Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
4. Október 2017
Dohoda o realizácii dobrov. prevýchovného pobytu v RC Vráble
6/2017
0,00 € Reedukačné centrum Vráble Detský domov Lastovička
5. September 2017
Dohoda o rediagnostickom a reedukačnom pobyte
4/2017 Dohoda o rediagnostickom a reedukačnom pobyte
0,00 € Reedukačné centrum Sološnica Detský domov Lastovička
5. September 2017
Zmluva č.3/2017 o stravovaní žiakov
3/2017
0,00 € Gymnázium Ľ.Štúra Detský domov Lastovička
4. August 2017
Dodatok č.1 k zmluve o dodávke el.energie č.4039/2013
Dodatok č. 1 k Zmluve o dodávke el. energie č. 4039/2013
0,00 € MAGNA ENERGIA a.s. Detský domov Lastovička
16. Marec 2017
Dodatok č.1 k zmluve č. 6/2016 o stravovaní žiaka Športového gymnázia
Dodatok č.1 k Zmluve č.6/2016 Športové gymnázium
0,00 € Športové gymnázium Detský domov Lastovička
17. Február 2017
Darovacia zmluva č.2/2017 CG/17/07
Darovacia zmluva č.2/2017
0,00 € Siemens s.r.o. Detský domov Lastovička
15. Február 2017
Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby č.1/2017
Zmluva č. 1/2017 o poskyt. bezpečnostnej služby
0,00 € Luboš Hodulík-EFEKT SECURITY Detský domov Lastovička
1. Február 2017
Dodatok č.1 k zmluve č.13/2016 o stravov.dieťata z MŠ Lienkovo
Dodatok č.1 k Zmluve č.13/2016 Obec Adamovské Kochanovce
0,00 € Obec Adamovské Kochanovce Detský domov Lastovička
27. Január 2017
zmluva o stravovaní
201702
0,00 € Dopravná akadémia Trenčín Detský domov Lastovička
27. Január 2017
zmluva o stravovaní
Zmluva o stravovaní
0,00 € Dopravná akadémia Trenčín Detský domov Lastovička
17. Január 2017
Dodatok č.2 k zmluve č.7/2016 Dopravná akadémia
Dodatok č.2 k zmluve č.7/2016 Dopravná akadémia
0,00 € Dopravná akadémia Detský domov Lastovička
17. Január 2017
Dodatok č.1 k zmluve č.9/2016 MŠ sv.A-S a Benedikta
Dodatok č.1 k Zmluve č.9/2016 MŠ sv.A-S a Benedikta
0,00 € Materská škola sv.Andreja-Svorada a Benedikta Detský domov Lastovička
17. Január 2017
Dodatok č.1 k zmluve č. 8/2016 o stravovaní žiaka ZŠ sv.A-S a Benedikta
Dodatok č.1 k Zmluve č.8/2016 Gymnázium
0,00 € Gymnázium Ľudovíta Štúra Detský domov Lastovička
17. Január 2017
Dodatok č.1 k zmluve o stravovaní detí z MŠ sv.A-S a Benedikta
Dodatok č.1 k zmluve č. 7/2016
0,00 € Dopravná akadémia Detský domov Lastovička
30. December 2016
Dodatok č.1 k zmluve o poskytovaní služieb č. Z20163948
Dodatok č.1 k Zmluve Z20163948
0,00 € Luboš Hodulík-EFEKT SECURITY Detský domov Lastovička
14. December 2016
Dodatok č.2 k zmluve 788/2014 o dodávke vody a odvádzaní od.vôd
17/2016
0,00 € Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. Detský domov Lastovička
12. December 2016
Zmluva o zabezpečení PZS
15/2016
480,00 € FIBEZ s.r.o. Detský domov Lastovička
12. December 2016
Dohoda o reedukačnom pobyte
16/2016
0,00 € Reedukačné centrum Detský domov Lastovička
22. November 2016
Zmluva o dielo č.14/2016
14/2016
8 312,69 € ATRIA s.r.o. Detský domov Lastovička
20. Október 2016
Zmluva č 13/2016 o stravovaní dieťaťa
13/2016
0,00 € Obec Adamovské Kochanovce Detský domov Lastovička