Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
2. Júl 2024
Dohoda o zvýšení kvalifikácie
POZ 381/2024
0,00 € Miroslava Štajerová Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica
1. Júl 2024
Zmluva o poskytovaní služieb
POZ 377/2024
4 510 332,00 € Združenie "IZ BUNG - ProClienta Group" Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica
1. Júl 2024
Dohoda o zvýšení kvalifikácie
POZ 378/2024
0,00 € Bc. Nikola Dobrotová Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica
1. Júl 2024
Zmluva o výpožičke
POZ 379/2024
29 600,00 € BioVendor Slovakia s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica
28. Jún 2024
Zmluva o odbornej praxi študenta
POZ 376/2024
0,00 € Sára Gregorová Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica
28. Jún 2024
Rámcová dohoda
POZ 375/2024
93 022,95 € YMMOT s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica
27. Jún 2024
Dohoda o absolvovaní odbornej praxe zdravotníckeho pracovníka
POZ 373/2024
10,00 € MUDr. Adriána Medvecká Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica
27. Jún 2024
DOHODA O PODMIENKACH MILOSRDNÉHO PROGRAMU
POZ 372/2024
0,00 € Novartis Slovakia s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica
27. Jún 2024
DOHODA O UROVNANÍ
POZ 374/2024
300,00 € Mária Borošková Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica
26. Jún 2024
Rámcová dohoda
POZ 371/2024
8 173,61 € ALFA BIO s. r. o. Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica
26. Jún 2024
Zmluva o odbornej praxi študenta
POZ 370/2024
0,00 € Barbora Sombathyová Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica
26. Jún 2024
Zmluva o zabezpečení odbornej praxe
POZ 369/2024
0,00 € Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach - Lekárska fakulta Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica
25. Jún 2024
Dodatok č. 13 k Zmluve o poskytovaní stravovania č. 2180/2016/PS-SUR
1855/2024
2 352,00 € Mesto Banská Bystrica Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica
25. Jún 2024
Zmluva o výpožičke
POZ 368/2024
50 312,49 € TIMED, s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica
24. Jún 2024
Dohoda o absolvovaní odbornej praxe zdravotníckeho pracovníka
POZ 366/2024
91,00 € Bc. Martin Paulov Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica
24. Jún 2024
Zmluva o odbornej praxi študenta
POZ 365/2024
0,00 € Silvia Bigasová Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica
24. Jún 2024
Dodatok č. 12 k Zmluve o poskytovaní stravovania č. 2180/2016/PS-SUR
1854/2024
2 587,20 € Mesto Banská Bystrica Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica
24. Jún 2024
Darovacia zmluva
POZ 367/2024
529,80 € Dobročinné združenie HEMAT Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica
21. Jún 2024
Zmluva o odbornej praxi študenta
POZ 364/2024
0,00 € Bc. Tea Hovorková Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica
20. Jún 2024
Dohoda o poskytnutí príspevku
POZ 363/2024
5 000,00 € Bc. Nora Štrbová Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica