Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
23. Máj 2023
"Rámcová zmluva o sprostredkovaní zamestnania za úhradu a poskytovaní poradenských služieb"
6600000559
180 000,00 € Manuvia Expert Recruitment SK, s.r.o. MH Teplárenský holding, a.s.
23. Máj 2023
RÁMCOVÁ KÚPNA ZMLUVA
6600000573
180 000,00 € EKOS - partner s.r.o. MH Teplárenský holding, a.s.
22. Máj 2023
Zmluva o výpožičke
6600000546
0,00 € Vlastníci bytov a NP Drieňová 11 v.z. BYTOSPOL.S.S., s.r.o. MH Teplárenský holding, a.s.
22. Máj 2023
Zmluva o výpožičke
6600000549
0,00 € Vlastníci bytov a NP Muškátová 36-38 v.z. SVB Muškátová 36-38 MH Teplárenský holding, a.s.
22. Máj 2023
Zmluva o výpožičke
6600000548
0,00 € Vlastníci bytov a NP Solivarská 2 v.z. BYTOSPOL.S.S., s.r.o. MH Teplárenský holding, a.s.
19. Máj 2023
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania žiakov v systéme školského vzdelávania
6600000570
0,00 € Stredná priemyselná škola elektrotechnická MH Teplárenský holding, a.s.
19. Máj 2023
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania žiakov v systéme školského vzdelávania
6600000571
0,00 € Stredná priemyselná škola dopravná MH Teplárenský holding, a.s.
19. Máj 2023
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania žiakov v systéme školského vzdelávania
6600000572
0,00 € Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša MH Teplárenský holding, a.s.
17. Máj 2023
Nájomná zmluva 13552531
6600000566
0,00 € BUSINESS LEASE SLOVAKIA s.r.o. MH Teplárenský holding, a.s.
17. Máj 2023
Dodatok č. 1k Zmluve o poskytovaní služieb na zabezpečenie stravovania č. 6600000218 zo dňa 26.09.2022
6600000218-01
0,00 € VEMI, s.r.o. MH Teplárenský holding, a.s.
17. Máj 2023
Nájomná zmluva č. 2023005
6600000554
0,00 € 3A s.r.o. MH Teplárenský holding, a.s.
17. Máj 2023
Nájomná zmluva 13562911
6600000567
0,00 € BUSINESS LEASE SLOVAKIA s.r.o. MH Teplárenský holding, a.s.
17. Máj 2023
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286501232300/0099
6600000551
0,00 € Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava; 3DUBY PARK, a.s. MH Teplárenský holding, a.s.
15. Máj 2023
"RÁMCOVÁ ZMLUVA O SPROSTREDKOVANÍ ZAMESTNANIA ZA ÚHRADU A POSKYTOVANÍ PORADENSKÝCH SLUŽIEB"
6600000561
180 000,00 € BALANCED HR s.r.o. MH Teplárenský holding, a.s.
12. Máj 2023
ZMLUVA o zabezpečení plnenia bezpečnostných opatrení a notifikačných povinností podľa zákona č. 69/2018 Z.z. o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
6600000564
0,00 € IPECON, s. r. o. MH Teplárenský holding, a.s.
12. Máj 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb č. 6600000271, zo dňa 18.10.2022
6600000271-01
91 730,40 € Rudolf Frnčo RUMI MH Teplárenský holding, a.s.
12. Máj 2023
Zmluva o zriadení vecného bremena číslo ŽSK 125/2023 KRÚ
6600000475
550,00 € Žilinský samosprávny kraj MH Teplárenský holding, a.s.
12. Máj 2023
Dodatok k zmluvám o bežnom účte o osobitom úročení
46000633-02
0,00 € Tatra banka, a.s. MH Teplárenský holding, a.s.
12. Máj 2023
Zmluva a o dielo "Vybudovanie a rekonštrukcia HV sácht a inštalácia meračov tepla"
6600000560
114 000,00 € FC ENERGY s.r.o. MH Teplárenský holding, a.s.
12. Máj 2023
ZMLUVA o zabezpečení plnenia bezpečnostných opatrení a notifikačných povinností podľa zákona č. 69/2018 Z.z. o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
6600000558
0,00 € M - D - J, spol. s r.o. MH Teplárenský holding, a.s.