Centrálny register zmlúv

Slovenská inovačná a energetická agentúra

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
21. Február 2024
Príkazná zmluva
08/2024/SIAMV
0,00 € Prof. Ing. Michal Masaryk, PhD. Slovenská inovačná a energetická agentúra
21. Február 2024
Príkazná zmluva
09/2024/SIEMV
0,00 € Matúš Kiczko Slovenská inovačná a energetická agentúra
21. Február 2024
Príkazná zmluva
10/2024/SIAMV
0,00 € Ing. Martin Benko Slovenská inovačná a energetická agentúra
20. Február 2024
Rámcová dohoda na poskytovanie služieb
03/2024/SIAMV
33 417,56 € HI KONGRES HOTEL TRNAVA, s.r.o. Slovenská inovačná a energetická agentúra
14. Február 2024
Príkazná zmluva
04/2024/SIAMV
0,00 € RNDr. Radovan Hilbert, PhD. Slovenská inovačná a energetická agentúra
14. Február 2024
Príkazná zmluva
05/2024/SIAMV
0,00 € Ing. Tomáš Krošlák, MBA Slovenská inovačná a energetická agentúra
8. Február 2024
Dodatok č. 10 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 323/2017-2060-2242
4/2024-2060-4242
0,00 € Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky Slovenská inovačná a energetická agentúra
25. Január 2024
Poistná zmluva pre skupinové úrazové poistenie osôb prepravovaných motorovým vozidlom č. 2-629-302070
134/2023/OHS
847,93 € Colonnade Insurance S.A. Slovenská inovačná a energetická agentúra
30. Január 2024
Poistná zmluva
02/2024/OHS
8 993,15 € UNIQA pojišťovna, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu Slovenská inovačná a energetická agentúra
25. Január 2024
Príkazná zmluva
01/2024/SIAMV
160,00 € Ing. Richard Modrák Slovenská inovačná a energetická agentúra
16. Január 2024
Zmluva o spracúvaní osobných údajov so sprostredkovateľom
140/2023/2023
0,00 € Slovenská inovačná a energetická agentúra Úrad vlády Slovenskej republiky
23. Október 2023
Kolektívna zmluva na roky 2024-2025
106/2023/KGR
0,00 € Základná organizácia Energeticko - chemického odborového zväzu pri SIEA, Základná organizácia Energeticko - chemického odborového zväzu západ - stred pri SIEA Slovenská inovačná a energetická agentúra
8. November 2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny na rok 2024
105/2023/OHS
216 000,00 € RIGHT POWER, a.s. Slovenská inovačná a energetická agentúra
28. November 2023
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
119/2023/OHS
5 760,00 € F-RISK GROUP, s.r.o. Slovenská inovačná a energetická agentúra
28. November 2023
Zmluva o poskytovaní služieb technika požiarnej ochrany
120/2023/OHS
5 760,00 € F-RISK GROUP, s.r.o. Slovenská inovačná a energetická agentúra
29. November 2023
Dodatok č.2 k Zmluve o podnájme nebytových priestorov 119/2019/OZIV
121/2023/OHS
6 965,04 € NetBau s.r.o. Slovenská inovačná a energetická agentúra
14. December 2023
Dohoda o preddavkových platbách na rok 2024
130/2023/OHS
120 350,00 € MH Teplárenský holding, a.s. Slovenská inovačná a energetická agentúra
18. December 2023
Rámcová dohoda na zabezpečenie služieb stravovania prostredníctvom elektronických stravovacích kariet
137/2023/OF
67 862,00 € DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. Slovenská inovačná a energetická agentúra
21. December 2023
Zmluva o poskytovaní a využívaní informácií z monitorovania médií a sociálnych sietí
139/2023/KGR
11 260,80 € SITA Slovenská tlačová agentúra, a.s. Slovenská inovačná a energetická agentúra
21. December 2023
Poistná zmluva o povinnom zmluvnom poistení č. 9661000863
132/2023/OHS
5 926,92 € UNIQA pojišťovna, a.s. Slovenská inovačná a energetická agentúra