Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
17. Apríl 2024
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. GT-MPV- 1179
6600001579
0,00 € Mária Uliková MH Teplárenský holding, a.s.
17. Apríl 2024
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. GT-MPV- 1185
6600001576
0,00 € Slávka Vaňková, Ing. MH Teplárenský holding, a.s.
17. Apríl 2024
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. GT-MPV- 1114
6600001568
0,00 € Rafael Staňo MH Teplárenský holding, a.s.
17. Apríl 2024
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. GT-MPV- 724
6600001564
0,00 € Alžbeta Šeňová MH Teplárenský holding, a.s.
17. Apríl 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o Dielo č. 301121174 uzavretej dňa 29.10.2021
46002460-01
0,00 € SOFTIP, a.s. MH Teplárenský holding, a.s.
17. Apríl 2024
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. GT-MPV- 1070
6600001581
0,00 € Agnesa Orosová MH Teplárenský holding, a.s.
17. Apríl 2024
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. GT-MPV- 352
6600001573
0,00 € Ľudmila Prusáková MH Teplárenský holding, a.s.
17. Apríl 2024
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. GT-MPV- 1130
6600001580
0,00 € Filip Szvat MH Teplárenský holding, a.s.
17. Apríl 2024
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. GT-MPV- 1115
6600001562
0,00 € Jozef Staňo MH Teplárenský holding, a.s.
16. Apríl 2024
Dodatok č. 3 k licenčnej zmluve č. 30222041 uzavretej dňa 29.7.2022
6600000171-03
0,00 € SOFTIP, a.s. MH Teplárenský holding, a.s.
16. Apríl 2024
Zmluva o poskytovaní reklamných a propagačných služieb
6600001571
3 600,00 € EKOS PLUS s.r.o. MH Teplárenský holding, a.s.
15. Apríl 2024
Nájomná zmluva č. 353/2024
6600001173
0,00 € Mesto Žilina MH Teplárenský holding, a.s.
15. Apríl 2024
DODATOK č. 5 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
12120220-05
0,00 € Slovenská inovačná a energetická agentúra MH Teplárenský holding, a.s.
12. Apríl 2024
Dodatok č. 2 k Rámcovej zmluve o poskytovaní právnych služieb zo dňa 08.04.2022 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 18.04.2023
6600000029-02
0,00 € Kotvan, s.r.o. MH Teplárenský holding, a.s.
12. Apríl 2024
Príloha č. 3 k Zmluve o poskytovaní služieb prostredníctvom systému elektronického bankovníctva Business BankingTB ( ďalej len "Zmluva o BBTB") Určenie oprávnenej osoby alebo zmena rozsahu oprávnení
46002017-príloha 3-2024-01
0,00 € Tatra banka, a.s. MH Teplárenský holding, a.s.
12. Apríl 2024
Dodatok č. 1 kzmluve o dielo na vypracovanie DOKUMENTÁCIE NA STAVEBNÉ POVOLENIE A POLOŽKOVÝ ROZPOČET K ŽIADOSTI O POSKYTNUTIE NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU /NFP/ STAVBY „STAVEBNÉ ÚPRAVY A VÝMENA EXISTUJÚCICH HORÚCOVODNÝCH ROZVODOV TEPLA-VETVA Vi VLČIN
6600000170-01
32 400,00 € ECONS ENERGY, a.s. MH Teplárenský holding, a.s.
12. Apríl 2024
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. GT-MPV- 1005
6600001559
0,00 € Livonen, a.s. MH Teplárenský holding, a.s.
12. Apríl 2024
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. GT-MPV- 1200
6600001561
0,00 € Rímskokatolícka farnosť Nanebovzatia Panny Márie MH Teplárenský holding, a.s.
12. Apríl 2024
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. GT-MPV- 1093
6600001378
0,00 € Martin Pukančík, Ing. MH Teplárenský holding, a.s.
12. Apríl 2024
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. GT-MPV- 848
6600001381
0,00 € Jaroslav Franko MH Teplárenský holding, a.s.