Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
22. Máj 2024
Dohoda o použití súkromného motorového vozidla
AOS-12-85/2024
0,00 € Ing. Jaroslav Kompan, PhD. Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
21. Máj 2024
KÚPNA ZMLUVA
AOS-I-13/2024
197 616,00 € ZEKON, akciová spoločnosť Michalovce Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
17. Máj 2024
Dohoda o použití súkromného motorového vozidla
AOS-12-86/2024
7,20 € Ing. Daniel Brezina, PhD. Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
17. Máj 2024
Kúpna zmluva
AOS-I-12/2024
20 700,00 € XY Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
16. Máj 2024
Erasmus+ Dohoda o grante na mobilitu zamestnancov na školenie
AOS-IX-19/2024-PVe
1 050,00 € doc. Ing. Vladimír ANDRASSY, PhD. Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
16. Máj 2024
Erasmus+ Dohoda o grante na mobilitu zamestnancov na školenie
AOS-IX-20/2024-PVe
1 050,00 € PhDr. Pavlína ADAMÍKOVÁ Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
13. Máj 2024
Dohoda o použití súkromného motorového vozidla
AOS-12-80/2024
20,92 € Ing. Miroslav Mušinka Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
13. Máj 2024
Dohoda o použití súkromného motorového vozidla
AOS-12-83/2024
11,70 € Ing. Richard Liška Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
13. Máj 2024
Dohoda o použití súkromného motorového vozidla
AOS-12-82/2024
639,00 € Mgr. Ladislav Čáni Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
10. Máj 2024
Dohoda o použití súkromného motorového vozidla
AOS-12-77/2024
33,80 € Ing. Miroslav Žentek, PhD. Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
10. Máj 2024
Licenčná zmluva o použití diela
AOS-XIII-6/2024
0,00 € Ing. Miroslav Ďulík, PhD., prof. Ing. Jozef Štulrajter, CSc., prof. Ing. Miroslav Líška, CSc., prof. Ing. Marcel Harakaľ, PhD., doc. RNDr. Ľubomír Dedera, PhD., xxx. doc. Ing. Michal Turčaník, PhD., Ing. Martin Javurek, PhD., doc. Ing. Július Baráth, PhD. Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
10. Máj 2024
Licenčná zmluva o použití diela
AOS-XIII-4/2024
0,00 € Ing. Aurel Sabó, PhD., Ing. Miroslav Žentek, PhD., Ing. Matúš Grega, PhD. Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
10. Máj 2024
Licenčná zmluva o použití diela
AOS-XIII-5/2024
0,00 € xxx. Ing. Rastislav Ledaj, doc. Ing. Martin Marko, CSc., doc. Ing. Marián Babjak, PhD., xxx. Ing. Vladimír Kulpa, xxx. Ing. Miroslav Miškovič Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
10. Máj 2024
Licenčná zmluva o použití diela
AOS-XIII-2/2024
0,00 € doc. Ing. Lubomír Belan, PhD., PhDr. Mária Martinská, PhD., PhDr. Soňa Šrobárová, PhD. Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
10. Máj 2024
Dohoda o použití súkromného motorového vozidla
AOS-12-76/2024
70,60 € Ing. Miroslav Žentek, PhD. Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
10. Máj 2024
Dohoda o použití súkromného motorového vozidla
AOS-12-74/2024
88,80 € Ing. Matúš Grega, PhD. Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
10. Máj 2024
Licenčná zmluva o použití diela
AOS-XIII-3/2024
0,00 € doc. Ing. Eva Popardovská, PhD., doc. Ing. Vladimír Popardovský, PhD., Ing. Martin Bartoš, PhD., doc. Ing. Mikuláš Šostronek, PhD., Ing. Miroslav Matejček, PhD. Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
10. Máj 2024
Licenčná zmluva o použití diela
AOS-XIII-7/2024
0,00 € Ing. Daniel Brezina, PhD., doc. Ing Ivan Majchút, PhD. Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
10. Máj 2024
Dohoda o použití súkromného motorového vozidla
AOS-12-75/2024
88,80 € Ing. Vladimír Kulpa Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
9. Máj 2024
POISTNÁ ZMLUVA Združené poistenie výstav
AOS-XII-1/2024
319,17 € KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika