Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
21. September 2023
Kúpna zmluva č. 09082023/1
09082023/1
16 874,88 € MEDIS Nitra, spol. s r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
21. September 2023
Kúpna zmluva č. 04092023
04092023
9 511,50 € NITRAZDROJ, a.s. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
19. September 2023
Zmluva o dielo č. 31072023/1
31072023/1
46 738,02 € Messer Tatragas spol. s r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
18. September 2023
Rámcová dohoda
Z20239713_Z
10 260,00 € CIBEX, s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
18. September 2023
Darovacia zmluva
12092023/2
0,00 € Gabriel Bagó Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
18. September 2023
Darovacia zmluva
12092023/1
0,00 € Štefan Kamoncza Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
18. September 2023
Rámcová dohoda
Z20239716_Z
92 520,00 € MEDIS Nitra, spol. s r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
24. August 2023
Zmluva
23082023
344 136,00 € BLUEMED s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
24. August 2023
Poistná zmluva pre poistenie majetku a všeobecnej zodpovednosti za škodu
1009901583
68 500,76 € KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
24. August 2023
Zmluva o prevode správy hnuteľného majetku štátu č. 620/2023
620/2023
Doplnená
112 427,00 € Ministerstvo zdravotníctva SR Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
11. August 2023
Rámcová dohoda
Z20238318_Z
20 268,00 € ERA - PACK - PLUS spol. s r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
11. August 2023
Zmluva o prevode správy hnuteľného majetku štátu č. 620/2023
620/2023
Doplnená
68 073,17 € Ministerstvo zdravotníctva SR Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
10. August 2023
Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb
GEN230627162001
10 138,08 € Slovanet, a.s. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
10. August 2023
Zmluva o združenej dodávke plynu
1/5100049189/2024-2025
0,00 € ZSE Energia,a.s. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
28. Júl 2023
Dodatok č. 5 ku Zmluve o vykonávaní servisných prác a preventívneho servisu, zo dňa 17.10.2001
Dodatok č.5 k zmluve o vykonávaní servisu zo dňa 17.10.2001
0,00 € MEDIS Nitra, spol. s r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
19. Júl 2023
Kúpna zmluva
19072023
65 168,40 € BMT, s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
19. Júl 2023
Kúpna zmluva
19072023/1
12 476,40 € ELMED, s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
18. Júl 2023
Dohoda o pristúpení k záväzku
4756/2023
641,80 € Sysmex Slovakia s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
18. Júl 2023
Dohoda o pristúpení k záväzku
4676/2023
47 034,10 € UNIPHARMA - 1.slovenská lekárnická akciová spoločnosť Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
18. Júl 2023
Dohoda o pristúpení k záväzku
4683/2023
288 433,68 € B.Braun Medical s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky