Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
30. Január 2014
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy
014/§51/2014/TN
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín Detský domov Lastovička
28. Január 2014
Zmluva o zabezpečení zimnej údržby
22014
29,87 € Jaroslav Slezáček Detský domov Lastovička
27. December 2013
Zmluva o dodávke el.energie
40392013
0,00 € Magna EA s.r.o. Piešťany Detský domov pre MBS a DeD Lastovička
9. December 2013
Zmluva o prevode správy majetku štátu
35360/2013
0,00 € MPSVaR Detský domov pre MBS a detský domov Lastovička
18. Október 2013
dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb
00209161
0,00 € Orange Slovensko Detský domov pre MBS a DeD Lastovička
18. Október 2013
Zmluva o poskytovani verejnych sluzieb
A6994954
0,00 € Orange Slovensko a.s. Detský domov pre MBS a DeD Lastovička
18. Október 2013
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb
6702991
0,00 € Orange Slovensko a.s. Detský domov pre MBS a DeD Lastovička
30. Júl 2013
úrazové poistenie
8001036628
13,27 € Uniqua poisťovňa a.s. Detský domov Lastovička
19. Jún 2013
dodatok k zmluve o zabezpečení úloh BOZP a OPP
dodatok č. 2
0,00 € Fibez s.r.o. Detský domov pre MbS a detský domov Lastovička
19. Jún 2013
dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb
9901083526
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Detský domov pre MbS a DeDLastovička
19. Jún 2013
dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb
9903956246
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Detský domov pre MbS a DeD Lastovička
15. Máj 2013
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
9903956353
0,00 € Slovak Telekom Detský domov pre MbS a detský domov Lastovička
6. Marec 2013
zmluva o dodávke vody a odvádzaní odpadových vôd
122/2013
0,00 € TVS a.s. Detský domov Lastovička
23. Január 2013
Zmluva o združenej dodávke energie
9406174993
0,00 € ZSE Energia a.s. Detský domov Lastovička
18. December 2012
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy
267/§51/2012/TN
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín Detský domov Lastovička
30. Júl 2012
Zmluva o združenej dodávke elektriny
9406104604
0,00 € ZSE Energia.a.s. Detský domov Lastovička