Centrálny register zmlúv

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
20. Júl 2023
Zmluva o príspevku na prevádzku súkromného mobilného telefónu
173/2023/TnUAD
20,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Martina Pružinská, Ing.
20. Júl 2023
Zmluva o ubytovaní
174/2023/TnUAD
158,40 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne doc. PhDr. Viera Hulková, PhD., MPH
18. Júl 2023
Zmluva o príspevku na prevádzku súkromného mobilného telefónu
171/2023/TnUAD
30,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Ing. Martin Šrámka, PhD.
18. Júl 2023
Smlouva o poskytování služby
172/2023/TnUAD
4 685,78 € Grada Publishing, a.s. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
17. Júl 2023
Zmluva o dielo č. 168/2023
168/2023/TnUAD
Doplnená
77 234,32 € FLEXIMONT SK, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
17. Júl 2023
Zmluva o dielo č. 169/2023
169/2023/TnUAD
90 039,07 € MRK CONTRACT k.s. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
17. Júl 2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny, distribúcii elektriny a prevzatia zodpovednosti za odchýlku
170/2023/TnUAD
0,00 € MAGNA ENERGIA a.s. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
10. Júl 2023
Darovacia zmluva
167/2023/TnUAD
1 000,00 € Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
7. Júl 2023
Kúpna zmluva
165/2023/TnUAD
23 171,41 € Ing. Peter Gerši - GC Tech. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
7. Júl 2023
Zmluva o umeleckom výkone a licenčná zmluva
166/2023/TnUAD
0,00 € Centrum vedecko-technických informácií SR doc. Ing. Jozef Habánik, PhD.
3. Júl 2023
Zmluva o účasti na výstave
162/2023/TnUAD
0,00 € MP-Soft, a.s. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
3. Júl 2023
Zmluva o účasti na výstave
163/2023/TnUAD
0,00 € MP-Soft, a.s. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
3. Júl 2023
Rámcová dohoda pre poistenie majetku "projekt CEGLASS"
164/2023/TnUAD
24 895,08 € UNIQA pojišťovna, a.s. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
29. Jún 2023
Zmluva o poskytovaní právnych služieb
161/2023/TnUAD
0,00 € Advokátska kancelára, JUDr. Marek Doktor, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
28. Jún 2023
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na stáž
159/2023/TnUAD
0,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Noémi Danielová
28. Jún 2023
Grant Agreement Project 101112458 - Newaves
160/2023/TnUAD
0,00 € Instituto Politecnico da Guarda, Portugal; Radialtitude-sociedade de Comunicacaoda Guarda LDA, Portugal; RTVS Bratislava; a ďalší Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
22. Jún 2023
Zmluva o spolupráci
158/2023/TnUAD
0,00 € Slovenská lekárnická komora Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
20. Jún 2023
Sponzorská zmluva
157/2023/TnUAD
1 600,00 € Biogen Slovakia, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
19. Jún 2023
Zmluva o výkone funkcie člena Správnej rady Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne
156/2023/TnUAD
0,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Mgr. Juraj Hipš
16. Jún 2023
Zmluva o dielo č. 01-06-23
155/2023/TnUAD
48 133,87 € Facep, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne