Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
6. Február 2023
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
2438/2023/SOIROP-4171 (159/22/2023/3)
134 453,76 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky, Košický samosprávny kraj Košický samosprávny kraj
3. Február 2023
Zmluva na poskytnutie služby č. U-01/2023
U-01/2023
72 811,20 € Sociálny podnik Košického samosprávneho kraja, s.r.o., r. s. p. Košický samosprávny kraj
3. Február 2023
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
78/2023
134 453,76 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Košický samosprávny kraj
3. Február 2023
Zmluva na poskytnutie služby č. U-01/2023
2030/2023/OVP-4075 (156/18/2023/3)
72 811,20 € Sociálny podnik Košického samosprávneho kraja, s.r.o., r.s.p. Košický samosprávny kraj
2. Február 2023
Zmluva o národnom spolufinancovaní
6715/2022/OK-43289 (147/15/2023/1)
7 999,90 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky, Košický samosprávny kraj Košický samosprávny kraj
31. Január 2023
RÁMCOVÁ ZMLUVA O SPOLUPRÁCI
2037/2023/OVP-3584 (110/18/2023/2)
59 053,06 € Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62 Košický samosprávny kraj
31. Január 2023
Zmluva o poskytovaní právnych služieb
2877/2023/PPODD-4361 (105/7/2023/2)
0,00 € JUDr. Iveta Rajtáková Košický samosprávny kraj
31. Január 2023
SERVISNÁ ZMLUVA ZML22/028 k SOFTVÉROVÝM APLIKÁCIÁM
3277/2023/OddIKT-2172 (103/19/2023/1)
7 800,00 € ICOS, a.s. Košice Košický samosprávny kraj
31. Január 2023
SERVISNÁ ZMLUVA
2713/2023/OddIKT-3610 (104/19/2023/2)
73 080,00 € NESS Slovensko, a.s. Košický samosprávny kraj
30. Január 2023
Zmluva na zabezpečenie činnosti stavebného dozoru
2091/2022/ORR-53798 (102/21/2023/8)
11 940,00 € ISPO spol. s r.o., inžinierske stavby Košický samosprávny kraj
30. Január 2023
Dodatok č.7 k Zmluve o dielo
283/2023/OPaI-2612 (95/8/2023/4)
0,00 € Swietelsky - Slovakia spol. s r.o. Košický samosprávny kraj
30. Január 2023
Dodatok č. 2 k Protokolu o zverení nehnuteľností vecí do správy zo dňa 01.12.2021
1510/2022/OSM-55111 (96/9/2023/12)
0,00 € Košický samosprávny kraj Stredná odborná škola techniky a služieb, SNP 607, Dobšiná
30. Január 2023
Dohoda o ukončení zmluvných vzťahov
2877/2023/PPODD-3695 (94/7/2023/1)
0,00 € JUDr. Iveta Rajtáková, advokátka Košický samosprávny kraj
27. Január 2023
Zmluva o nájme
2791/2023/OSK-348 (93/14/2023/39)
0,00 € Správa telovýchovných zariadení Košický samosprávny kraj
27. Január 2023
Protokol č. 01991/2022-OV-0250176/22-00
2468/2021/OSM-26411 (90/9/2023/9)
0,00 € Slovenský pozemkový fond Košický samosprávny kraj
27. Január 2023
Protokol č. 02015/2022-OV-0250180/22-00
1122/2021/OSM-26436 (91/9/2023/10)
0,00 € Slovenský pozemkový fond Košický samosprávny kraj
27. Január 2023
Protokol č. 02013/2022-OV-0250179/22-00
1665/2021/OSM-26410 (92/9/2023/11)
0,00 € Slovenský pozemkový fond Košický samosprávny kraj
27. Január 2023
Zmluva o poskytovaní finančného príspevku
7674/2022/OSV-49902 (86/16/2023/21)
10 685,52 € Košický samosprávny kraj Diecézna charita Rožňava
26. Január 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie
01246/2023/OSV-00663 (79/16/2023/17)
55 000,00 € Nadácia Košického samosprávneho kraja Košický samosprávny kraj