Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
2. December 2021
Zmluva o poskytnutí finančného daru č.12/2021
12/2021
1 000,00 € Nadácia Televízie Markíza Centrum pre deti a rodiny Trenčín
1. December 2021
Dohoda č.11/2021 o hromadnom uzavretí Dodatkov k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
11/2021
0,00 € Orange Centrum pre deti a rodiny Trenčín
5. November 2021
Kúpna zmluva č.7/2021 o kúpe automobilu
Kúpna zmluva č.7/2021 o kúpe automobilu
13 658,00 € AutoMarket TRENČÍN s.r.o. Centrum pre deti a rodiny Trenčín
30. September 2021
Zmluva o zabezpečení úloh v oblasti BOZP,OPP a EVC 8/2021
Zmluva o zabezpečení úloh v oblasti BOZP,OPP a EVC 8/2021
1 500,00 € FIBEZ s.r.o. Centrum pre deti a rodiny Trenčín
30. September 2021
Zmluva č.9/2021 o zabezpečení úloh v oblasti OOÚ
Zmluva č.9/2021 o zabezpečení úloh v oblasti OOÚ
432,00 € FIBEZ s.r.o. Centrum pre deti a rodiny Trenčín
24. Máj 2021
Darovacia zmluva č. 5/2021
Darovacia zmluva č. 5/2021
0,00 € Pro Dubnica o. z. Centrum pre deti a rodiny Trenčín
24. Máj 2021
Darovacia zmluva č. 4/2021
Darovacia zmluva č. 4/2021
270,00 € Pro Dubnica o. z. Centrum pre deti a rodiny Trenčín
24. Máj 2021
Zmluva č.3/2021 o poskytnutí nepeňažného daru
Zmluva č.3/2021 o poskytnutí nepeňažného daru
0,00 € Slovenské elektrárne a. s. Centrum pre deti a rodiny Trenčín
22. Marec 2021
Zmluva č.2/2021 o zabezpečení úloh v oblasti evidenčných činností zdravotného dohľadu
Zmluva č.2/2021 o zabezpečení úloh v oblasti evidenčných činností zdravotného dohľadu
105,00 € FIBEZ s.r.o. Centrum pre deti a rodiny Trenčín
10. Marec 2021
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb -balík služieb 1/2021
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb -balík služieb 1/2021
0,00 € Slovak Telekom a.s. Centrum pre deti a rodiny Trenčín
2. December 2020
Zmluva č.7/2020 o poskytnutí grantu 195/20_KH
Zmluva č.7/2020 o poskytnutí grantu 195/20_KH
4 500,00 € Nadácia Volkswagen Slovakia Centrum pre deti a rodiny Trenčín
28. September 2020
Dohoda č.20/13/054/226 o zab.podmienok vykon. aktiv.činn. formou dobrovoľníckej služby a o posk.prísp. na akt.činnosť formou dobrovoľ.služby právn.osobe
Dohoda č.20/13/054/226 o zab.podmienok vykon. aktiv.činn. formou dobrovoľníckej služby a o posk.prísp. na akt.činnosť formou dobrovoľ.služby právn.osobe
0,00 € Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Trenčín Centrum pre deti a rodiny Trenčín
24. September 2020
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby
20/13/054/226
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín Centrum pre deti a rodiny Trenčín
22. September 2020
Dohoda č.6/2020 o pristúpení k RZ o združenej dodávke elektriny
Dohoda č.6/2020 o pristúpení k RZ o združ dodávke elektriny
0,00 € Stredoslovenská energetika a.s. Centrum pre deti a rodiny Trenčín
22. September 2020
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny dodávateľa č.5/2020
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny k Dohode č.5/2020 združ.dodávke elektriny
0,00 € Stredoslovenská energetika a.s. Centrum pre deti a rodiny Trenčín
7. Júl 2020
Zmluva č.3/2020 o bezodplatnom prevode správy hnuteľného majetku štátu
OSNM Spr. 302/2020
0,00 € Okresný súd Nové Mesto nad Váhom Centrum pre deti a rodiny Trenčín
7. Júl 2020
Zmluva č.4/2020 o zabezpečení úloh v oblasti OOÚ
Zmluva č.4/2020 o zabezpečení úloh v oblasti OOÚ
540,00 € FIBEZ s.r.o. Centrum pre deti a rodiny Trenčín
6. Júl 2020
Zmluva č.3/2020 o bezodplatnom prevode správy hnuteľného majetku štátu
Zmluva č.3/2020
0,00 € Okresný súd Nové Mesto nad Váhom Centrum pre deti a rodiny Trenčín
6. Júl 2020
Rámcová zmluva o spolupráci
Zmluva č.2/2020
0,00 € Nadácia pre deti Slovenska Centrum pre deti a rodiny Trenčín
30. Január 2020
Zmluva o zabezpečení úloh v oblasti evidenčných činnosti zdravotného dohľadu
Zmluva č.1/2020
180,00 € FIBEZ s.r.o. Centrum pre deti a rodiny Trenčín