Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
26. Apríl 2023
Dohoda č. 2/2023 o pristúpení k Rámcovej dohode o združenej dodávke zemného plynu
2/2023
0,00 € MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. Centrum pre deti a rodiny Trenčín
26. Apríl 2023
Zmluva č.1/2023 o združenej dodávke zemného plynu
1 2023
0,00 € MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. Centrum pre deti a rodiny Trenčín
2. Január 2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny 13/2022
Zmluva o združenej dodávke elektriny 13/2022
0,00 € Stredoslovenská energetika a.s. Centrum pre deti a rodiny Trenčín
20. December 2022
Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb 11 2022
Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb 11 2022
0,00 € Orange Slovensko a. s. Centrum pre deti a rodiny Trenčín
20. December 2022
Dohoda o hromadnom uzavretí Dodatkov k Zmluve o poskytovaní verejných služieb č.12/2022
Dohoda o hromadnom uzavretí Dodatkov k Zmluve o poskytovaní verejných služieb č.12/2022
0,00 € Dohoda o hromadnom uzavretí Dodatkov k Zmluve o poskytovaní verejných služieb č.12/2022 Centrum pre deti a rodiny Trenčín
24. Október 2022
Zmluva 10 2022 o poskytovaní verejne dostupných služieb
10 2022
0,00 € Orange Slovensko a. s. Centrum pre deti a rodiny Trenčín
30. September 2022
Zmluva č.8/2022 o zabezpečení úloh v oblasti BOZP,OPP a EVC
Zmluva č.8/2022 o zabezpečení úloh v oblasti BOZP,OPP a EVC
Doplnená
0,00 € FIBEZ s.r.o. Centrum pre deti a rodiny Trenčín
30. September 2022
Zmluva č.9/2022 o zabezpečení úloh v oblasti OOÚ
Zmluva č.9/2022 o zabezpečení úloh v oblasti OOÚ
0,00 € FIBEZ s.r.o. Centrum pre deti a rodiny Trenčín
19. September 2022
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb -balík služieb 7/2022
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb -balík služieb 7/2022
0,00 € Slovak Telekom a.s. Centrum pre deti a rodiny Trenčín
25. Júl 2022
Zmluva o prevode správy hnuteľného majetku štátu 6/2022
Zmluva o prevode správy hnuteľného majetku štátu 6/2022
0,00 € Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Centrum pre deti a rodiny Trenčín
14. Jún 2022
Kúpna zmluva č.5/2022 o kúpe automobilu
6/2022
14 344,80 € AutoMarket TRENČÍN s.r.o. Centrum pre deti a rodiny Trenčín
20. Máj 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o službách č. 4/2019
5/2022
0,00 € M&M BN s.r.o. Centrum pre deti a rodiny Trenčín
22. Apríl 2022
Dodatok č.1/2022 k Zmluve č.2/2022 o poskyt.služieb Zborovna Komplet č. VK/22/01/003
Dodatok č.1/2022 k Zmluve č.2/2022 o poskyt.služieb Zborovna Komplet č. VK/22/01/003
0,00 € KOMENSKY s.r.o. Centrum pre deti a rodiny Trenčín
22. Apríl 2022
Dohoda č. 4/2022 o pristúpení k Rámcovej dohode na zabezp. stravov.služieb
Dohoda č. 4/2022 o pristúpení k Rámcovej dohode na zabezp. stravov.služieb
0,00 € Up Déjeuner s.r.o. Centrum pre deti a rodiny Trenčín
6. Apríl 2022
Darovacia zmluva č. 3/2022
Darovacia zmluva č. 3/2022
0,00 € Občianske združenie Detský domov Lastovička Trenčín Centrum pre deti a rodiny Trenčín
11. Február 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o združenej dodávke zemného plynu č. P3433/2019
Dodatok č. 1 k Zmluve o združenej dodávke zemného plynu č. P3433/2019
0,00 € Magna Energia a. s. Centrum pre deti a rodiny Trenčín
7. Február 2022
Zmluva č.2/2022 o poskytovaní balíčka služieb Zborovňa Komplet č.VK22/01/003
Zmluva č.2/2022 o poskytovaní balíčka služieb Zborovňa Komplet č.VK22/01/003
Doplnená
91,08 € KOMENSKY s.r.o. Centrum pre deti a rodiny Trenčín
31. Január 2022
Zmluva č.1/2022 o združenej dodávke elektriny č.00182486/1/22
Zmluva č.1/2022 o združenej dodávke elektriny č.00182486/1/22
0,00 € Stredoslovenská energetika a.s. Centrum pre deti a rodiny Trenčín
3. Január 2022
Darovacia zmluva č. 13/2021
Darovacia zmluva č. 13/2021
0,00 € Perfetti Van Melle Slovakia s.r.o. Centrum pre deti a rodiny Trenčín
16. December 2021
Zmluva o dielo č.10/2021 Rekonštrukcia sociálnych a hygienických zariadení v budove CDR Trenčín
Zmluva o dielo č.10/2021
31 826,51 € CEVE CONSULT s.r.o. Centrum pre deti a rodiny Trenčín