Centrálny register zmlúv

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
14. Jún 2023
Zmluva o "Zabezpečenie stravy vrátane dovozu a výdaja pre TnUAD na obdobie 2 rokov pre Trenčiansku univerzitu Alexandra Dubčeka v Trenčíne"
154/2023/TnUAD
0,00 € Gastroplus, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
9. Jún 2023
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
153/2023/TnUAD
4 266,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
7. Jún 2023
Kúpna zmluva DNS č. 27
150/2023/TnUAD
45 500,00 € AUTOCONT, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
7. Jún 2023
Zmluva o ubytovaní
151/2023/TnUAD
158,40 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne RNDr. Vladimír Meluš, PhD., MPH
7. Jún 2023
Zmluva o prevode práva na riešenie
152/2023/TnUAD
0,00 € Ing. Ivan Labaj, PhD., doc. Ing. Petra Skalková, PhD. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
6. Jún 2023
Príkazná zmluva
148/2023/TnUAD
0,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Ján Ilavský, PhD.
6. Jún 2023
Zmluva o sponzoringu
149/2023/TnUAD
500,00 € Bayer, spol. s r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
5. Jún 2023
Zmluva o dielo č. 146/2023
146/2023/TnUAD
Doplnená
14 235,04 € FLEXIMONT SK, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
5. Jún 2023
Zmluva o výkone funkcie člena Správnej rady Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne
147/2023/TnUAD
0,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Ing. Martin Hošták, PhD.
2. Jún 2023
Zmluva o poskytovaní služieb
145/2023/TnUAD
1 026,00 € HASIL - HD, a.s. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
1. Jún 2023
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na stáž
138/2023/TnUAD
0,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Ema Veselá
1. Jún 2023
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na stáž
139/2023/TnUAD
0,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Denisa Prasličáková
1. Jún 2023
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na stáž
140/2023/TnUAD
0,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Viliam Pasnišin
1. Jún 2023
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na stáž
141/2023/TnUAD
0,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Ńina Pavleová
1. Jún 2023
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na stáž
142/2023/TnUAD
0,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Laura Svetlíková
1. Jún 2023
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na stáž
143/2023/TnUAD
0,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Natália Vrábľová
1. Jún 2023
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na stáž
144/2023/TnUAD
0,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Sára Huttová
31. Máj 2023
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na stáž
130/2023/TnUAD
0,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Matúš Oravec
31. Máj 2023
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na stáž
131/2023/TnUAD
0,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Michaela Kromková
31. Máj 2023
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na stáž
132/2023/TnUAD
0,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Barbora Komorovská