Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
10. Január 2015
Dodatok č. 4 k ZMLUVE o zabezpečení úloh v oblasti BOZP a OPP uzatvorenej podľa ust. § 269 ods. 2 zák. č. 513/1991 Zb. a podpísanej dňa 01.10.2008
1/2005
0,00 € Fibez s.r.o. Detský domov Lastovička
30. December 2014
Zmluva o zabezpečení Strážnej služby podľa § 269 ods.2 zákona č. 513
8/2014
0,00 € Ľuboš Hodulík - EFEKT SECURITY Detský domov Lastovička
15. December 2014
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
788/2014
0,00 € Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. Detský domov Lastovička
8. December 2014
Obstaranie jedálnych kupónov Le Cheque Dejeuner
07/2014
0,00 € Le Cheque Dejeuner s.r.o Detský domov Lastovička
27. November 2014
Zmluva o dielo § 536 č. 513/1991 Montáž hydroizolačnej strešnej krytiny
6/2014
0,00 € SLOV-ALPIN, Ing. Juraj Potoček Detský domov Lastovička
21. November 2014
Zmuva o zabezpečení činností pracovnej zdravotnej služby
5/2014
0,00 € FIBEZ, s.r.o Detský domov Lastovička
13. November 2014
Servisná a materiálová zmluva multifunkčného zariadenia bizhub 222
4000021
0,00 € Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. Detský domov Lastovička
13. November 2014
Servisná a materiálová zmluva multifunkčného zariadenia bizhub C253
4000022
0,00 € Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. Detský domov Lastovička
11. November 2014
Zmluva o poskytovaní stravy v Súkromnej materskej škole
26/2014
336,00 € Súkromná materská škola Detský domov Lastovička
22. September 2014
Dohoda o realizácii dobrovoľného prevýchovného pobytu
3/1220-327/2014
0,00 € Reedukačné centrum Detský domov LASTOVIČKA
11. August 2014
Zmluva o prevode správy hnuteľného majetku - osobné motorové vozidlo VW Polo Clasic
02/2014
0,00 € Detský domov Pastelka Detský domov Lastovička
4. August 2014
Zmluva o dielo uzatvorená podľa ustanovení § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov
Zmluva o dielo
1 872,00 € SLOV-ALPIN, Ing. Juraj Potoček Detský domov Lastovička
24. Júl 2014
Dodatok č. 3 k ZMLUVE o zabezpečení úloh v oblasti BOZP a OPP uzatvorenej podľa ust. § 269 ods. 2 zák. č. 513/1991 Zb. a podpísanej dňa 01.10.2008
Dodatok č. 3
0,00 € FIBEZ, s.r.o. Detský domov Lastovička
20. Jún 2014
Dohoda o hromadnom uzavretí Dodatkov k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
ID390DSP04
0,00 € ORANGE Slovensko, a.s. Detský domov Lastovička
20. Jún 2014
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
A2848024
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Detský domov Lastovička
20. Jún 2014
dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
A3709827 číslo dodatku 7452448
59,76 € Orange Slovensko a.s. Detský domov Lastovička
20. Jún 2014
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
A772689
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Detský domov Lastovička
20. Jún 2014
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
A7722503
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Detský domov Lastovička
7. Február 2014
Zmluva o zabezpečení strážnej služby
12014
22 317,00 € Luboš Hodulík-EFEKT SECURITY Detský domov Lastovička
5. Február 2014
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode o združenej dodávke elektriny
VOB/32/2013-VOB_OVO
0,00 € Detský domov Bratislava Ministerstvo práce,sociálnych vecí a rodiny