Centrálny register zmlúv

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
24. Jún 2022
Zamestnávateľská zmluva
086/2022/TnUAD
0,00 € Stabilita, d.d.s., a.s. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
7. Júl 2022
Servisná zmluva - rohože
090/2022/TnUAD
0,00 € Elis Textile Care SK, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
7. Júl 2022
Servisná zmluva - rohože
091/2022/TnUAD
0,00 € Elis Textile Care SK, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
7. Júl 2022
Servisná zmluva - rohože
093/2022/TnUAD
0,00 € Elis Textile Care SK, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
7. Júl 2022
Servisná zmluva - rohože
094/2022/TnUAD
0,00 € Elis Textile Care SK, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
7. Júl 2022
Servisná zmluva - rohože č. 822453
095/2022/TnUAD
0,00 € Elis Textile Care SK, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
18. Júl 2022
Zamestnávateľská zmluva
104/2022/TnUAD
30,00 € UNIQA dd.s., a.s. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
18. Júl 2022
Zmluva o poskytovaní služieb
105/2022/TnUAD
0,00 € Purgo, s.r.o., Dohňany Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
25. Júl 2022
Poistná zmluva
9107053235
179,07 € UNIQA pojisťovňa, a.s. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
21. Júl 2022
Zmluva o ubytovaní
109/2022/TnUAD
216,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Ing. Michal Kuba, PhD.
20. Júl 2022
Zmluva o ubytovaní
108/2022/TnUAD
144,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne RNDr. Vladimír Meluš, PhD., MPH
19. Júl 2022
Zmluva o ubytovaní
106/2022/TnUAD
144,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne doc. PhDr. Viera Hulková, PhD.
19. Júl 2022
Zmluva o ubytovaní
107/2022/TnUAD
144,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Ing. Milan Jus, PhD.
18. Júl 2022
Zmluva o zabezpečení ubytovania študentov Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne
102/2022/TnUAD
0,00 € Milan Svorada - JAMP Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
18. Júl 2022
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
103/2022/TnUAD
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
8. Júl 2022
Kúpna zmluva č. 098/2022/TnUAD
098/2022/TnUAD
1 365 137,10 € KVANT spol. s r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
8. Júl 2022
Kúpna zmluva č. 099/2022/TnUAD
099/2022/TnUAD
96 332,40 € ant, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
8. Júl 2022
Kúpna zmluva č. 100/2022/TnUAD
100/2022/TnUAD
75 435,60 € DATALAN, a.s. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
8. Júl 2022
Kúpna zmluva č. 101/2022/TnUAD
101/2022/TnUAD
781 956,00 € AUTOCONT, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
7. Júl 2022
Poistná zmluva č. 8004021170
089/2022/TnUAD
2 041,24 € ČSOB Poisťovňa, a.s. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne