Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
31. Január 2019
Zmluva č.4/2019 o službách I
Zmluva o službách č.4/2019
2 300,00 € M&M BN s.r.o. Detský domov Lastovička
30. Január 2019
Zmluva č.3/2019 o nájme nebytových priestorov k NP DEI NS III
Zmluva č.3/2019 o nájme nebytových priestorov
Doplnená
31 497,00 € M&M BN s.r.o. Detský domov Lastovička
18. Január 2019
Zmluva č. 2/2019 o dodávke vody a odvádzaní odpad. vôd 788/2019
Zmluva č. 2/2019 o dodávke vody a odvádzaní odpad. vôd
0,00 € Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. Centrum pre deti a rodiny Trenčín
17. Január 2019
Zmluva č.1/2019 o poskytovaní stravy
zmluva č.1/2019
0,00 € Spojená škola internátna ,Trenčín Centrum pre deti a rodiny Trenčín
17. Január 2019
Dodatok č.1 k Zmluve č.19/2018
dodatok č.1 k Zmluve č.19/2018
0,00 € Spojená škola internátna ,Trenčín Detský domov Lastovička
15. Január 2019
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 19/2018 o poskytovaní stravy
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 19/2018 o poskytovaní stravy
0,00 € Spojená škola internátna Detský domov Lastovička
15. Január 2019
Zmluva č. 1/2019 o poskytovaní stravy
Zmluva č. 1/2019 o poskytovaní stravy
0,00 € Spojená škola internátna Centrum pre deti a rodiny Trenčín
30. November 2018
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 9/2017 o zabezp. úloh v oblasti BOZP a OPP
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 9/2017 o zabezp. úloh v oblasti BOZP a OPP
0,00 € Fibez s.r.o. Detský domov Lastovička
30. November 2018
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 1/2018 o zabezp. EVC zdrav.dohľadu
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 1/2018 o zabezp. EVC zdrav.dohľadu
0,00 € Fibez s.r.o. Detský domov Lastovička
26. Október 2018
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby podľa §52a
18/13/52A/129
Doplnená
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín Detský domov Lastovička
23. Október 2018
Zmluva č. 20/2018 o stravovaní dieťaťa v MŠ Lienkov A.Kochanovce
Zmluva č.20/2018 o stravovaní dieťaťa v MŠ Lienkovo A.Kochanovce
303,00 € Obec Adamovské Kochanovce Detský domov Lastovička
18. Október 2018
Zmluva č. 19/2018 o poskytovaní stravy v SŠI Trenčín
Zmluva č.19/2018 o poskytovaní stravy v Spojenej škole internátnej TN
1 250,00 € Spojená škola internátna Detský domov Lastovička
9. Október 2018
Zmluva č. 18/2018 o stravovaní žiaka v ZŠ Dlhé Hony 1, Trenčín
Zmluva č.18/2018 o stravovaní žiaka v ZŠ, Dlhé Hony, Trenčín
198,00 € Základná škola Detský domov Lastovička
27. September 2018
Zmluva č. 17/2018 o stravovaní detí v MŠ Sv.Andreja-Svorada a Benedikta Trenčín
Zmluva č. 17/2018
720,00 € ZŠ s MŠ Sv. Andreja - Svorada a Benedikta Detský domov Lastovička
17. September 2018
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny č.15/2018
Zmluva č.15/2018
0,00 € BCF s.r.o. Detský domov Lastovička
17. September 2018
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode o združ. dodávke elektriny dodávateľa č.15/2018
Dohoda č.16/2018
0,00 € BCF s.r.o. Detský domov Lastovička
11. September 2018
Zmluva o výpožičke nehnuteľného majetku štátu č.5/2018
Zmluva č. 6/2018
0,00 € Detský domov Semeteš Detský domov Lastovička
11. September 2018
Zmluva o výpožičke hnuteľného majetku štátu č.6/2018
5/2018
0,00 € Detský domov Semeteš Detský domov Lastovička
6. September 2018
Zmluva č. 14/2018 o stravovaní pre žiakov ZŠ s MŠ Sv.Andreja-Svorada a Benedikta Trenčín
14/2018
400,00 € Gymnázium Ľ.Štúra Detský domov Lastovička
28. Máj 2018
Zmluva č.13/2018 o sprac osob. údajov sprostredkovateľom GDPR
Zmluva č.13/2018 o spracov.osob.údajo sprostredkovateľom GDPR
0,00 € Fibez s.r.o. Detský domov Lastovička