Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
10. Máj 2024
Majstrovstvá Európy juniorov a U23 v rýchlostnej kanoistike
355/2024
3 918,00 € Slovenská kanoistika Mestská časť Bratislava-Petržalka
10. Máj 2024
Lúky, Dvory, Háje
338/2024
4 106,00 € Blue Magic Picture s.r.o. Mestská časť Bratislava-Petržalka
10. Máj 2024
Vzdelávame sa dobrovoľne
345/2024
708,00 € DOMKA - Združenie saleziánskej Mestská časť Bratislava-Petržalka
7. Máj 2024
Nájom užívania predajného stánku č.69,70 na trhovisku Mlynarovičova
331/2024
201,00 € Marek Vrábel Mestská časť Bratislava-Petržalka
6. Máj 2024
Nájom užívania predajného stánku č.23 na trhovisku Mlynarovičova
330/2024
237,00 € Thom Nguyen Thi Thuy Mestská časť Bratislava-Petržalka
6. Máj 2024
Nájom užívania predajného stánku č.71,72,59 na trhovisku Mlynarovičova
332/2024
385,00 € Sárközy Ladislav Mestská časť Bratislava-Petržalka
3. Máj 2024
Reprezentácia Petržalky v extralige
326/2024
2 000,00 € Športový klub LG BRATISLAVA Mestská časť Bratislava-Petržalka
3. Máj 2024
Kúpa -2ks traktorová kosačka John Deere X950R
325/2024
51 360,00 € AGROSERVIS spol. s r.o. Mestská časť Bratislava-Petržalka
3. Máj 2024
časť nebytovych priestorov Haanova 7
328/2024
299,91 € Dom sociálnych služieb-MOST, n Mestská časť Bratislava-Petržalka
3. Máj 2024
Predmetom tejto Zmluvy je úprava práv a povinností zmluvných strán v r
232/2024
0,00 € Ďurfinová Petra Mgr. Mestská časť Bratislava-Petržalka
3. Máj 2024
Projektová dokumentácia pre stavebmné povolenie a realizáciu stavby St
324/2024
26 280,00 € T-Project,s.r.o. Mestská časť Bratislava-Petržalka
3. Máj 2024
Zmluva o zabezp.umel.vystúpenia - Petržalčanka 1.5.2024
329/2024
600,00 € Občianske združenie PETRŽALČAN Mestská časť Bratislava-Petržalka
2. Máj 2024
Poskytovanie poradenstva v oblasti BOZP
321/2024
31 078,80 € JF, spol. s r.o. Mestská časť Bratislava-Petržalka
2. Máj 2024
Prestavba školníckeho bytu na triedu MŠ Pifflova
322/2024
70 380,44 € Ministerstvo investícií, regio Mestská časť Bratislava-Petržalka
30. Apríl 2024
Rámcová dohoda
Z20243063_Z
14 280,00 € Tibor Varga TSV PAPIER Mestská časť Bratislava-Petržalka
29. Apríl 2024
Predaj pracovného stroja Bucher BAZ987
320/2024
4 000,00 € Jakub Kaňuch-KaňuchStav Mestská časť Bratislava-Petržalka
29. Apríl 2024
ukončenie RZ dodávka potravín MŠ/ŠJ
319/2024
0,00 € Food Factory Slovakia s.r.o. Mestská časť Bratislava-Petržalka
29. Apríl 2024
Projekt - Spoločne objavujeme svet
315/2024
500,00 € OZ Vodníček Rodičovské združen Mestská časť Bratislava-Petržalka
29. Apríl 2024
ukončenie RZ dodávka potravín MŠ/ŠJ
317/2024
0,00 € Food Factory Slovakia s.r.o. Mestská časť Bratislava-Petržalka
29. Apríl 2024
ukončenie RZ dodávka potravín MŠ/ŠJ
318/2024
0,00 € Food Factory Slovakia s.r.o. Mestská časť Bratislava-Petržalka