Centrálny register zmlúv

Slovenská inovačná a energetická agentúra

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
24. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí pomoci de minimis prostredníctvom KV
NPPRKP_KV_0189/2023/SIEA1056
4 500,00 € Slovenská inovačná a energetická agentúra SMOFFI s.r.o.
24. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí pomoci de minimis prostredníctvom KV
NPPRKP_KV_0191/2023/SIEA1056
4 250,00 € Slovenská inovačná a energetická agentúra EuroHostess Agency s.r.o.
24. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
76620
1 500,00 € Ing. Štefan Tulipán Slovenská inovačná a energetická agentúra
24. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
78798
3 400,00 € Maroš Komár , Anna Komárová  Slovenská inovačná a energetická agentúra
24. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
82612
1 500,00 € Miroslava Brisudová r. Brisudová, Ľuboš Rusnák r. Rusnák Slovenská inovačná a energetická agentúra
24. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
86182
2 760,00 € MDDr. Lívia Rostášová, Ing. Jaroslav Rostáš Slovenská inovačná a energetická agentúra
24. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
89075
1 972,00 € Kemeňová Henrika r. Tomkuljaková, Ing. Slovenská inovačná a energetická agentúra
24. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
92765
2 380,00 € Marek Sloboda Slovenská inovačná a energetická agentúra
24. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
91145
3 400,00 € PaedDr. Jaroslava Surgentova Slovenská inovačná a energetická agentúra
24. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
90227
3 151,00 € Jozef Galis, Lenka Galisová Slovenská inovačná a energetická agentúra
24. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
94135
1 500,00 € Katarína Kaňová Slovenská inovačná a energetická agentúra
24. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
94776
1 500,00 € Gábor Lengyel, Barbara Lengyelová Slovenská inovačná a energetická agentúra
24. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
94959
1 500,00 € Ing. Daniel Potrunay, Ing. Daniela Poturnayová Slovenská inovačná a energetická agentúra
24. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
96096
1 500,00 € Ing. Emil Kováčik, Ing. Božena Kováčiková Slovenská inovačná a energetická agentúra
24. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
96478
3 400,00 € Ing. Štefan Tulipán Slovenská inovačná a energetická agentúra
24. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
96218
1 233,00 € Jozef Jakabovič Slovenská inovačná a energetická agentúra
24. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
96535
1 500,00 € Martina Hrehová Slovenská inovačná a energetická agentúra
24. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
96696
3 400,00 € Peter Piták, Janka Pitáková Slovenská inovačná a energetická agentúra
24. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
96881
1 500,00 € Gondaová Michaela Slovenská inovačná a energetická agentúra
24. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
97184
3 400,00 € Marek Schrom , Simona Schromová, rodená Schromová Slovenská inovačná a energetická agentúra