Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
3. Február 2023
Dodatok č. N20200108017D04 k Zmluve o spolupráci
N20200108017D04
0,00 € Organizácia sociálnej starostlivosti mesta Šaľa Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
3. Február 2023
Dodatok č. N20200108004D05 k Zmluve o spolupráci
N20200108004D05
0,00 € Šanca pre Dražice Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
3. Február 2023
Rámcová dohoda o poskytovaní služieb
H20230203001
0,00 € ŠARIŠ CENTRUM, a.s. Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
3. Február 2023
Dodatok č. N20200108010D04 k Zmluve o spolupráci
N20200108010D04
0,00 € Obec Stará Kremnička Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
3. Február 2023
Dodatok č. N20200108003D05 k Zmluve o spolupráci
N20200108003D05
0,00 € Šanca pre Dražice Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
3. Február 2023
Dodatok č. N20200528001D05 k Zmluve o spolupráci
N20200528001D05
0,00 € Sociálne služby mesta Trenčín Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
3. Február 2023
DODATOK č. N20200108016D04
N20200108016D04
0,00 € Mesto Poltár Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
3. Február 2023
Dodatok č. N20200312002D04 k Zmluve o spolupráci
N20200312002D04
0,00 € Kultúrno - výchovné občianske združenie Láčho drom Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
3. Február 2023
Rámcová dohoda o poskytovaní služieb
H20230201001
0,00 € Grekon s.r.o. Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
3. Február 2023
Dodatok č. 5 k Zmluve o spolupráci č. N20200113009
N20200113009D05
0,00 € Mesto Fiľakovo Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
3. Február 2023
Dodatok č. 4 k Zmluve o spolupráci č. N20200316001
N20200316001D04
0,00 € Obec Muráň Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
3. Február 2023
Dodatok č. NN20200107010D04 k Zmluve o spolupráci
N20200107010D04
0,00 € IN Network Slovakia, n.o. Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
3. Február 2023
Dodatok č. N20200107021D04 k Zmluve o spolupráci
N20200107021D04
0,00 € Mesto Veľký Meder Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
3. Február 2023
Dodatok č. N20200107006D04 k Zmluve o spolupráci
N20200107006D04
0,00 € IN Network Slovakia, n.o. Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
2. Február 2023
Dodatok č. N20200108014D04 k Zmluve o spolupráci v rámci národného projektu Budovanie odborných kapacít na komunitnej úrovni
N20200108014D04
0,00 € Mesto Turzovka Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
2. Február 2023
Dodatok č. N20200115002D04 k Zmluve o spolupráci v rámci národného projektu Budovanie odborných kapacít na komunitnej úrovni
N20200115002D04
0,00 € Občianske združenie Tobiáš Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
2. Február 2023
DODATOK č. N20200110002D04 k Zmluve o spolupráci v rámci národného projektu Budovanie odborných kapacít na komunitnej úrovni
N20200110002D04
0,00 € Obec Pukanec Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
2. Február 2023
Dodatok č. N20200107018 D05 k Zmluve o spolupráci v rámci národného projektu Budovanie odborných kapacít na komunitnej úrovni
N20200107018D05
0,00 € Obec Cerovo Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
2. Február 2023
Dodatok č.4
1/2020/4
0,00 € Obec Tekovské Lužany Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR
2. Február 2023
Dodatok č. 3 k zmluve č. 4/2020 o spolupráci v rámci NP BOKKÚ (Komunitné centrum)
32/2023
0,00 € Mesto Rožňava Implementačná agentúra pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia