Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
16. Október 2015
zmluva o poskytovaní stravy v Cirkevnej mat.škole bl.Tarzície
56/2015
260,00 € Dopravná akadémia Detský domov Lastovička
6. Október 2015
Dohoda o pristúpení k Rám.dohode na dod. orig. náplní iných ako HP
55/2015
0,00 € PERGAMON s.r.o. Detský domov Lastovička
6. Október 2015
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode na dod. orig. náplní HP
54/2015
0,00 € PERGAMON s.r.o. Detský domov Lastovička
25. September 2015
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode č.6801/2015
52/2015
0,00 € GGFS s.r.o. Detský domov Lastovička
25. September 2015
Zmluva o stravovaní žiakov Športového gymnázia v Trenčíne
53/2015
0,00 € Športové gymnázium Detský domov Lastovička
16. September 2015
Zmluva o dielo č.51/2015
51/2015
7 309,62 € LATNER s.r.o. Detský domov Lastovička
14. September 2015
Zmluva o poskytovaní stravy v Cirkevnej materskej škole bl. Tarzície
2015/39
0,00 € Dopravná akadémia Trenčín Detský domov Lastovička,Jilemnického č.40,911 01 Trenčín
2. September 2015
Dodatok č.1 k Zmluve o dodávke vody z verej.vodovodu č.788/2014
Dodatok č.1
0,00 € Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. Detský domov Lastovička
13. August 2015
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
A8838011
0,00 € ORANGE Slovensko a.s. Detský domov Lastovička
30. Júl 2015
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
A4847847-dodatok
0,00 € ORANGE SLOVENSKO a.s. Detský domov Lastovička
30. Júl 2015
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
A1109578-dodatok
0,00 € ORANGE SLOVENSKO a.s. Detský domov Lastovička
30. Júl 2015
Dohoda o hromadnom uzavretí Dodatkov K zmluve o poskytovaní verejných služieb
A7722503-dodatok
0,00 € ORANGE SLOVENSKO a.s. Detský domov Lastovička
30. Júl 2015
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
00209161
0,00 € ORANGE SLOVENSKO a.s. Detský domov Lastovička
3. Júl 2015
Zmluva o poskytovaní verejných služieb-balík služieb
1-20562703399
0,00 € Slovak Telekom a.s. Detský domov Lastovička
3. Júl 2015
Zmluva o poskytovaní verejných služieb-balík služieb
1-20593036953
0,00 € Slovak Telekom a.s. Detský domov Lastovička
2. Jún 2015
Zamestnávateľská zmluva
100/010414
0,00 € Stabilita d.d.s.,a.s Detský domov Lastovička
1. Jún 2015
Zamestnávateľská zmluva
2015260
0,00 € Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky a.s. Detský domov Lastovička
27. Apríl 2015
Zmluva o dodávke plynu
P1390/2015
0,00 € MAGNA ENERGIA a.s. Detský domov Lastovička
27. Apríl 2015
Zamestnávateľská zmluva o doplnkovom dôchodkovom sporení
00182486PD900
0,00 € NN TATRY - Sympatia d.d.s., a.s. Detský domov Lastovička
26. Január 2015
Obstaranie jedálnych kupónov Le Cheque Dejeuner
2/2015
0,00 € Le Cheque Dejeuner s.r.o Detský domov Lastovička