Centrálny register zmlúv

Slovenská inovačná a energetická agentúra

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
28. Máj 2024
ZMLUVA O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV SO SPROSTREDKOVATEĽOM
25/2024/OVP
0,00 € Slovenská inovačná a energetická agentúra Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
27. Máj 2024
Zmluva o spolupráci
23/2024/SE
0,00 € Slovenský hydrometeorologický ústav Slovenská inovačná a energetická agentúra
27. Máj 2024
Zmluva o financovaní medzinárodného projektu CREDIT4CE (Interreg Central Europe) - Subsidy contract between the Interreg CENTRAL EUROPE Authority and the Lead Partner of the project
27/2024/SIAMV
0,00 € City of Vienna Slovenská inovačná a energetická agentúra
22. Máj 2024
Príkazná zmluva
32/2024/SIAMV
0,00 € Mgr. Edmund Škorvaga Slovenská inovačná a energetická agentúra
16. Máj 2024
Príkazná zmluva
28/2024/SIAMV
0,00 € Mgr. Libor Láznička, MBA Slovenská inovačná a energetická agentúra
13. Máj 2024
Licenčná zmluva
21/2024/ONET
0,00 € Rory Seaford Design Ltd. Slovenská inovačná a energetická agentúra
24. Apríl 2024
Rámcová dohoda o poskytovaní služieb
22/2024/SE
25 700,00 € AK&T, s.r.o. Slovenská inovačná a energetická agentúra
18. Apríl 2024
Zmluva o vykonávaní časti úloh vykonávateľa sprostredkovateľom
11/2024/OVP
24 420 740,00 € Slovenská inovačná a energetická agentúra Ministerstvo hospodárstva slovenskej republiky
15. Apríl 2024
Rámcová dohoda
18/2024/KGR
12 000,00 € Asseco Central Europe, a.s. Slovenská inovačná a energetická agentúra
15. Apríl 2024
Licenčná zmluva
20/2024/ONET
0,00 € Šomšák a partneri, s.r.o. Slovenská inovačná a energetická agentúra
3. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí grantu
17/2024/OPB
6 938 677,00 € Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. Slovenská inovačná a energetická agentúra
14. Marec 2024
Rámcová dohoda
07/2024/OHS
42 600,00 € APEN, s.r.o. Slovenská inovačná a energetická agentúra
12. Marec 2024
Dodatok č. 9 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 205/2017-2060-2242
54/2024-2060-4243
0,00 € Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky Slovenská inovačná a energetická agentúra
11. Marec 2024
Memorandum of Understanding
16/2024/SIAMV
0,00 € EIT Manufacturing East GmbH Slovenská inovačná a energetická agentúra
11. Marec 2024
Dodatok č. 6 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 140/2017/SEČ
14/2024/OHS
1 681,08 € Omnia 2000 a.s. Slovenská inovačná a energetická agentúra
7. Marec 2024
Rámcová dohoda na poskytovanie služieb
15/2024/SIAMV
2 997,00 € doubleSMART, s.r.o. Slovenská inovačná a energetická agentúra
4. Marec 2024
Kontrakt na rok 2024
12/2024/OF
4 177 135,00 € Slovenská inovačná a energetická agentúra Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
29. Február 2024
Zmluva o poskytnutí služieb
06/2024/OPP
11 411,40 € S-EPI s.r.o. Slovenská inovačná a energetická agentúra
27. Február 2024
Zmluva o poskytovaní služieb konzorcia EXPANDI 4.0
00025
7 000,00 € Slovenská inovačná a energetická agentúra MBCD, s.r.o.
21. Február 2024
Príkazná zmluva
08/2024/SIAMV
0,00 € Prof. Ing. Michal Masaryk, PhD. Slovenská inovačná a energetická agentúra