Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
18. Júl 2023
Dohoda o pristúpení k záväzku
4814/2023
15 595,71 € Hermes LabSystems, s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
18. Júl 2023
Dohoda o pristúpení k záväzku
5009/2023
66,60 € EGAMED, spol. s r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
18. Júl 2023
Dohoda o pristúpení k záväzku
4812/2023
39 321,95 € Medtronic Slovakia s. r. o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
18. Júl 2023
Dohoda o pristúpení k záväzku
4937/2023
13 531,88 € R A D I X spol. s r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
18. Júl 2023
Dohoda o pristúpení k záväzku
4794/2023
70 693,54 € PHARMA GROUP, a.s. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
18. Júl 2023
Dohoda o pristúpení k záväzku
4697/2023
394 626,17 € TIMED, s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
14. Júl 2023
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti kybernetickej bezpečnosti č. 13072023VO1
13072023VO1
23 083,20 € Moore Technology Slovakia s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
14. Júl 2023
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti kybernetickej bezpečnosti
13072023/1VO2
34 320,00 € Energotel, a.s. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
12. Júl 2023
Zmluva o výpožičke
12072023
159 600,00 € MEDILAS spoločnosť s ručením obmedzeným Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
29. Jún 2023
Kúpna zmluva
Z20236472_Z
3 211,20 € ABAmet, s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
28. Jún 2023
Dohoda o urovnaní
4317/2023
0,00 € UNIPHARMA - 1.slovenská lekárnická akciová spoločnosť Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
28. Jún 2023
Dohoda o urovnaní
4338/2023
0,00 € TIMED, s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
28. Jún 2023
Dohoda o urovnaní
4595/2023
0,00 € CASTOR Slovakia s. r. o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
28. Jún 2023
Dohoda o urovnaní
4253/2023
0,00 € Johnson & Johnson, s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
28. Jún 2023
Dohoda o urovnaní
4557/2023
0,00 € PHARMOS, a.s. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
28. Jún 2023
Dohoda o urovnaní
4229/2023
0,00 € Medtronic Slovakia s. r. o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
28. Jún 2023
Dohoda o urovnaní
4211/2023
0,00 € PHARMA GROUP, a.s. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
28. Jún 2023
Dohoda o urovnaní
4231/2023
0,00 € Hermes LabSystems, s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
28. Jún 2023
Dohoda o urovnaní
4235/2023
0,00 € MARTIKAN s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
28. Jún 2023
Dohoda o urovnaní
4434/2023
0,00 € ViaPharma SK s. r. o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky