Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
5. December 2023
Zmluva o spolupráci
N20231127039
0,00 € Mesto Púchov Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
5. December 2023
Zmluva o spolupráci
N20231129020
0,00 € Mesto Spišská Stará Ves Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
5. December 2023
Zmluva o spolupráci
N20231129019
0,00 € Arcidiecézna charita Košice Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
5. December 2023
Zmluva o spolupráci
N20231128014
0,00 € Obec Lubeník Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
5. December 2023
Zmluva o spolupráci
N20231127044
0,00 € Mesto Prešov Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
5. December 2023
Zmluva o spolupráci
N20231130003
0,00 € Cesta nádeje Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
5. December 2023
Zmluva o spolupráci
N20231130008
0,00 € Obec Dolinka Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
5. December 2023
Zmluva o spolupráci
N20231128013
0,00 € Mesto Zvolen Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
5. December 2023
Zmluva o spolupráci
N20231127043
0,00 € Mesto Handlová Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
5. December 2023
Zmluva o spolupráci
N20231127042
0,00 € Mesto Bytča Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
5. December 2023
Zmluva o spolupráci
N20231129014
0,00 € Mesto Trenčianske Teplice Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
5. December 2023
Zmluva o spolupráci
N20231129022
0,00 € Obec Beňuš Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
5. December 2023
Zmluva o spolupráci
N20231129017
750,00 € Obec Margecany Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR
5. December 2023
Zmluva o spolupráci
N20231123029
0,00 € Obec Breza Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
5. December 2023
Zmluva o spolupráci
N20231129018
0,00 € Obec Starý Tekov Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
5. December 2023
Zmluva o spolupráci
N20231130006
0,00 € Obec Čierny Balog Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
5. December 2023
Zmluva o spolupráci
N20231127040
0,00 € Mesto Vranov nad Topľou Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
5. December 2023
Zmluva o spolupráci
20230684/2023
135 000,00 € Mesto Ružomberok Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR
5. December 2023
Zmluva o spolupráci
N20231129016
0,00 € Obec Jasenie Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
5. December 2023
Zmluva o spolupráci
N20231129021
0,00 € Mesto Stropkov Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky