Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
10. Máj 2024
Licenčná zmluva o použití diela
AOS-XIII-3/2024
0,00 € doc. Ing. Eva Popardovská, PhD., doc. Ing. Vladimír Popardovský, PhD., Ing. Martin Bartoš, PhD., doc. Ing. Mikuláš Šostronek, PhD., Ing. Miroslav Matejček, PhD. Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
10. Máj 2024
Licenčná zmluva o použití diela
AOS-XIII-7/2024
0,00 € Ing. Daniel Brezina, PhD., doc. Ing Ivan Majchút, PhD. Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
10. Máj 2024
Dohoda o použití súkromného motorového vozidla
AOS-12-75/2024
88,80 € Ing. Vladimír Kulpa Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
9. Máj 2024
POISTNÁ ZMLUVA Združené poistenie výstav
AOS-XII-1/2024
319,17 € KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
9. Máj 2024
POISTNÁ ZMLUVA Poistenie vnútroštátnej prepravy
AOS-XII-2/2024
194,70 € KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
7. Máj 2024
Dohoda o použití súkromného motorového vozidla
AOS-12-78/2024
13,30 € Ing. Marek Pasteľak Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
7. Máj 2024
Dohoda o použití súkromného motorového vozidla
AOS-12-79/2024
47,80 € Ing. Juraj Groma Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
6. Máj 2024
Zmluva o bezodplatnom prevode správy hnuteľného majetku štátu
AOS-IV-1/2024, 2024/711-HM
0,00 € Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
30. Apríl 2024
Kúpna zmluva
Z20242904_Z
5 600,00 € Vanessa Lašutová Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
30. Apríl 2024
Dohoda o použití súkromného motorového vozidla
AOS-12-68/2024
0,00 € Ing. René Hečko Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
29. Apríl 2024
Zmluva o bezodplatnom prevode
2024/711-HM
0,00 € Ministerstvo obrany SR Akadémia ozbrojených síl SR
26. Apríl 2024
Dohoda o použití súkromného motorového vozidla
AOS-12-72/2024
24,08 € Ing. Daniel Brezina, PhD. Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
25. Apríl 2024
Kúpna zmluva
Z20242902_Z
3 069,90 € HS technology s.r.o. Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
24. Apríl 2024
Dohoda o použití súkromného motorového vozidla
AOS-12-69/2024
22,76 € Ing. Jaroslav Kompan, PhD. Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
24. Apríl 2024
Dohoda o použití súkromného motorového vozidla
AOS-12-71/2024
52,10 € Ing. Ľubomír Šuťák Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
24. Apríl 2024
Zmluva na dodávku potravín
AOS-IX-37/2024
230 399,99 € XY Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
24. Apríl 2024
Dohoda o použití súkromného motorového vozidla
AOS-12-70/2024
21,08 € Ing. Jaroslav Kompan, PhD. Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
22. Apríl 2024
Zmluva o poskytovaní služieb
Z20242770_Z
14 998,80 € Ing.Róbert Križan EUROCAR Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
22. Apríl 2024
Dohoda o použití súkromného motorového vozidla
AOS-12-66/2024
20,36 € Ing. Juraj Groma Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
22. Apríl 2024
Erazmus+ Dohoda o grante na mobilitu zamestnancov na školenie
AOS-IX-36/2024-PVe
1 050,00 € Ing. Viera Frianová, PhD. Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika