Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
20. September 2021
Kúpna zmluva
CUZ_ZM_1-27_2021_2021
65 640,00 € Volvo Group Slovakia, s.r.o. Centrum účelových zariadení
31. August 2021
Dohoda o urovnaní
CP-TT_ZM_CPTT-ON-2021-002026-074_2021
0,00 € Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Slovenská republika - Centrum účelových zariadení
31. August 2021
Dohoda o urovnaní
CP-TT_ZM_CPTT-ON-2021-002026-075_2021
0,00 € Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Slovenská republika - Centrum účelových zariadení
31. August 2021
Rámcová zmluva pre bezhotovostné platby
CUZ_ZM_1-22_2021_2021
0,00 € SIX Payment Services (Europe) S.A. Centrum účelových zariadení
31. August 2021
Dohoda o urovnaní
CP-TT_ZM_CPTT-ON-2021-002026-076_2021
0,00 € Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Slovenská republika - Centrum účelových zariadení
31. August 2021
Dohoda o urovnaní
CP-TT_ZM_CPTT-ON-2021-002026-073_2021
0,00 € Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Slovenská republika - Centrum účelových zariadení
30. August 2021
Kúpna zmluva
CUZ-T_ZM_2-7-2021_2021
0,00 € Messer Tatragas, spol. s r.o. Centrum účelových zariadení
19. August 2021
Dodatok č. 2 k Rámcovej dohode č. Z2019155 - Čerstvá zelenina a ovocie
CUZ_D01-2-9_2021_2021
0,00 € Ján Belička - BELSPOL Centrum účelových zariadení
6. August 2021
Zmluva o výpožičke hnuteľného majetku štátu č. SE-OD1-2021/003903-001
SE_ZM_SE-OD1-2021-003903-001_2021
Doplnená
0,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR) Centrum účelových zariadení
5. August 2021
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
CUZ_ZM_1-20_:2021_2021
0,00 € Orange Slovensko , a.s. Centrum účelových zariadení
5. August 2021
Poistenie majetku a zodpovednosti
CUZ-T_ZM_2-5-2021_2021
0,00 € Kooperativa poisťovňa a.s. Centrum účelových zariadení
5. August 2021
Poistenie majetku a zodpovednosti
CUZ-T_ZM_2-6-2021_2021
0,00 € Kooperativa poisťovňa a.s. Centrum účelových zariadení
4. August 2021
Poistná zmluva
D21-73/2021
0,00 € Union poisťovňa, a.s. Centrum účelových zariadení
29. Júl 2021
Rámcová dohoda
Z202116030_Z
35 999,99 € RIZNER s. r. o. Centrum účelových zariadení
26. Júl 2021
Zmluva o krátkodobom prenájme
CUZ-T_ZM_2-4-2021_2021
0,00 € Lýdia Polovková Centrum účelových zariadení
20. Júl 2021
Rámcová dohoda na vodoinštalačný materiál a sanitárne výrobky
CUZ_ZM_1-12_2021_2021
31 000,00 € Ptáček - veľkoobchod, a.s. Centrum účelových zariadení
19. Júl 2021
Rámcová zmluva o poskytovaní služby pri zbere a odvoze odpadu
CUZ_ZM_1-18_2021_2021
0,00 € ESPIK Group, s.r.o. Centrum účelových zariadení
13. Júl 2021
Rámcová dohoda na parapetné dosky, žalúzie a sieťky proti hmyzu pre výrobu CÚZ
CUZ_ZM_1-13_2021_2021
49 000,00 € Moderna, s.r.o. Centrum účelových zariadení
6. Júl 2021
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
CUZ_ZM_1-15_2021_2021
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Centrum účelových zariadení
2. Júl 2021
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
CUZ_ZM_1-14_2021_2021
0,00 € Orange Slovensko , a.s. Centrum účelových zariadení