNATIONAL. S.A., Representationf office for Slovakia Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
13. Jún 2022
Zmluva o poskytnutí právnych služieb
083/2022/TnUAD
715,96 € Advokátska kancelária JUDr. Martin Bartko - JUDr. Silvia Bartková Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
10. Jún 2022
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na školenie
077/2022/TnUAD
0,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne doc. Ing. Marta Kianicová, PhD.
10. Jún 2022
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na školenie
078/2022/TnUAD
0,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne doc. Ing. Jozef Majerík, PhD.
10. Jún 2022
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na stáž
079/2022/TnUAD
0,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Ing. Juraj Majerský
10. Jún 2022
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na stáž
080/2022/TnUAD
0,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Ing. Jana Escherová
10. Jún 2022
Zmluva č. 081/2022/TnUAD
081/2022/TnUAD
50 448,00 € Apuen akadémia, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
8. Jún 2022
Zmluva č. 076/2022/TnUAD na zabezpečenie a podporu udržateľnej mobility pre napĺňanie iniciatívy Race to Zero na Trenčianskej univerzite
076/2022/TnUAD
248 694,00 € ANTIK Telecom, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
3. Jún 2022
Zmluva o spolupráci
075/2022/TnUAD
0,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Mesto Trenčín a Základná organizácia Jednoty dôchodcov na Slovenská č. 2 Trenčín