Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
12. Január 2023
Zmluva o dielo Zásobovanie teplom objektu Slovenskej pošty a MV SR v KE Nová OST 21810
6600000368
145 920,00 € TERMEL, s. r. o. MH Teplárenský holding, a.s.
11. Január 2023
ZMLUVA O NÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV uzatvorená podľa zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov a NÁJME, SPRÁVE A OBSLUHE TECHNOLÓGIE
6600000364
4,80 € Mesto Martin MH Teplárenský holding, a.s.
10. Január 2023
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo "Rekonštrukcia elektro statického odlučovača pre zníženie emisií tuhých znečisťujúcich látok kotla K4" zo dňa 06.12.2021
2112310005-02
23 874,00 € ZVVZ-Enven Engineering, a.s. MH Teplárenský holding, a.s.
10. Január 2023
ZMLUVA O BUDÚCEJ ZMLUVE O DODÁVKE A ODBERE TEPLA
6600000365
0,00 € SCONTO Development s. r. o. MH Teplárenský holding, a.s.
9. Január 2023
DODATOK č. 1 k ZMLUVE č. NN/360/2017/BVS o nájme kolektora a časti bývalej kotolne
Dod. č. 1 k NN/360/2017/BVS
0,00 € Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. MH Teplárenský holding, a.s.
30. December 2022
ZMLUVA o zabezpečení plnenia bezpečnostných opatrení a notifikačných povinností podľa zákona č. 69/2018 Z.z. o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
6600000361
0,00 € MENERT spol. s r.o.; ČKD DUKLA, Montáže s.r.o. MH Teplárenský holding, a.s.
30. December 2022
Zmluva o dielo "Výstavba zdroja tepla v závode Trnava"
6600000360
5 720 206,80 € MENERT spol. s r.o.; ČKD DUKLA, Montáže s.r.o. MH Teplárenský holding, a.s.
29. December 2022
ZMLUVA o zabezpečení plnenia bezpečnostných opatrení a notifikačných povinností podľa zákona č. 69/2018 Z.z. o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
6600000363
0,00 € STRABAG s.r.o. MH Teplárenský holding, a.s.
29. December 2022
Zmluva o dielo "Stavebné úpravy existujúcich rozvodov tepla a zmena z parného na horúcovodné - druhá časť - pokračovanie V2 Mesto v Závode Žilina"
6600000362
7 978 759,75 € STRABAG s.r.o. MH Teplárenský holding, a.s.
28. December 2022
Zmluva o spolupráci
6600000288
0,00 € Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. MH Teplárenský holding, a.s.
28. December 2022
Zmluva o dielo
6600000358
598 967,00 € TERMEL, s. r. o. MH Teplárenský holding, a.s.
28. December 2022
ZMLUVA o zabezpečení plnenia bezpečnostných opatrení a notifikačných povinností podľa zákona č. 69/2018 Z.z. o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
6600000359
0,00 € TERMEL, s. r. o. MH Teplárenský holding, a.s.
28. December 2022
ZMLUVA o zabezpečení plnenia bezpečnostných opatrení a notifikačných povinností podľa zákona č. 69/2018 Z.z. o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
6600000357
0,00 € IPECON, s. r. o. MH Teplárenský holding, a.s.
28. December 2022
Zmluva o dielo
6600000356
1 439 935,15 € IPECON, s. r. o. MH Teplárenský holding, a.s.
27. December 2022
Zmluva o dodávke a odbere tepla
500098002
0,00 € Bytový podnik Dúbravka, spol. s r.o. MH Teplárenský holding, a.s.
27. December 2022
Kúpna zmluva
6600000348
1 410 161,54 € Eurovea 2, s. r. o. MH Teplárenský holding, a.s.
23. December 2022
Kúpna zmluva
6600000311
243 600,00 € CM Slovakia spol. s r. o. MH Teplárenský holding, a.s.
23. December 2022
Dodatok č.2 k Zmluve o dielo č. 12400-21-17100996 zo dňa 27.4.2022
752200000-02
0,00 € IPECON, s. r. o. MH Teplárenský holding, a.s.
23. December 2022
Dodatok č. 5 k Zmluve o združenej dodávky plynu
202602200-05
0,00 € ZSE Energia MH Teplárenský holding, a.s.
22. December 2022
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 6600000190 zo dňa 29.7.2022
6600000190-01
0,00 € SCHEIBNER INSURANCE BROKER s.r.o. MH Teplárenský holding, a.s.