Centrálny register zmlúv

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
7. November 2022
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na čiastočné pokrytie cestovných náhrad súvisiacich s výskumno-vzdelávacím pobytom doktorandov na partnerských inštitúciách v rámci projektu Horizont 2020 "Centrum pre funkčné a povrchovo funkcionalizované sklá"
164/2022/TnUAD
2 254,44 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Abel Woldu Ourgessa
7. November 2022
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na čiastočné pokrytie cestovných náhrad súvisiacich s výskumno-vzdelávacím pobytom doktorandov na partnerských inštitúciách v rámci projektu Horizont 2020 "Centrum pre funkčné a povrchovo funkcionalizované sklá"
165/2022/TnUAD
2 254,44 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Ahmed Gamal Abdelsatar Hashem
7. November 2022
Poistná zmluva č. 8004022055 k rámcovej dohode pre poistenie majetku - 1. etapa č. 8004021940
166/2022/TnUAD
91,12 € ČSOB Poisťovňa, a.s. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
27. Október 2022
Darovacia zmluva
160/2022/TnUAD
4 825,00 € Ing. Miloš Taraba Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
27. Október 2022
Darovacia zmluva
161/2022/TnUAD
4 825,00 € Ing. Ľuboš Marček Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
21. Október 2022
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na čiastočné pokrytie cestovných náhrad súvisiacich s výskumno-vzdelávacím pobytom doktorandov č. 03/STT/2022
157/2022/TnUAD
6 300,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Marzieh Ghadamyari
21. Október 2022
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na čiastočné pokrytie cestovných náhrad súvisiacich s výskumno-vzdelávacím pobytom doktorandov na partnerských inštitúciách v rámci projektu Horizont 2020 "Centrum pre funkčné a povrchovo funkcionalizované sklá"
158/2022/TnUAD
10 483,08 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Hossein Ebrahim Hosseini Tazeh Kandi
21. Október 2022
Rámcová dohoda pre poistenie majetku - 1. etapa č. 800 402 1940
159/2022/TnUAD
10 489,99 € ČSOB Poisťovňa, a.s. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
12. Apríl 2022
Kúpna zmluva č. 051/2022/TnUAD
051/2022/TnUAD
Doplnená
45 151,20 € EXIMA, spo. s r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
12. Apríl 2022
Kúpna zmluva č. 052/2022/TnUAD
052/2022/TnUAD
Doplnená
373 200,00 € ECM Systems, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
12. Apríl 2022
Kúpna zmluva č. 053/2022/TnUAD
053/2022/TnUAD
Doplnená
206 772,00 € Škola.sk, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
12. Apríl 2022
Kúpna zmluva č. 054/2022/TnUAD
054/2022/TnUAD
Doplnená
390 024,00 € KVANT spol. s r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
14. Október 2022
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na čiastočné pokrytie cestovných náhrad súvisiacich s výskumno-vzdelávacím pobytom doktorandov na partnerských inštitúciách v rámci projektu Horizont 2020 "Centrum pre funkčné a povrchovo funkcionalizované sklá"
152/2022/TnUAD
1 921,90 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Muhammad Umer Iqbal
14. Október 2022
Darovacia zmluva
153/2022/TnUAD
4 775,00 € Ing. Jana Kuricová Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
14. Október 2022
Návrh poistnej zmluvy č. 3559008581
154/2022/TnUAD
165,20 € Kooperativa Vienna Insurance group Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
14. Október 2022
Návrh poistnej zmluvy č. 5519001890
155/2022/TnUAD
553,85 € Kooperativa Vienna Insurance group Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
14. Október 2022
Dohoda o fyzioterapeutickej praxi
156/2022/TnUAD
0,00 € MUDr. Dana Miri Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
11. Október 2022
Darovacia zmluva
151/2022/TnUAD
4 150,00 € Ing. Daniel Hodoň Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
7. Október 2022
Darovacia zmluva
150/2022/TnUAD
4 150,00 € Ing. Martina Fusková Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
6. Október 2022
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na výučbu
149/2022/TnUAD
0,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne JUDr. Andrej Poruban, PhD.