Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
19. Máj 2018
Dohoda o hromadnom uzatvorení Dodatkov k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
dohoda ID390DSP04
0,00 € Orange Slovensko a.s. Detský domov Lastovička
19. Máj 2018
Poistenie mobilného telekomunikačného zariadenia pre prípad škody
4104534526
0,00 € Cardif Slovakia a.s. Detský domov Lastovička
18. Máj 2018
Zmluva č.8/2018 zabezpečení úlohvv oblasti ochr.osob.údajov
8/2018
820,00 € Fibez s.r.o. Detský domov Lastovička
27. Apríl 2018
Zmluva o prevode správy hnuteľného majetku štátu
7/2018
0,00 € Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Detský domov Lastovička
26. Marec 2018
Zmluva č.4/2018 o stravovaní dieťaťa
4/2018
0,00 € Obec Adamovské Kochanovce Detský domov Lastovička
12. Marec 2018
Darovacia zmluva č.025/2018/D
3/2018
400,00 € Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar Detský domov Lastovička
5. Marec 2018
Dodatok č.1 k zmluve č.3/2017
Dodatok č. 1 zmluve č.3/2017
0,00 € Gymnázium Ľ.Štúra Detský domov Lastovička
12. Február 2018
Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby č. 2/2018
2/2018
50 545,20 € Luboš Hodulík-EFEKT SECURITY Detský domov Lastovička
8. Január 2018
Zmluva č.1/2018 o zabezp. úloh v oblasti evid.činností zdrav.dohľadustravovaní dieťaťa
č.1/2018
360,00 € FIBEZ s.r.o. Detský domov Lastovička
5. December 2017
Kúpna zmluva
Z201765093_Z
12 300,00 € AutoMarket TRENČÍN s.r.o. Detský domov Lastovička
23. November 2017
Zmluva č.8/2017 o stravovaní dieťaťa
8/2017
0,00 € ZŠ s MŠ Chocholná-Velčice Detský domov Lastovička
23. November 2017
Dodatok č.1 - ukončenie zmluvy k Zmluve o PZS č.15/2016
Dodatok č.1 - ukončenie zmluvy k Zmluve o PZS č.15/2016
0,00 € FIBEZ s.r.o. Detský domov Lastovička
2. November 2017
Zmluva č.5/2017 o dielo
Zmluva o dielo č.5/2017
178 421,74 € Sejlan s.r.o. Detský domov Lastovička
11. Október 2017
Zmluva č.9/2017 o zabezpečení úloh BOZP a OPP
9/2017
3 120,00 € FIBEZ s.r.o. Detský domov Lastovička
4. Október 2017
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny dodávateľa č.1100VP
7/2017
0,00 € BUSINESS COMMERCIAL FINANCE s.r.o. Detský domov Lastovička
4. Október 2017
Dohoda o realizácii dobrov. prevýchovného pobytu v RC Vráble
6/2017
0,00 € Reedukačné centrum Vráble Detský domov Lastovička
5. September 2017
Dohoda o rediagnostickom a reedukačnom pobyte
4/2017 Dohoda o rediagnostickom a reedukačnom pobyte
0,00 € Reedukačné centrum Sološnica Detský domov Lastovička
5. September 2017
Zmluva č.3/2017 o stravovaní žiakov
3/2017
0,00 € Gymnázium Ľ.Štúra Detský domov Lastovička
4. August 2017
Dodatok č.1 k zmluve o dodávke el.energie č.4039/2013
Dodatok č. 1 k Zmluve o dodávke el. energie č. 4039/2013
0,00 € MAGNA ENERGIA a.s. Detský domov Lastovička
16. Marec 2017
Dodatok č.1 k zmluve č. 6/2016 o stravovaní žiaka Športového gymnázia
Dodatok č.1 k Zmluve č.6/2016 Športové gymnázium
0,00 € Športové gymnázium Detský domov Lastovička