Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
17.
Jún
2014
Zmluva o výpožičke uzatvorená v zmysle ust. § 659 a nasl. Občianskeho zákonníka
071/2014/TnUAD
0,00 € Centrum vzdelávania Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
28.
Máj
2021
Dohoda o fyzioterapeutickej praxi
074/2021/TnUAD
0,00 € Centrum zdravia Humenné, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
27.
November
2014
Rámcová dohoda na dodávku spotrebného kancelárskeho materiálu pre TnUAD
172/2014/TnUAD
31 999,00 € CG Tech-Ing. Peter Gerši Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
13.
Apríl
2015
Zmluva o spolupráci č. 1/2015/TnUAD
041/2015/TnUAD
Doplnená
0,00 € CKM združenie pre študentov, mládež a učiteľov Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
19.
Apríl
2017
Poistná zmluva číslo 8-891-010531
041/2017/TnUAD
427,50 € Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
16.
Máj
2016
Darovacia zmluva č. 2016-02904D
035/2016/TnUAD
0,00 € Continental Matador Rubber, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Fakulta priemyselných technológií v Púchove
19.
Jún
2020
Dohoda o spolupráci
037/2020/TnUAD
0,00 € Continental Matador Rubber, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
13.
November
2020
Zmluva o dodávke vody a o odvádzaní odpadovej vody č. 2020
086/2020/TnUAD
0,00 € Continental Matador Rubber, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
30.
Marec
2021
Zmluva o dodávke vody a o odvádzaní odpadovej vody č. 2020-06194
026/2021/TnUAD
Doplnená
0,00 € Continental Matador Rubber, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
16.
Apríl
2014
Zmluva o spolupráci v rámci transferu odbornosti do praxe
048/2014/TnUAD
0,00 € Continental Matador Rubber,s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
23.
Marec
2017
Dohoda o spolupráci
018/2017/TnUAD
0,00 € Contitental Matador Rubber, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
29.
Január
2016
Zmluva o praktickej výučbe
007/2016/TnUAD
Doplnená
0,00 € CPKSB, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
29.
Jún
2017
Zmluva o dielo
067/2017/TnUAD
9 720,00 € CREA: THINK, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
20.
Máj
2019
Zmluva o poskytnutí služieb
107/2019/TnUAD
118,80 € CUBS plus, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
21.
Máj
2018
Zmluva o dielo
070/2018/TnUAD
8 980,00 € CUBS, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
18.
Marec
2013
Zmluva o zaistení kurzov čínskeho jazyka
025/2013/TnUAD
1 716,00 € Culture Bridge, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
9.
Október
2020
Co-operation agreement
071/2020/TnUAD
0,00 € Czestochowa University of Technology, Poland Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
27.
Júl
2012
Poistná zmluva č. 8003047292
098/2012/TnUAD
Doplnená
2 089,33 € ČSOB Poisťovňa, a.s. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
18.
Apríl
2013
Dodatok č.2 k poistnej zmluve č. 800304 72 92
051/2013/TnUAD
0,00 € ČSOB Poisťovňa, a.s. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
4.
September
2013
Poistná zmluva č. 8003052409
115/2013/TnUAD
0,00 € ČSOB Poisťovňa, a.s. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne