Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
12. Apríl 2023
Zmluva o platobnej karte
273/2023
0,00 € Slovenská sporiteľňa, a.s. Mestská časť Bratislava-Petržalka
12. Apríl 2023
Zmluva o platobnej karte
268/2023
0,00 € Slovenská sporiteľňa, a.s. Mestská časť Bratislava-Petržalka
12. Apríl 2023
Zmluva o platobnej karte
274/2023
0,00 € Slovenská sporiteľňa, a.s. Mestská časť Bratislava-Petržalka
12. Apríl 2023
Zmluva o platobnej karte
272/2023
0,00 € Slovenská sporiteľňa, a.s. Mestská časť Bratislava-Petržalka
12. Apríl 2023
Zmluva o platobnej karte
271/2023
0,00 € Slovenská sporiteľňa, a.s. Mestská časť Bratislava-Petržalka
11. Apríl 2023
Odpadové vrecia do smetných košov s dopravou
184/2023
13 374,72 € Novplasta, s.r.o. Mestská časť Bratislava-Petržalka
6. Apríl 2023
NZ 08 83 0229 23 00 Pozemok parc. č. 3425 pod ŠH prokofievova
267/2023
1,00 € Hlavné mesto SR Bratislava Mestská časť Bratislava-Petržalka
6. Apríl 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302021CIM1-221-94
898/2023
88 634,40 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Mestská časť Bratislava-Petržalka
5. Apríl 2023
Zmluva o nájme hnuteľnej veci (notebook)
252/2023
10,00 € SEGÍŇOVÁ MILOTA Mestská časť Bratislava-Petržalka
5. Apríl 2023
Zmluva o nájme hnuteľnej veci (notebook)
248/2023
10,00 € Milková Mária Mestská časť Bratislava-Petržalka
5. Apríl 2023
Zmluva o nájme hnuteľnej veci (notebook)
234/2023
10,00 € Matiašovic Róbert Mestská časť Bratislava-Petržalka
5. Apríl 2023
Zmluva o nájme hnuteľnej veci (notebook)
233/2023
10,00 € Rosincová Katarína Mestská časť Bratislava-Petržalka
5. Apríl 2023
Zmluva o nájme hnuteľnej veci (notebook)
230/2023
10,00 € Vlčeková NATÁLIA Mestská časť Bratislava-Petržalka
5. Apríl 2023
Zmluva o nájme hnuteľnej veci (notebook)
227/2023
10,00 € Gergelyová Eva Mestská časť Bratislava-Petržalka
5. Apríl 2023
Zmluva o nájme hnuteľnej veci (notebook)
243/2023
10,00 € KAČÍREK ĽUBOŠ Mestská časť Bratislava-Petržalka
5. Apríl 2023
Zmluva o nájme hnuteľnej veci (notebook)
245/2023
10,00 € Brzová Zuzana Mestská časť Bratislava-Petržalka
5. Apríl 2023
Zmluva o nájme hnuteľnej veci (notebook)
246/2023
10,00 € Gažúrová Jana Mestská časť Bratislava-Petržalka
5. Apríl 2023
Zmluva o nájme hnuteľnej veci (notebook)
222/2023
10,00 € Bajusová Barbora Mestská časť Bratislava-Petržalka
5. Apríl 2023
Zmluva o nájme hnuteľnej veci (notebook)
229/2023
10,00 € Ščepková Helena Mestská časť Bratislava-Petržalka
5. Apríl 2023
Zmluva o nájme hnuteľnej veci (notebook)
241/2023
10,00 € BILJNJOVÁ KVETOSLAVA Mestská časť Bratislava-Petržalka