Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
14. September 2023
Dohoda o použití súkromného motorového vozidla
AOS-22-118/2023
37,80 € Ing. Marek Krajči Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
14. September 2023
Dohoda o použití súkromného motorového vozidla
AOS-22-113/2023
579,50 € Ing. René Hečko Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
14. September 2023
Dohoda o použití súkromného motorového vozidla
AOS-22-112/2023
0,00 € Ing. Jozef Perďoch, PhD. Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
12. September 2023
Dohoda o použití súkromného motorového vozidla
AOS-22-114/2023
39,80 € Ing. Miroslav Žentek, PhD. Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
12. September 2023
Dohoda o použití súkromného motorového vozidla
AOS-22-116/2023
52,10 € Ing. Ľubomír Šuťák Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
12. September 2023
Dohoda o použití súkromného motorového vozidla
AOS-22-115/2023
47,80 € Ing. Vladimír Kulpa Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
12. September 2023
Dohoda o použití súkromného motorového vozidla
AOS-22-117/2023
43,80 € Ing. Miroslav Žentek, PhD. Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
11. September 2023
Zmluva o poskytovaní služieb
Z20239462_Z
17 263,20 € airo, s. r. o. Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
8. September 2023
Kúpna zmluva
Z20239453_Z
2 749,00 € INTERCHAIR s.r.o. Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
6. September 2023
Dohoda o použití súkromného motorového vozidla
AOS-22-111/2023
106,60 € Ing. Marek Krajči Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
5. September 2023
Dohoda o použití súkromného motorového vozidla
AOS-22-110/2023
121,80 € Ing. Mgr. Juraj Pagáčik Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
5. September 2023
Dohoda o použití súkromného motorového vozidla
AOS-22-108/2023
9,30 € Ing. Miroslav Mušinka Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
5. September 2023
Zmluva o dielo č. AOS-II-8/2023
AOS-II-8/2023
344 301,44 € Chemkostav, a.s. Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
30. August 2023
Dohoda o použití súkromného motorového vozidla
AOS-22-107/2023
17,08 € Bc. Ing. Jozef Hraško Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
28. August 2023
Kúpna zmluva
Z20239080_Z
Zrušená
13 700,00 € ELKOPLAST Slovakia s.r.o. Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
23. August 2023
Dohoda o použití súkromného motorového vozidla
AOS-22-105/2023
39,80 € Ing. Miroslav Žentek, PhD. Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
23. August 2023
Dohoda o použití súkromného motorového vozidla
AOS-22-106/2023
47,80 € Ing. Matúš Grega, PhD. Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
16. August 2023
Zmluva na vykonanie preskúšania
AOS-IX-58/2023
1 490,00 € Technická univerzita v Košiciach, Letecká fakulta Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
15. August 2023
Zmluva o vytvorení zamestnaneckého diela a licenčná zmluva
AOS-XIII-15/2023
0,00 € Ing. Miroslav Matejček, PhD., doc. Ing. Mikuláš Šostronek, PhD. Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
3. August 2023
Kúpna zmluva
Z20237944_Z
Zrušená
2 800,00 € HOBLO, spol. s r.o. Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika