Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
3. Október 2019
Zmluva č.18/2019 o prevode správy majetku štátu
Zmluva č.18/2019 o prevode správy majetku štátu
0,00 € Slovenská republika Inšpektorát práce Centrum pre deti a rodiny Trenčín
1. Október 2019
Dohoda č.17/2019 o pristúpení k RZ o združenej dodávke elektriny
Dohoda č.17/2019 o pristúpení k RZ o združ dodávke elektriny
0,00 € Stredoslovenská energetika a.s. Centrum pre deti a rodiny Trenčín
25. September 2019
Zmluva č.16/2019 o zabezpečení úloh v oblasti BOZP a OPP
Zmluva č.16/2019
2 280,00 € FIBEZ s.r.o. Centrum pre deti a rodiny Trenčín
29. Júl 2019
Dohoda o pristúpení k RD č.8669/2019_M_OIKTč.z.26698/2019 o elektronických stravných lístkoch
15/20219
0,00 € GGFS s.r.o. Centrum pre deti a rodiny Trenčín
17. Júl 2019
Zmluva o dielo č.14/2019
Zmluva o dielo č.14/2019
0,00 € Kalorim s.r.o. Centrum pre deti a rodiny Trenčín
27. Máj 2019
Zmluva o partnerstve k č. zmluvy 483/OKNP-S/2018
13/2019
0,00 € Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Centum pre deti a rodiny Trenčín
27. Máj 2019
Dodatokč 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.360/OKNP-S/2018
11/2019
0,00 € Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Centrum pre deti a rodiny Trenčín
27. Máj 2019
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.28/OKNP-S/2019
12/2019
0,00 € Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Centrum pre deti a rodiny Trenčín
27. Máj 2019
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.360/OKNP-S/2018
21/2018
0,00 € Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Detský domov Lastovička
13. Máj 2019
Dohoda o pristúpení k RZ o dodávke zemného plynu
Dohoda o pristúpení k RZ o združ dodávke zem.plynu
0,00 € MAGNA ENERGIA a.s. Centrum pre deti a rodiny Trenčín
13. Máj 2019
Zmuva o združenej dodávke zemného plynu 10/2019
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu 10/2019
0,00 € MAGNA ENERGIA a.s. Centrum pre deti a rodiny Trenčín
30. Apríl 2019
Dodatok č. 1 k dohode o pristúpení č. 3/2016 k Rámc.dohode VOB/55/2015-M-OVO
Dodatok č. 1 k dohode o pristúpení č. 3/2016 k Rámc.dohode VOB/55/2015-M-OVO
0,00 € GGFS s.r.o. Centrum pre deti a rodiny Trenčín
30. Apríl 2019
Zmluva o prevode správy HMŠ 9/2019
Zmluva o prevode správy HMŠ 9/2019
0,00 € Ústredie práce. sociálnych vecí a rodiny Centrum pre deti a rodiny Trenčín
14. Marec 2019
Zmluva o dielo č.8/2019 na výrub stromov
Zmluva o dielo č.8/2019 na výrub stromov
3 200,00 € Anton Líška, Husqvarna Team Les Servi Centrum pre deti a rodiny Trenčín
12. Marec 2019
Zmluva č. 7/2019 o poskytovaní verej.služieb - telefón pohotovosť
Zmluva č. 7/2019 oposkytovaní verej.služieb - telefón pohotovosť
0,00 € Orange Slovensko a.s. Cengtrum pre deti a rodiny Trenčín
1. Marec 2019
Dodatok č. 2 k Zmluve č. 9/2017 o zabezpečení úloh v oblasti BOZP a OPP
Dodatok č. 2 k Zmluve č. 9/2017 o zabezpečení úloh v oblasti BOZP a OPP
0,00 € FIBEZ s..r.o. Cetnrum pre deti a rodiny Trenčín
11. Február 2019
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 17/2018 o stravovaní detí
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 17/2018 o stravovaní detí
0,00 € ZŠ s MŠ Sv. Andreja-Svorada a Benedikta Detský domov Lastovička
11. Február 2019
Zmluva č.6/2019 o stravovaní detí
Zmluva č.6/2019 o stravovaní detí
0,00 € ZŠ s MŠ Sv. Andreja-Svorada a Benedikta Detský domov Lastovička
6. Február 2019
Zmluva o poskytovaní verejných služieb č.5/2019
Zmluva o poskytovaní verejných služieb č.5/2019
0,00 € Orange Slovensko a.s. Centrum pre deti a rodiny Trenčín
6. Február 2019
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní verejných služieb č.5/2019
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní verejných služieb č.5/2019
0,00 € Orange Slovensko a.s. Detský domov Lastovička